Andelen venstrehendte amerikanske presidenter er langt høyere enn andelen venstrehendte amerikanere. Forskning viser at sannsynligheten for å bli president øker hvis en er «southpaw». Her er historien om venstrehendte amerikanske presidenter.

Lenge var det å foretrekke å skrive med venstre fremfor høyre hånd uglesett og aktivt frarådet. Ettersom det var vanlig for venstrehendte å lære seg å skrive med «riktig» hånd, er ingen presidenter før James Garfield, som satt i 6 måneder i 1881, registrert som venstrehendte. Eneste indikasjon på at Garfield var venstrehendt er anekdoter som antyder at han kunne skrive med begge hender. Ettersom disse indikasjonene er langt fra sikre, er det vanlig å regne president Herbert Hoover, som satt fra 1929-1933, som den første.

Medregnet Hoover har halvparten av presidentene, 7 av 14, i perioden fra 1929-2017 vært venstrehendte, medregnet Gerald Ford og Ronald Reagan som skrev like godt med begge hender.

Sammenliknet med antall venstrehendte amerikanere for øvrig, ca. 1 av 10, er dette tallet ganske påfallende. Og det stopper ikke der.

Fem av de syv siste presidentene har vært venstrehendte. Siden 1981 har president George W. Bush skilt seg ut som den eneste høyrehendte.

I presidentvalget i 1992 var alle de tre store kandidatene, Bill Clinton, George H.W. Bush og Ross Perot, venstrehendte. Det samme gjaldt i 1996, da Bob Dole erstattet Bush. (Dole kan egentlig ikke regnes ettersom han opprinnelig var høyrehendt, men måtte omvendes etter at den høyre hånden hans ble paralysert i en ulykke under andre verdenskrig). Også i 2008 var presidentvalget venstrehendt; både John McCain og Barack Obama skriver med venstrehånda.

Noe for konspirasjonsteoretikere? Ja, så definitivt. Det er blitt spekulert i at den venstre hånden er et ondskapsfullt illuminati-symbol, og at venstrehendte egentlig er en overlegen rase, hvis skjebne er å herske over de resterende 90 % av befolkningen.

Mer seriøse forklaringer på fenomenet finnes også.

Professor i neurologi og psykiatri ved UCLA, Daniel Geschwind, uttaler at sammenhengen er «statistisk signifikant og at det sannsynligvis betyr noe». Han får støtte fra Amar Klar, ekspert på høyre/venstrehånds-spørsmålet. Han sier at venstrehendte har det han omtaler som «a wider scope of thinking», og bruker den uforholdsmessige høye andelen venstrehendte Nobelprisvinnere, forfattere og malere, som støtte for utsagnet. Nervepsykolog Michael Peters forklarer den høye andelen venstrehendte amerikanske presidenter med at venstrehendte utvikler sin mentale motstandskraft fordi de må tilpasse seg i en verden designet for høyrehendte. Andre har argumentert med at venstrehendte er naturlig dyktigere retorikere enn høyrehendte.

Et argument som er blitt brukt mot teorien om at venstrehendte politikere er særlig valgbare er at fenomenet ikke eksisterer i andre land som er naturlig å sammenlikne med USA. For eksempel har kun 2 av 14 britiske statsministere etter krigen (James Callaghan og David Cameron) og ingen kanadiske statministre etter 1980, vært venstrehendte.