Mer

  Senatsvalg i New Jersey: Det du trenger å vite om dagens valg mellom Booker (D) og Lonegan (R)

  Lonegan-BookerI dag er det duket for New Jerseys suppleringsvalg til Senatet. Cory Booker (D) møter Steve Lonegan (R). Booker er storfavoritt.

  New Jersey arrangerer et sup­ple­rings­valg til Senatet for å velge en erstatter til avdøde senator Frank Lau­ten­berg (D), som døde 3. juni. Alle­rede dagen etter utlyste den repub­li­kanske guver­nøren Chris Christie et nyvalg for onsdag 16. oktober. Valg­lo­ka­lene stenger kl 2 i natt.

  Mange mener årsaken til at Christie utlyste nyvalget såpass fort var at han da ville ha en «legal» unn­skyld­ning til å ikke holde valget sam­tidig med guver­nør­valget 5. november, siden han i så fall måtte dele stemme­seddel med den meget popu­lære demo­kraten Cory Booker, som sammen med Christie er del­sta­tens mest popu­lære politiker. Ved å utlyse nyvalget så kjapt, satte tids­fris­tene ned­felt i del­sta­tens valg­lover en stopper for det, og Christie fikk ha guver­nør­valget i fred.

  Christie opp­nevnte alle­rede 6. juni en repub­li­kaner og venn av seg, del­sta­tens regje­rings­ad­vokat Jeff Chiesa, til å sitte frem til valget var avholdt. Den som blir valgt i natt vil tje­neste­gjøre frem til 2014, når dette setet er på valg for en ordinær seks­års­pe­riode. Booker har alle­rede sagt at han stiller neste år også, mens ingen repub­li­ka­nere (eller andre demo­krater) har meldt seg foreløpig.

  Cory Booker

  Cory Booker har ledet stor­byen Newark siden 2006. Han har gjort frem­skritt for byen på noen områder, mens den fort­satt henger etter del­staten på andre områder, noe hans mot­kan­didat har visst å utnytte. Booker er populær og godt kjent nasjo­nalt bla. gjennom et par per­son­lige helte­dåder (reddet en kvinne fra et bren­nende hus, reddet en hund fra å fryse ihjel) samt mer poli­tiske stunts (måket opp­kjør­selen til en velger, tok inn flykt­ninger fra orkanen Sandy i huset sitt).

  På den annen side stiller stadig flere spørs­måls­tegn ved sann­hets­ge­halten i alle his­to­riene hans, og Booker har måttet inn­rømme å ha utbro­dert noen detaljer i noen av his­to­riene han har fortalt i valgkamper opp igjennom årene. Dette er ikke nok til å hindre ham i å bli valgt i natt, men kan i verste fall stoppe ham fra å stille til pre­si­dent i frem­tiden (2016, 2020, 2024).

  Booker ertet på seg mye av parti­ap­pa­ratet i New Jersey gjennom å lan­sere sitt kan­di­datur til 2014-valget før Lau­ten­berg annon­serte at han ikke ville stille på ny, og Lau­ten­bergs familie ga sin offent­lige støtte til en av Bookers kon­kur­renter til nomi­na­sjonen, kon­gress­mann Frank Pal­lone. Sist­nevnte har imid­lertid begravet strids­øksen og stiller hel­hjertet bak Booker i kveld og i 2014.

  Steve Lonegan

  Repub­li­ka­nernes kan­didat, Steve Lonegan, var bor­ger­mester i små­byen Bogota fra 1995 til 2007. Her drev han igjennom et kon­tro­ver­sielt pro­gram med pri­va­ti­se­ring og kutt i offent­lige utgifter, noe som var upo­pu­lært blant mange offent­lige ansatte, men ble godt mot­tatt blant vel­gerne. Han stilte til guvernør første gang i 2005 og kom på fjerde plass, der­etter stilte han mot Christie i 2009 og tok andre­plassen med 42 %. Han har rettet en del kri­tikk fra høyre mot Chris­ties styre i New Jersey, og for­holdet mellom ham og guver­nøren er kjølig.

  Lonegan er heller ikke særlig godt likt blant del­sta­tens stort sett mode­rate repub­li­ka­nere, men var den eneste kjente kan­di­daten i dette valget, som «alle» hele tiden har trodd skulle bli vunnet av Booker. Selv om han har rettet en del kri­tikk mot Booker (noe beret­tiget og noe usaklig etter denne skri­ben­tens mening) har Bookers «teflon» holdt, og Lonegan må nok vente seg et klart tap i natt.

  Valget holdes altså på en onsdag, knappe tre uker før guver­nør­valget, og del­ta­gelsen er spådd å bli svært lav. Under slike for­hold er det vans­kelig å spå; kan­skje kan Lone­gans kon­ser­va­tive støtte­spil­lere utgjøre en større andel av vel­ger­massen enn nor­malt. Jeg tipper imid­lertid at valg­re­sultat lander på rundt 57-43, og blir for­bauset om Lonegan klarer å gjøre Bookers sei­ers­margin på mindre enn 10 %.

  Dette er et redigert utdrag av innlegget som ble publisert på valgbloggen tidligere i dag.
  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Programleder av podkastene "Valgkampsirkuset" og "Amerikansk politikk". Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp".

  Les også