Mer

  Fire store saker gjenstår for Høyesterett

  Det er mandag, og USAs Høy­este­rett inn­kaller nok en gang til kon­fe­ranse om én time — kl. 16:00 norsk tid — for å pub­li­sere retts­kjen­nelser i en eller flere av årets største saker. Vi følger utvik­lingen direkte fra kl. 15:45 på @AmPolitikk.

  Retten må dømme i 19 saker før den tar sommerferie i slutten av juni. Det er spesielt disse fire sakene som omtales i amerikanske medier:

  • Fisher v. Uni­ver­sity of Texas at Austin: Om uni­ver­si­teter kan kvo­tere inn søkere med mino­ri­tets­bak­grunn.
  • Shelby County v. Holder: Om utvalgte dis­trikter i USA må klar­gjøre end­ringer i valg­loven med justisdepartementet.
  • United States v. Windsor: Om de føde­rale myn­dig­he­tene kan defi­nere ekte­skap uten å trampe på del­sta­ters rettigheter.
  • Hol­lings­worth v. Perry: Om Cali­fornia kunne forby like­kjønnet ekte­skap etter det var lovlig i knapt fire måneder.

  Det er mest sannsynlig at retten venter med å dømme i de to sakene om likekjønnet ekteskap til helt til slutten av måneden. Vi holder derfor en knapp på at Fisher eller Shelby blir avgjort i dag.

  Oppdatering: Retten avgjorde fem saker på mandag — men ingen av de fire store. Vi ses igjen på torsdag til samme tid.

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp". Programleder av podkasten "Amerikansk politikk".

  Les også