Mer

  Rick Perrys politiske framtid


  RickPerry-IowaMachineShed
  Rick Perry fra sin tid som republikansk presidentkandidat i Iowa i januar 2012. Foto: Renate Tonstad Flaten / AmerikanskPolitikk.no.

  Jon Henrik Gilhuus skrev i går kveld om Texas-guvernør Rick Perrys beslutning om å ikke søke gjenvalg i 2014:

  På en presse­kon­fe­ranse i del­stats­ho­ved­staden Austin kl. 13:00 lokal tid (20:00 norsk tid) annon­serte Rick Perry at han ikke vil stille til gjen­valg som guvernør i Texas i 2014. Perry var vise­gu­vernør under George W. Bush, og rykket opp da Bush gikk av i desember 2000. Han ble valgt til guvernør på egen hånd i 2002, 2006 og 2010, og er den lengst­sit­tende guvernør i del­staten noen­sinne. Det ventes at sit­tende jus­tis­mi­nisterGreg Abbott nå vil stille til guvernørvervet.

  Perry har en his­torie som noe av poli­tisk fighter, og i likhet med sin tid­li­gere sjef har mange begått den feil å under­vur­dere ham. I 1998 ble han valgt som den første repub­li­kanske vise­gu­vernør i Texas siden Reconstruction-tiden, dvs. perioden etter bor­ger­krigen. Han fikk greit gjen­valg til guver­nør­vervet i 2002, men tok bare 39% mot tre mer eller mindre seriøse mot­kan­di­dater i 2006.

  I 2010 trodde mange at han ville unn­late å ta gjen­valg, og kan­skje heller kon­sen­trere seg om pre­si­dent­vervet, men den­gang ei. Mange målinger tidlig i 2009 viste at Perry var upo­pulær , og den mer mode­rate sena­toren Kay Bailey Hutch­ison stilte mot ham i pri­mær­valget. Perry kom til­bake med sterk støtte fra den kon­ser­va­tive fløyen, og Hutch­ison ble moset 53-31 i pri­mær­valget i 2010.

  Perry hadde en nær kata­strofal opp­treden i repub­li­ka­nernes pre­si­dent­no­mi­na­sjon i 2012. Til tross for at han lenge hadde avsverget enhver ambi­sjon på nasjo­nalt nivå stilte han i august 2011. Han startet bra, og ledet på målin­gene en stund, men gjorde det elendig i flere debatter på rad og droppet ut etter å ha havnet på fem­te­plass i Iowa og igno­rert New Ham­s­hire. Han skyldte på at han gikk på smerte­stil­lende etter en rygg­ope­ra­sjon, men for mange var paral­lel­lene til en viss annen «cowboy» fra Texas klare.

  Spørs­målet nå er om Perry kan endre sitt rykte på nasjo­nalt nivå. Større poli­tiske come­back har vært for­søkt og lyktes, jfr. f.eks. Richard Nixon. Han har en god økonomi å vise til i Texas, og har fått gjennom en del kon­ser­va­tive saker, som lave skatter og han arbeider med endel inter­es­sante reformer på utdanningsfronten. Samtidig er han i praksis ikke i nær­heten av å være så kon­ser­vativ som en del av mot­stan­derne ynder å frem­stille ham. Jeg tror vi vil se en langt mer offensiv og seriøs kan­didat dersom Rick Perry stiller til pre­si­dent­vervet i 2016.

  New York Times’ Jonathan Martin og John Schwartz tar i dag ballen videre:

  Most challenging of all for Mr. Perry is whether there is even space for him in a 2016 primary field that is sure to look very different from the last campaign.

  With next-generation Republicans like Senator Marco Rubio of Florida, Senator Rand Paul of Kentucky and Mr. Perry’s fellow Texan, Senator Ted Cruz, eager to test the presidential waters, the primary could be far tougher than last year’s, when Republican activists seemed to examine and discard a shifting group of candidates in searching for an alternative to Mitt Romney, the weak front-runner.

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Programleder av podkastene "Valgkampsirkuset" og "Amerikansk politikk". Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp".

  Les også