Mer

  17. september: #ampol fyller tre år!

  Morgen-ObamaShipYard

  God morgen! Det er tirsdag, og Mor­gen­kaffen er servert.

  I dag er det tre år siden det første innlegget ble publisert på AmerikanskPolitikk.no!

  Du finner gavebordet, der du kan legge igjen et lite beløp dersom du føler for det, her.

  sitatetOver the last three and a half years, our businesses have added seven and a half million new jobs, the unemployment rate has come down, our housing market is healing, our financial system is safer […] But, that’s not the end of the story. As any middle class family will tell you or anybody who’s striving to get into the middle class, we are not yet where we need to be.

  President Barack Obama i en tale om USAs økonomiske situasjon i forbindelse med femårsmarkeringen av Lehman Brothers-konkursen mandag.

  DAGEN I DAG, i 2010: AmerikanskPolitikk.no lanseres! Redaktør Are Tågvold Flaten skriver blant annet følgende i det første innlegget, med tittelen «Amerikansk politikk på norsk«:

  «Norske jour­na­lister og kom­men­ta­torer har en lei tendens til å overse eller for­enkle nyanser og rea­li­teter når ame­ri­kansk poli­tikk omtales på norsk. Mis­vi­sende over­skrifter er en gjen­ganger. Det samme gjelder ukri­tisk gjen­gi­velse av det et knippe engelske og ame­ri­kanske kilder måtte ha å melde, gjerne med en tids­for­sin­kelse på tre-fire dager. Det er som oftest en demokratisk-lenende vir­ke­lig­hets­for­stå­else som vinner fram. Det finnes heder­lige unntak, og amerikanskpolitikk.no skal bli et av unntakene.»

  Vi mottar gjerne tips og råd om de neste tre årene på e-post.

  #AMPOL-NYTT

  • Obama brukte gårsdagens økonomitale til å advare republikanere mot å stille seg i veien for en økning i gjeldsstaket for å presse igjennom budsjettkutt som ifølge Obama vil skade USAs økonomiske framgang.
  • Speaker of the House John Boehner (R-Ohio) var tydelig i sitt motsvar: «We have a spending problem. It must be addressed, period”.
  • John Kerry og utenriksministrene i England og Frankrike sa mandag at de ikke vil tolerere noen forsinkelser i ødeleggelsen av Syrias kjemiske våpen. De vil forsøke å kjempe frem en tydelig resolusjon i FNs sikkerhetsråd som håndhever nedrustningsavtalen.
  • Obama har vært i hardt vær i forbindelse med håndteringen av Syria-krisen, noe som har bidratt til et fall i popularitet den siste tiden. Kerry har derimot en høy ”approval rating”: hele 60 % gir Kerry tommel opp for hans arbeid, i følge en meningsmåling fra Gallup.
  • Senator Elizabeth Warren (D-Massachusetts) puster lettet ut etter at det ble kjent at Larry Summers ikke blir Federal Reserves nye formann. «It’s no secret that Larry Summers wasn’t my first choice for Fed chair», sa hun i går, ifølge Huffington Post.
  • Det vil bli mye diskusjon om deler av den omfattende ”Farm Bill” i Kongressen denne uken. Husets majoritetsleder Eric Cantor (R-Virginia) har lansert republikanerens forslag som blant annet kutter i støtten til Supplemental Nutrition Assistance Program, programmet som finansierer matkuponger, med $40 milliarder over ti år. Det er langt mer enn det demokratene er villige til å godta.

  DAGENS LESESTOFF

  «Stemningsrapport fra DC: Washington stanser ikke», av Carl Straumsheim (AmerikanskPolitikk.no): «På vei hjem fra kon­toret, som ligger i sen­trum av Wash­ington, D.C., er det lite som tyder på at 13 men­nesker ble skutt og drept på den andre siden av byen tid­li­gere på dagen. Det suser en ambu­lanse forbi L Street, men hvor ofte har vel ikke spa­ser­turen hjem blitt avbrutt av sirener? ‘Dette er USAs tryg­geste by,’ sa repre­sen­tant Ele­anor Holmes Norton (D-District of Columbia) under en presse­kon­fe­ranse mandag kveld ame­ri­kansk tid. … ‘Vi kon­fron­terer nok en masse­sky­ting,’ sa pre­si­dent Barack Obama mandag morgen. Dette er ikke første gangen (eller andre, eller tredje) han har måttet tale til folket etter at en vill­mann har gått til angrep på ame­ri­ka­nere på jobb, skole eller kino med våpen. Det kommer heller ikke til å bli den siste.» LINK

  «Push for Yellen to Lead at Fed Gathers Steam», av Jackie Calmes og Binyamin Applebaum (New York Times): «Janet L. Yellen told friends in recent weeks that she did not expect to be nominated as the next chairman of the Federal Reserve. Although she had been the Fed’s vice chairman since 2010 and would make history as the first woman to hold the job, President Obama’s aides made clear throughout the summer that he wanted Lawrence H. Summers, his former chief economic adviser. Now, awkwardly, it appears that the president may have to circle back to Ms. Yellen after Mr. Summers withdrew from consideration on Sunday, bowing to the determined opposition of at least five Senate Democrats. On Monday, Ms. Yellen became the front-runner by elimination, officials close to the White House said.» LINK

  VALGSNACKS

  • Bor­ger­me­ster­kan­didat i New York City, Wil­liam Thompson, som kom på andre­plass i pri­mær­valget i for­rige uke, holdt i går en presse­kon­fe­ranse der han annon­serte at han trekker seg fra en even­tuell 2. runde. Vin­neren av første runde, ombuds­mann Bill de Blasio var til­stede, sammen med del­sta­tens demo­kra­tiske guvernør, Andrew Cuomo. Dermed begynner kampen mot repub­li­ka­nernes kan­didat, tid­li­gere trans­port­sjef Joe Lhota, for fullt.
  • Bob Vander Plaats, som tre ganger har tapt den repub­li­kanske guver­nørno­mi­na­sjonen i Iowa,vur­derer nå senats­no­mi­na­sjonen i stedet. Han har en sterkt kon­ser­vativ til­hen­ger­skare, men det er langt fra sik­kert at han vil oppnå de 35% av pri­mær­valg­stem­mene som er nød­vendig for å unngå at nomi­na­sjonen blir avgjort ved kon­vent. Parti­or­ga­ni­sa­sjonen i Iowa domi­neres for tiden av Ron Paul-til­hen­gere, og det holdes for mest sann­synlig at disse vil gå for tid­li­gere anklager Matt Whi­taker.
  • Tid­li­gere han­dels­mi­nister og stabs­sjef under president Barack Obama og bror av en mange­årig bor­ger­mester i Chi­cago, Bill Daley valgte i går over­ras­kende å trekke seg fra guver­nørno­mi­na­sjonen i Illinois. Daley oppga som årsak at det å stille til valg var en mye større opp­gave enn han selv hadde trodd, men la til at hans mot­stander, sit­tende guvernør Pat Quinn neppe kom til å være guvernør mye lenger.
  • En gruppe for­ret­nings­folk har gitt sin støtte til repub­li­kaner Ken Cuc­ci­nelli foran guver­nør­valget i november. Dette har fått noen av demo­krat Terry McAu­liffes støtte­spil­lere til å gå av skaftet og true med at dørene vil være stengt for dem i frem­tiden dersom de holder fast ved støtten. Neppe veien å gå for å få McAu­liffe valgt.

  Du finner som alltid mer av dagens valgsnacks på valgbloggen.

  VEIEN TIL DET HVITE HUS

  • I en ny CNN/ORC-meningsmåling svarer hele 65 % av demokratiske og demokratisk-lenende uavhengige velgere at de ønsker seg Hillary Clinton som partiets neste presidentkandidat. Det er langt foran Joe Biden og Elizabeth Warren, som får henholdsvis 10 % og 7 %.
  • Det er ingen klare favoritter på republikansk side, i følge den samme meningsmålingen. Chris Christie leder med 17 %, tett etterfulgt av Paul Ryan (16 %), Rand Paul (13 %), Jeb Bush (10 %), Marco Rubio (9 %), og Ted Cruz (7 %).
  • “I can die a happy man never having been president of the United States of America. But it doesn’t mean I won’t run”. Politico gir deg de bestridende svarene fra potensielle presidentkandidater om hvorvidt de planlegger å stille til presidentvalg.

  Helt til slutt…

  The Onion melder følgende: «Study Finds Leading Cause Of Depression Hearing Words ‘2016 Frontrunners’«.

  Utdrag:

  «A groundbreaking psychiatric study released Monday indicates that hearing the words ‘2016 frontrunners’ is currently the leading cause of chronic depression in the United States. ‘As our research shows, the vast majority of major depressive disorders arise instantly after the words ‘2016 frontrunners’ are uttered in any context, with most cases developing mere seconds after the words are heard and processed,’ said National Institute of Mental Health director and study author Dr. Thomas Insel, pointing to thousands of test subjects who sank into an acute and irretrievable state of melancholy upon being exposed to any reference to the impending U.S. presidential race and its candidates.

  … Insel added that despite its destabilizing effects, the expression is nowhere near as devastating to one’s mental well-being as the highly corrosive words ‘primary season,’ which were reportedly responsible for more than 80,000 suicides in 2012 alone.»

  Gavebordet? Her.


  «Mor­gen­kaffen» brygges av redak­tøren i sam­ar­beid med nett­si­dens prak­ti­kanter. Klikk her og abonnér, så ser­veres den i inn­boksen din hver morgen, mandag til fredag.

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Programleder av podkastene "Valgkampsirkuset" og "Amerikansk politikk". Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp".

  Les også