Mer

  Sommerblues for Obama

  Ferien er over for president Barack Obama, og meningsmålingene er fortsatt nokså dyster lesning.

  ObamaGarden
  (Official White House Photo by Pete Souza)

  Siden begynnelsen av 2012 har en stabil andel på omtrent halvparten av amerikanerne gitt tommelen opp og godkjent Obamas arbeidsinnsats – en popularitetsoppgang fra 2010 og 2011.

  I løpet av årets sommermåneder har imidlertid Obamas «job approval» sunket jevnlig. Gallups Jeffrey M. Jones peker på at det også var tilfelle i sommermånedene i Obamas første presidentperiode.

  Når det gjelder Real Clear Politics’ sitt gjennomsnitt av meningsmålingene (28. juli – 18. august), så tegner de følgende bilde: approval-ratingen ligger på 44,8 %, med en disapproval-rating på 50 %.

  Siden Obamas innsettelse har approval-ratingen synket jevnt, og den dyppet under disapproval-ratingen i slutten av mai. Vi må nå tilbake til januar 2012 for å finne en like lav oppslutning.

  Det er fortsatt økonomien som kan sies å ha størst innvirkning på det generelle fallet i Obamas popularitet. Den ferskeste Gallup-målingen av Obamas håndtering av økonomien er et talende eksempel: han får godkjent av 35 %, og tommelen ned av 62 % av de spurte.

  Real Clear Politics’ sitt gjennomsnitt av de samme økonomi-relaterte målingene (15. juli – 11. august) viser en approval-rating på 41,5 %, og en disapproval på 53,5 %.

  Det er verdt å ha i tankene i det Washington barker sammen for å diskutere budsjett og gjeldstak i høst. Med det sagt så har heller ikke republikanerne noen særlig sterke målinger å vise til (…).

  Obama kan i alle fall notere at han skal falle utfor stupet før han blir like upopulær som Kongressen. Job approval = 14,8 %.

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp". Programleder av podkasten "Amerikansk politikk".

  Les også