Mer

  4. oktober: Obama avlyser Asiatur

  Morgen-capitol-shootingGod morgen! Det er fredag, og Mor­gen­kaffen er servert. Fun Fact Fredag publiseres som vanlig rundt lunsjtider.

  sitatetMy simple message today is ‘Call a vote. Take a vote. Stop this farce, and end this shutdown right now.

  USA er inne i den fjerde dagen med government shutdown og president Obama anmodner republikanere i Kongressen om å vedta en budsjettpakke som demokratene kan gå med på.

  DAGEN I DAG, i 1822: Rutherford B. Hayes, som senere skulle bli USAs 19. president (1877-81), ble født.

  FOLLOW FRIDAY

  @svmelb – Svein Melby, seniorforsker ved Senter for transatlantiske studier, ble i går kveld annonsert som fast spaltist her på AmerikanskPolitikk.no! Hans nye hjem her på nettsiden: AmerikanskPolitikk.no/melby.

  Svein er også meget aktiv på Twitter, og han linker konstant til aktuelle og interessante artikler. Følg og les, og ønsk ham velkommen på #ampol laget!

  #AMPOL-NYTT

  • President Obama har avlyst Asiaturen for å fokusere fullt og helt på budsjettkrisen hjemme i Washington. Dette er tredje gangen Obama har avlyst en tur til Asia på grunn av innenrikspolitiske bekymringer.
  • Capitol Hill ble midlertidig stengt torsdag ettermiddag etter at det ble avfyrt skudd utenfor bygningen. I følge politiet dreier det seg om en ”isolert hendelse” og ikke om terrorisme. TV2s Elin Sørsdahl befant seg på innsiden av Capitolbygningen da kaoset utspant seg.
  • I går gikk president Obama til kraftig angrep på republikanerne i en tale han holdt utenfor et lite byggefirma. Han kalte republikanerne uansvarlige og sa at de truet fremgangen USA har hatt de siste fem årene.
  • Presidentens tale kom like etter at finansdepartementet publiserte en rapport med advarsel om at det vil kunne føre til en global resesjon dersom budsjettstriden fører til at USA ikke øker gjeldstaket 17. oktober.
  • Senatets majoritetsleder Harry Reid (D-Nevada) sa torsdag at demokratene kommer til å insistere på en ”ren” budsjett-resolusjon før gjeldstaket nås 17. oktober, ved at USAs lånegrense økes uten betingelser.
  • Speaker of the House John Boehner (R-Ohio) er heller ikke villig til å la budsjettstriden føre til at USA misligholder gjelden sin ved at gjeldstaket ikke økes. I følge New York Times er Boehner forberedt på å bryte den såkalte ”Hasert regelen” som sier at et lovforslag ikke skal introduseres med mindre loven har flertall i partiet som sitter med flertallet.
  • På et lukket møte for republikanske senatorer, skal flere av deltakerne ha gått hard ut mot Ted Cruz og hans strategi som har bidratt til den pågående stengningen av myndighetene uten – i følge enkelte republikanere – noen videre plan for hvordan budsjettstriden kan avsluttet, melder Politico.

  DAGENS LESESTOFF

  «Geopolitisk avsporing», av Svein Melby (AmerikanskPolitikk.no): «Å fylle rollen som balanse­makt i Asia har vært pre­si­dent Barack Obamas geopo­li­tiske hovedmål. Nå tvinges imid­lertid USA til å endre sine geopo­li­tiske prioriteringer. … Gjennom sin uryd­dige og ube­slutt­somme hånd­te­ring av Syria-politikken etter Assads bruk av kje­miske våpen har imid­lertid Obama påført sin egen glo­bale stra­tegi store problemer. Pre­si­denten har igjen gjort Midtøsten-spørsmål til sine uten­riks­po­li­tiske hoved­opp­gaver, noe han under­streket i sin FN-tale 24. sep­tember. Ved å bli dratt med i de rus­siske og iranske diplo­ma­tiske ini­tia­tiver har USA langt på vei gjort sin poli­tikk avhengig av de etab­lerte makt­ha­verne i Syria og Iran. Sammen med støtten til de mili­tære i Egypt betyr det at USA på nytt har blitt en status quo makt i regionen. Vik­tigst av alt med­fører Obamas opp­treden i Syria-spørsmålet at USA er blitt tvunget til å endre sine geopo­li­tiske prioriteringer.» LINK

  «Government shutdown: Why many Republicans have no reason to deal», av Alex Isenstadt (Politico): “The prevailing wisdom ahead of the government shutdown was that tea party lawmakers who agitated for it would fold within a few days, once they got an earful from angry constituents and felt the sting of bad headlines. House GOP leaders called it a “touch the stove” moment for the band of Republican rebels, when ideology would finally meet reality. But there’s another reality that explains why that thinking may well be wrong, and the country could be in for a protracted standoff: Most of the Republicans digging in have no reason to fear voters will ever punish them for it. The vast majority of GOP lawmakers are safely ensconced in districts that, based on the voter rolls, would never think of electing a Democrat. Their bigger worry is that someone even more conservative than they are — bankrolled by a cadre of uncompromising conservative groups — might challenge them in a primary.” LINK

  VALGSNACKS

  • Torsdag annonserte Texas-delstatssenator Wendy Davis (D) offisielt at hun stiller som guvernør-kandidat.
  • Montanas vise-guvernør John Walsh (D) annonserte torsdag sitt kandidatur til senatet i Montana i 2014, noe som gir demokratisk håp om å beholde senatsplassen etter at senator Max Baucus (D) gir seg.
  • Taylor Griffin, en tidligere rådgiver til George W. Bush, har flyttet til hjemstaten sin North Carolina for å kunngjøre at han stiller til republikansk nominasjon i kongressvalget 2014. Griffin utfordrer dermed den republikanske representanten Walter Jones.

  VEIEN TIL DET HVITE HUS

  • Fjorårets republikanske presidentkandidat John Huntsman skal ta turen til South Carolina for å holde tale for ”World Affair Council”. South Carolina er en nøkkelstat i nominasjonskampen, men Huntsman endte sin nominasjon i 2012 nettopp i South Carolina en uke før primærvalget i staten. Partiet virker ikke klart for et nytt Huntsman-kandidatur.
  • Republikanske guvernører (og potensielle 2016-kandidater) Bobby Jindal, Chris Christie og Scott Walker har alle brukt stengingen av myndighetene til å gå hardt ut mot det de omtaler som et «dysfunksjonelt» klima i Washington, D.C.. Washington Post bloggen The Fix beskriver hvorfor det er en strategi som er motivert av presidentambisjoner.

  «Mor­gen­kaffen» brygges av redak­tøren i sam­ar­beid med nett­si­dens prak­ti­kanter. Klikk her og abonnér, så ser­veres den i inn­boksen din hver morgen, mandag til fredag.

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp". Programleder av podkasten "Amerikansk politikk".

  Les også