Mer

  Gjennombrudd: Boehner lar Huset stemme over Senatets forslag, uavhengig av intern misnøye

  Speaker of the House John Boehner, er gjenvalgt for en ny toårsperiode. Foto: Gage Skidmore.
  Foto: Gage Skidmore.

  Det har vært mye fram og tilbake de siste ukene i anledning morgendagens gjeldstak-deadline. Onsdag formiddag kom gjennombruddet: Speaker Boehner lar Huset stemme over Senatets budsjettforslag, uavhengig av intern misnøye.

  Som vi rapportere i dag tidlig ble ikke republikanerne i Representantenes hus enige seg imellom om et budsjettforslag de kunne stemme over. Speaker John Boehner måtte derfor skrinlegge planene om å sende et eget forslag til Senatet.

  I Senatet har derimot majoritetsleder Harry Reid (D-Nevada) og minoritetsleder Mitch McConnell (R-Kentucky) kommet til enighet om en midlertidig avtale som finansierer de føderale myndighetene og som hever gjeldstaket.

  For­slaget inn­e­bærer at de føde­rale myn­dig­he­tene finan­sieres frem til 15. januar, sam­tidig som gjelds­taket – som for øyeblikket er på 16,7 billioner dollar – heves fram til 7. februar 2014. Planen inn­e­holder også opp­ret­telsen av for­melle og vide bud­sjett­for­hand­linger mellom Kon­gres­sens to kamre, som skal full­føres innen 13. desember.

  Avhengig av demokratisk støtte

  Boehner lar med andre ord Huset stemme over et forslag som ikke støttes av et flertall av flertallet i Huset. De skal i tillegg stemme før Senatet, for å få fortgang i prosessen. Boehner kommer til å få med seg mange av sine egne, men er avhengig av demokratene for å nå 218 stemmer.

  Dersom forslaget vedtas i Huset trengs det 60 stemmer i den første avstemningen i Senatet.

  Det har ligget i kortene at Boehner kunne komme til å gjøre nettopp dette dersom han ikke fikk med seg de mest konservative partifellene på et forslag som var spiselig for demokratene og Obama.

  Det lot seg ikke gjøre, og han kan nå vente seg kritikk fra deler av partiet for å ha gitt etter i siste liten.

  Vi har hele veien snakket om en avtale i 11. time. Nå ser det ut til at det blir tilfellet denne gangen også.

  Følg @AmPolitikk for de siste oppdateringene utover kvelden.

  Faktaark om gjeldstaket:

  faktaark-gjeldstaket

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Programleder av podkastene "Valgkampsirkuset" og "Amerikansk politikk". Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp".

  Les også