Mer

  Kan Høyesterett overraske?

  De ni dommerne i USAs Høy­este­rett vil om én time — kl. 16:00 norsk tid — holde pressekonferanse for pub­li­sere retts­kjen­nelser i en eller flere av årets største saker.

  Retten er en av USAs mest hemmelighetsfulle institusjoner, og det er kun de som jobber i dens indre sirkel som på forhånd vet hvilke saker som blir avgjort. På mandag holdt vi en knapp på at Fisher eller Shelby ville bli avgjort. I stedet fikk vi fem mindre avgjørelser. Fisher, som ble hørt i oktober, er den eldste saken i systemet som enda ikke har blitt avgjort. Kan retten overraske med å gi oss avgjørelsene i saker om likekjønnet ekteskap, eller må vi vente til neste uke?

  Uansett hva som skjer: Vi følger utvik­lingen direkte fra kl. 15:45 på @AmPolitikk.

  Retten må dømme i 14 saker før den tar som­mer­ferie i slutten av juni, blant dem fire saker som har dominert nyhetsbildet:

  • Fisher v. Uni­ver­sity of Texas at Austin: Om uni­ver­si­teter kan kvo­tere inn søkere med minoritetsbakgrunn.
  • Shelby County v. Holder: Om utvalgte dis­trikter i USA må klar­gjøre end­ringer i valg­loven med justisdepartementet.
  • United States v. Windsor: Om de føde­rale myn­dig­he­tene kan defi­nere ekte­skap uten å trampe på del­sta­ters rettigheter.
  • Hol­lings­worth v. Perry: Om Cali­fornia kunne forby like­kjønnet ekte­skap etter det var lovlig i knapt fire måneder.
  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Programleder av podkastene "Valgkampsirkuset" og "Amerikansk politikk". Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp".

  Les også