Mer

  Morgenkaffen, torsdag 13. juni: «Slow Jam The News»-utgaven

  Morgenkaffen2

  God morgen! Det er torsdag, og «Morgenkaffen» er servert.

  sitatetNobody is asking for American soldiers in Syria. The only question is now that the Russians, the Iranians and the Hezbollah are in there head over heels, 90 miles to nothing, should we try to do something to try to slow their gains and rebalance the power so that these rebel groups have a decent chance, if they’re supported by a majority of the people, to prevail?

  Tidligere president Bill Clinton, om situasjonen i Syria i et lukket arrangement med senator John McCain (R-Arizona). Arrangementet var stengt for pressen, men POLITICO refererer fra et lydopptak de har fått tilgang til. De kjører overskriften «Bill Clinton splits with Obama on Syria.»

  DAGEN I DAG, i 1997: Timothy McVeigh dømmes til døden etter bombeattentatet i Oklahoma City i 1995. Terrorangrepet mot den føderale bygningen i Oklahoma City, Oklahoma tok livet av 168 mennesker. Det er det nest største terrorangrepet på amerikansk jord, etter 11. september. Motivet til McVeigh var å hevne de drepte Branch Davidians etter beleiringen i Waco, Texas to år tidligere. I tillegg til de 168 døde, ble over 800 mennesker skadet. Timothy McVeigh ble henrettet ved dødelig injeksjon 11. juni 2001.

  Og med det, her er noen av dagens #ampol nyheter:

  «Gang of Eight»-medlemmer ber Obama holde seg på sidelinjen

  Senator Jeff Flake (R-Arizona), en av medlemmene i gruppen («Gang of Eight») som har utformet forslaget til innvandringsreformen som nå debatteres i Senatet, mener en av grunnene til at de har kommet så langt er at presidenten har holdt seg på sidelinjen:

  “I think he’s played the right role so far — the outside cheerleader, if you want to call it that — that’s been I think useful and effective. As a Republican, it would be more difficult if he were he out front and pushing this issue. He has called us — he called me just a couple of days ago. He’s called other members going along, and frankly, I think he’s been helpful.»

  En av de fire demokratene i «Gang of Eight», senator Michael Bennet (D-Colorado), er enig med Flake:

  “The president obviously wants to pass immigration reform. There’s no question about that. I think that he’s been constructive in this process, allowing us to see how far we can get on the legislation, negotiating it together. I expect us to continue to do that on the floor. If things could continue the way they’ve been, that would be very positive.»

  En relativt klar beskjed til presidenten.

  Massachusetts: Obama ber sine støttespillere hjelpe Markey

  Det er mindre enn to uker til senats-suppleringsvalget i Massachusetts, og i går kastet president Barack Obama seg inn i valgkampen for å støtte partifelle Ed Markey i kampen mot utfordreren Gabriel Gomez. Obama sørget for meget godt oppmøte, og hadde følgende å si til sine støttespillere i Massachusetts i går:

  «This election’s going to come down to turnout. There are a whole lot of Democrats in this state and a whole lot of Obama voters. You can’t just turn out during a presidential election. You’ve got to turn out in this election.

  You can’t think, ‘Oh, I did my work in 2012.’ You’ve got some work to do in 2013.”

  Markey har en forsiktig ledelse på Gomez, men Obama og demokratene gjør alt de kan for at de ikke skal gå i samme felle som i 2010.

  Den gang var det avdøde senator Ted Kennedys sete som skulle fylles. Demokraten Martha Coakleys seier ble nærmest tatt for gitt før det var for sent. Scott Brown kom nemlig rullende i pick-upen sin, og dro hele veien til Washington.

  Republikanere i Huset fremmer (nok et) strengt abortforslag

  Justiskomiteen i Representantenes hus la onsdag fram et forslag til en ny føderal abortlov, som vil forby abort etter den 20.uken i svangerskapet. Forslaget vil forby nesten alle former for abort etter den 20.uken, og det tas ikke hensyn til om det har forekommet voldtekt eller incest, eller om kvinnens helse står i fare. Tittelen på lovforslaget — «Pain-Capable Unborn Child Protection Act» — bygger på noen studier som konkluderer med at foster føler smerte etter 20 uker.

  Forslaget ble stemt fram med 20 mot 12 stemmer innad i komiteen. Ett av kongressmedlemmene bak forslaget, representant Trent Franks (R-Arizona, 8. kongressdistrikt), sammenligner abort med slaveri og folkemord, etter at demokrater beskyldte republikanerne for å drive en «krig mot kvinner».

  «If our society is to survive with our humanity intact, our moral impulse toward our fellow human beings must first survive. That is why it is so important for people to see for themselves the humanity of these little victims», uttalte Franks.

  Tidligere på dagen kom Franks med følgende Todd Akin-lignende uttalelse: «The incidence of rape resulting in pregnancy are very low.»

  Franks klargjorde senere at han mente at såkalte late-term aborter av graviditeter som skyldes voldekt eller incest (…), er sjeldne.

  CIAs Michael Morell blir president Obamas nye etterretningsrådgiver

  I går ble det klart at CIAs nåværende assisterende direktør, Michael Morell, sier opp sin stilling. Han skal isteden jobbe i president Obamas etterretningsteam. Morell ble særlig lagt merke til i mai, da det ble kjent at han hadde store uenigheter med tidligere CIA-sjef David Petraeus, omkring hvor mange detaljer av Benghazi-angrepet som skulle offentliggjøres.

  Morell uttalelte blant annet følgende i går:

  «I am passionate about two things in this world — the Agency and my family. And while I have given everything I have to the Central Intelligence Agency and its vital mission for a third of a century, it is now time for me to give everything I have to my family.»

  Morell vil i følge rapportene bli erstattet av Avril D. Haines fra og med 9. august. Haines jobber nå som advokat for Det hvite hus.

  Dagens valgsnacks

  Valgsnacks-logo2AZ-1: Tid­li­gere kon­gress­mann Rick Renzi (R) blefunnet skyldig i noen av til­tale­punk­tene i kor­rup­sjons­saken som ble anlagt mot ham. Renzi tok ikke gjen­valg i 2008.

  MN-guv: Min­ne­sotas guvernør Mark Dayton leder et følge på hele 35 per­soner som drar til Tysk­land, Sve­rige og Norge 12-21 juni. Gruppen er en han­dels­de­le­ga­sjon, og du kan lese presse­mel­dingen fra guver­nø­rens kontor her.

  MN-06: Fyl­kes­kom­mi­sjonær i Anoka, Rhonda Siva­rajah, stiller mot tid­li­gere guver­nør­kan­didat Tom Emmet til den repub­li­kanske nomi­na­sjonen i dette kongressdistriktet.

  VA-lokal: Demo­kra­tene hadde sitt pri­mær­valg i Vir­ginia natt til onsdag, norsk tid. De nomi­nerte del­stats­se­nator Ralph Northam til vise­gu­vernør og hans kol­lega Mark Her­ring til justisminister.

  Gene­relt: En måling fra NBC/Wall Street Journal viser at opp­slut­ningen om affir­ma­tive action er rekordlav. Totalt er tal­lene 45-45, men det er klare etniske for­skjeller. Blant hvite er 56% mot ord­ningen, mens 8 av 10 svarte og 6 av 10 lati­noer støtter den. Valget av en svart pre­si­dent og en gene­rell opp­fat­ning av at til­ta­kene har gått for langt, for lenge, til­skrives grunnen til at opp­slut­ningen er på et his­to­risk bunnivå.

  Til slutt: Chris Christie Slow Jams The News med Jimmy Fallon!

  httpv://youtu.be/NCRUHePqyU4

  Og her ser du Obama med Fallon fra april i fjor:

  httpv://youtu.be/vAFQIciWsF4


  «Mor­gen­kaffen» brygges av redak­tøren i sam­ar­beid med nett­si­dens prak­ti­kanter. Klikk her og abonnér, så ser­veres den i inn­boksen din hver morgen.

  Vi tar som­mer­pause fra og med mandag 17. juni, og ut juli. Høstens prak­ti­kanter tar over sta­fett­pinnen i august. To av plas­sene er alle­rede tatt, så det er bare å søke!


  Marius Bjerknæs er prak­ti­kant for AmerikanskPolitikk.no våren 2013.

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Programleder av podkastene "Valgkampsirkuset" og "Amerikansk politikk". Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp".

  Les også