Mer

  11. september: Spillet om Syria fortsetter

  Morgen-podium God morgen! Det er onsdag, og Morgenkaffen er servert.

  sitatetWe have made it clear to them … that this cannot be a process of delay, this cannot be a process of avoidance. It has to be real, measurable, tangible. And it is exceedingly difficult – I want everybody here to know – to fulfill those conditions. We’re waiting for that proposal, but we’re not waiting for long.

  Utenriksminister John Kerry i en høring i Kongressen i går.

  DAGEN I DAG, i 2001: USA rammes av terror. 12 år senere pryder One World Trade Center New Yorks skyline.

  #AMPOL-NYTT

  • Obama åpner nå for en diplomatisk løsning. Samtidig har han bedt Senatet om å vente med avstemningen om en militæraksjon mot Syria.
  • Gårsdagens tale fra Det hvite hus’ East Room kommer ikke til å endre noe. The Fix‘ Chris Cillizza trekker fram fire hovedpunkter fra Obamas Syria-tale, og du leser mer under dagens lesestoff.
  • USAs utenriksminister John Kerry reiser til Genève torsdag for å møte Russlands utenriksminister Sergey Javrov for å diskutere Syria-situasjonen. I dag møter han Henry Kissinger for å diskutere situasjonen.
  • John Kerry uttalte også at Obama-administrasjonen forblir skeptiske til at Assad vil overgi Syrias kjemiske våpen til internasjonal kontroll.
  • Bill de Blasio tok i går et stort steg i retning av å bli New York Citys nye borgermester. Mer under dagens valgsnacks, der du også finner link til nattens liveblogg (!).
  • Gjeldstaket – grensen på hvor mye gjeld USA kan ta opp – kan nås allerede 18.oktober: Kongressen må da heve gjeldstaket for at staten skal kunne finansiere utgiftene sine. Den kommende budsjettstriden i Capitol Hill vil med andre ord være i fokus i ukene fremover.
  • Flere republikanere i Huset utrykker også at de kommer til å bruke budsjettstriden til å forsøke å få ”Obamacare” utsatt i bytte mot å øke gjeldstaket.
  • De konservative tankesmiene FreedomWorks, Heritage Action og Club for Growth varsler at de i fremtidige valg vil straffe republikanere som støtter opp om forslaget til Husets majoritetsleder Eric Cantor (R-Virginia) – en plan som fører til at en stopper for ”Obamacare” ikke er nødvendig for å øke gjeldstaket.
  • Bakgrunnshistorien til hvordan Charlie Rose landet intervjuet med Syrias Bashar al-Assad.

  DAGENS LESESTOFF

  «Obamas Syria-tale beveger verken Kongressen eller opinionen», av Are Tågvold Flaten (AmerikanskPolitikk.no): «Torsdag kveld talte pre­si­dent Obama om situa­sjonen i Syria fra Det hvite hus’ East Room. Han argu­men­terte for nød­ven­dig­heten av et angrep på Syria, men avsluttet med å omtale de mulige diplo­ma­tiske løs­nin­gene på kon­flikten. Talen kommer verken til å bevege Kon­gressen eller den ame­ri­kanske opinionen. Det var en tale som i utgangs­punktet skulle over­be­vise både Kon­gressen og det ame­ri­kanske folk om behovet og nød­ven­dig­heten av en militær inn­gripen i Syria. På mandag måtte imid­lertid talen skrives om på grunn av Russ­lands inn­spill om en mulig inter­na­sjonal løsning. Resul­tatet ble en tale der Obama startet med å argu­men­tere sterkt for en mili­tær­ak­sjon mot Syria. Men avslut­ningen, basert på de siste dagenes hen­delser, viser at det hersker stor usik­kerhet om det neste steget.» LINK

  «Obama takes Syria case to the public in White House address», av Zachary A. Goldfarb og David Nakamura (Washington Post): «President Obama said Tuesday that he would seize one last diplomatic opening to avoid a military strike on Syria, while trying to convince a skeptical United States that it must retaliate against the Middle Eastern nation’s alleged use of chemical weapons if the effort fails. In a nationally televised prime-time address from the East Room of the White House, Obama cautiously embraced a Russian proposal that the government of Syrian President Bashar al-Assad give up its stockpile of chemical weapons, signaling that he would drop his call for an assault on the regime if Assad complies. But with little guarantee that diplomacy would prevail, Obama spent the bulk of his 17-minute speech trying to directly address the concerns that have moved public opinion and Congress against him over the past week.» LINK

  VALGSNACKS

  • Ombuds­mann Bill de Blasio tok rundt 40% av stem­mene i nat­tens pri­mær­valg til bor­ger­mester i New York City, med Wil­liam Thompson på ca. 25%. Det gjen­står imid­lertid å telle opp en rekke mili­tære stemmer og for­hånds­stemmer, så det kan gå to uker før vi vet om han unngår en ny runde. På repub­li­kansk side vant tid­li­gere trans­port­sjef John Lhota. I det demo­kra­tiske comptrol­ler­valget, vant Scott Stringer knapt over ex-guvernør Eliot Spitzer. Du finner nattens liveblogg her.
  • Mange av utfordrerene i de kommende kongressvalgene har fulgt opinionen og markert sin motstand mot en Syria-intervensjon, noe som har lagt press på flere kongressmedlemmer om å utrykke sin posisjon. Senatets minoritetsleder Mitch McConnell (R-Kentucky), som søker gjenvalg i 2014, erklærte tirsdag at han er motstander av et amerikansk angrep. Han er den første kongresslederen som har motsatt seg en intervensjon.
  • Begge de to demo­kra­tiske del­stats­se­na­to­rene erkjente nederlag i til­bake­kal­lings­val­gene i Colorado i natt. Repub­li­ka­nerne (og NRA) vant en klar seier i Colo­rado, og har blod på tann foran del­stats­val­gene i 2014.

  Du finner mer av dagens valgsnacks på valgbloggen.

  VEIEN TIL DET HVITE HUS

  • Ted Cruz er ledende i kampen for å stikke kjepper i hjulene for ”Obamacare”. Tirsdag ga han ut et pressemelding der han advarer mot ”en symbolsk stemmegivning mot Obamacare”. Samtidig oppfordrer han republikanere til å nekte å stemme for finansiering av helsereformen i sin helhet.
  • Han er ennå ikke gjen­valgt, men spe­ku­la­sjo­nene om Ohio-guvernør John Kasichs (R) planer for 2016 er alt i gang.
  • Tidligere utenriksminister Hillary Clinton talte i Philadelphia i går. Det blir det selvsagt 2016-snakk av.

  «Mor­gen­kaffen» brygges av redak­tøren i sam­ar­beid med nett­si­dens prak­ti­kanter. Klikk her og abonnér, så ser­veres den i inn­boksen din hver morgen, mandag til fredag.

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp". Programleder av podkasten "Amerikansk politikk".

  Les også