Mer

  Budsjettkrisen: Framgang i Senatet mens Boehner & Co fremmer eget budsjettforslag

  De siste par dagene har fokuset vært på Senatet, der lederskapet har kommet stadig nærmere et felles forslag. Tirsdag ettermiddag varsler republikanerne i Representantenes hus at de vil fremme sitt eget budsjettforslag. Vi har tatt en nærmere titt på de skisserte forslagene.

  I Senatet skal majoritetsleder Harry Reid (D-Nevada) og minoritetsleder Mitch McConnell (R-Kentucky) ha kommet stadig nærmere en midlertidig avtale for å finansiere de føderale myndighetene og for å heve gjeldstaket.

  Vi beskrev det foreløpige forslaget på følgende måte i dagens utgave av «Morgenkaffen»:

  «For­slaget inn­e­bærer at de føde­rale myn­dig­he­tene finan­sieres frem til 15. januar, sam­tidig som gjelds­taket heves fram til 7. februar. Planen inn­e­holder også opp­ret­telsen av for­melle og vide bud­sjett­for­hand­linger mellom Kon­gres­sens to kamre som skal full­føres innen 13. desember.

  Planen bygger til dels på at demo­kra­tene i Senatet skal være vil­lige til å fjerne en ‘Oba­ma­Care’-skatt på medi­sinsk utstyr (‘medical device tax’), samt inn­føre behovs­prøvde ord­ninger for å motta sub­si­dier til helse­re­formen.»

  Tirsdag ettermiddag meldes det om at republikanerne i Representantenes hus, ledet ann av Speaker John Boehner (R-Ohio), kommer til å fremme sitt eget forslag.

  Detaljene (OPPDATERT – det ble ikke stemt over forslaget):

  • De føderale myndighetene finansieres fram til 15. desember 15. januar mens gjeldstaket heves til 7. februar.
  • Den nevnte «ObamaCare»-skatten på medisinsk utstyr utsettes i to år. (Denne biten ville ikke overlevd, og ble dermed kuttet).
  • Det innføres inntektskrav og kontroll for å motta subsidier fra helsereformen.
  • Det inkluderes språk som fjerner helseforsikringssubsidier for medlemmer av Kongressen og for president Obamas kabinett.

  Med andre ord:

  Det er flere likhetstrekk mellom de foreløpige forslagene, men fortsatt skjær i sjøen. Det virker imidlertid som at Kongressen kommer til å stemme igjennom et forslag i 11. time.

  USA er inne i dag 15 med government shutdown, og fristen for å heve gjeldstaket er nå på torsdag.

  Følg @AmPolitikk for de siste oppdateringene.

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Programleder av podkastene "Valgkampsirkuset" og "Amerikansk politikk". Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp".

  Les også