Mer

  Morgenkaffen, onsdag 5. juni: Valgspesial fra New Jersey og Missouri

  Morgenkaffen2God morgen! Det er onsdag, og «Morgenkaffen» er servert. Dagens «Valgsnacks» venter på valgbloggen.

  sitatet

   

  I don’t know what the cost is and I quite frankly don’t care.
  httpv://youtu.be/JHLjaUPi8Lw

  New Jersey-guvernør Chris Christie (R) svarer kort og kontant på et spørsmål om hvorfor han har lagt suppleringsvalget for å fylle senatssetet til den nylig avdøde Frank Lau­ten­berg (D-New Jersey) til oktober, bare uker før han selv står på stemmesedlene i november. Mer om dette under dagens nyheter.

  DAGEN I DAG, i 1933: Franklin D. Roosevelt tar USA vekk fra gullstandarden. I et tiltak for å motvirke den økonomiske depresjonen i landet fjernet Roosevelt-administrasjonen kreditorers mulighet til å kreve betaling i gull, noe som i praksis fjernet gullstandarden for USA.

  Tiltaket kom to måneder etter at Roosevelt vedtok at alle gullmynter og gullsertifikater på over $100 skulle leveres til Federal Reserve mot en pris på $20.67 per ounce (ca 730 dollar per kilo). Dette gav Federal Reserve muligheten til å trykke mer penger, noe som i følge Keyensiansk økonomisk teori er en effektiv måte å bekjempe økonomiske nedgangstider på.

  Og med det, her er noen av dagens #ampol nyheter:

  Jason Smith vant suppleringsvalget i Missouri

  JasonSmithMO

  I Missouri var det i går sup­ple­rings­valg til Repre­sen­tan­tenes hus, der kon­gress­kvinne Jo Ann Emerson gikk av i januar (for å lede National Rural Electric Cooperative Association). De to hoved­kan­di­da­tene til å erstatte henne var del­stats­re­pre­sen­tan­tene Jason Smith (R) og Steve Hodges (D). Distriktet er sterkt kon­ser­va­tivt (R+17), og Smith — som beskrev motstanderen ved å si at «en stemme for Hodges er en stemme for Obama» — var klar favo­ritt:

  httpv://youtu.be/7SeqaIZdzT8

  Jon Henrik Gilhuus hadde dette setet som «trygt republikansk» foran gårsdagens valg.

  Jason Smith (R) vant med 67 % av stemmene, mens Hodges (D) fikk 27 %. Smith (32) blir dermed en av de yngste medlemmene av Kongressen.

  Du leser livebloggen fra nattens opptelling her.

  Chris Christies utfordrer er klar i New Jersey

  Det var også primærvalg i New Jersey i går. Det har allerede vært klart en stund at sittende guvernør Chris Christie (R) møter Barbara Buono (D) i guvernørvalget den 5. november, men nå er det offisielt:

  Christie ble nominert med 92 % av stemmene på republikansk side, mens Buono vant den demokratiske nominasjonen med 88 %. Buono må nå plukke seg en kan­didat til vise­gu­vernørjobben.

  New Jersey: Kampen om Lautenbergs sete er igang

  Lautenberg-Christie
  Nylig avdødde senator Frank Lautenberg (D-New Jersey) til venstre, New Jersey-guvernør Chris Christie (R) til høyre.

  Fra valgbloggen:

  Nylig avdøde senator Frank Lau­ten­berg (D-New Jersey) er ennå ikke i jorda, men tre demo­krater har alle­rede mer eller mindre gjort det klart at de stiller for å erstatte ham i Senatet.

  Som ventet er det bor­ger­mes­teren i Newark, den sen­trums­ori­en­terte Cory Booker og de to kon­gress­men­nene Frank Pal­lone og Rush Holt som er kandidatene.

  Booker har alt samlet inn mye penger, og har lenge vært populær i del­staten; han har god opp­slut­ning også blant mange repub­li­ka­nere. Pal­lone er bedre likt i parti­ap­pa­ratet og i mange av de fyl­kes­ma­ski­nene som preger poli­tikken i New Jersey, der makt­glade bosser gjerne tvi­holder på sine verv i flere tiår. Holt er mindre kjent enn de to andre, men er visstnok sterk på å føre valg­kamp. Han fikk en skrekk da han nesten tapte for en Tea Party-kandidat i 2010, men i det nyteg­nede dis­triktet vant han greit i 2012.

  Et par repub­li­ka­nere er også aktu­elle, men her sier alle at de vil vente og se hvem guvernør Chris Christie utnevner til å erstatte Lau­ten­berg frem til sup­ple­rings­valget i oktober.

  New Jersey-guvernør Chris Christie (R) kunngjorde i går at suppleringsvalget til Senatet går av stabelen allerede 16. oktober (primærvalget er lagt til 13. august). Jon Henrik Gilhuus har mer på valgbloggen:

  Christie begrunnet valg­da­toen med at det var en demo­kra­tisk plikt å la folket velge ny senator så fort som mulig. Valg­lo­venes frister til­sier at dersom valget skal holdes i år, må det holdes i oktober. Mange repub­li­ka­nere mener nok at han burde utnevnt en repub­li­kaner og ventet til 2014 og sim­pelthen holdt val­gene på de ordi­nære datoene det året, men da overser de at demo­kra­tene ville anket en slik avgjø­relse inn for New Jer­seys høy­este­rett. Der ville trolig demo­kra­tene fått medhold.

  Det er neppe noen ulempe for Christie at han med senats­valg i oktober slipper å ha den popu­lære Booker på toppen av stemme­sed­delen. … Det later til at Christie rent juri­disk sett kunne ventet rundt to uker, og der­etter skrevet ut nyvalget til den ordi­nære valg­dagen i november. Da ville han spart flere mil­lioner dollar. Dette vil nok kunne bli brukt mot ham av de mest fis­kal­kon­ser­va­tive repub­li­ka­nerne i 2016, men det spørs hvor mye et sup­ple­rings­valg i New Jersey inter­es­serer pri­mær­vel­gerne i Iowa og New Hampshire.

  Obama nominerte tre dommere til ankedomstolen i D.C.

  httpv://youtu.be/61krZRbZljA

  Tirsdag nominerte President Barack Obama tre dommere — Patricia A. Millett, Cornelia T.L. Pillard og Robert L. Wilkins — til Disctrict of Columbias U.S. Court of Appeals. Obama brukte anledningen til å be republikanerne i Senatet om å bekrefte nominasjonene kjapt, framfor å blokkere prosessen.

  “This is not about principled opposition; this is about political obstruction,” sa Obama.

  “I recognize that neither party has a perfect track record here. Democrats weren’t completely blameless when I was in the Senate. But what’s happening now is unprecedented. For the good of the American people, it has to stop.”

  Ankedomstolen i Washington, D.C. har ansvar for det minste geografisk området av alle landets ankedomstoler, men er derimot ansett å være den viktigste. Domstolen tar imot saker fra de føderale myndighetenes uavhengige departementer, og har mulighet til å påvirke amerikansk lovgivning og politikk på en mer direkt måte enn andre ankedomstoler. Domstolen er også ansett å være et steg på karrierestigen for høyesterettsdommere; fire av dagens ni høyesterettsdommere i USA har nemlig bakgrunn fra D.Cs ankedomstol.

  Ny giv for våpenlovgivning fra Biden, Reid og Manchin

  POLITICO melder at visepresident Joe Biden, majoritetsleder i Senatet Harry Reid (D-Nevada) og senator Joe Manchin (D-West Virginia) nå planlegger å møtes for å diskutere muligheten for å gjenintrodusere noen av våpenrestriksjonene som ble nedstemt i april. Møtet finner sted neste uke.

  Majoritetsleder Reid la samtidig vekt på at han kun vil bringe fram et forslag til avstemning dersom det har mulighet til å bli vedtatt:

  “I’m not going to bring up a vote just to have a vote. I want to bring up this vote again if we can accomplish something,” sa Reid.

  “That seems pretty common sense to me: If you have severe mental problems or you are a criminal, you shouldn’t be able to buy a gun.”

  Republikanerne i Representantenes hus er splittet

  House floor

  Washington Posts Paul Kane skriver at republikanerne i Representantenes Hus er splittet flere i fraksjoner, og at de er preget at interne stridigheter.

  Bakgrunnen for stridighetene er forhandlingene rundt nyttår, da et mindretall av republikanerne i Huset stemte for et forslag som økte skattene til USAs rikeste, og dermed unngikk den såkalte «fiscal cliff».

  That vote, to avert the “fiscal cliff,” marked a breaking point for House Republicans, who had disintegrated into squabbling factions, no longer able to agree on — much less execute — some of the most basic government functions.

  Ever since, Boehner has cautiously tried to steer his party away from that bitter moment, with varying success. A short-term strategy, which conservatives called “the Williamsburg Accord,” emerged from a bruising mid-January retreat. It restored enough unity to permit the House to dodge a government shutdown, badger the Senate into passing its first budget in four years and open investigations of the Obama White House.

  But beyond those limited efforts, the House has not approved ambitious legislation this year. Lawmakers have instead focused on trying to re-brand the party around kitchen-table issues — although even some of those bills have run into trouble. And the most momentous policy decisions, including an immigration overhaul and a fresh deadline for raising the federal debt limit, have no coherent strategy to consolidate Republicans, much less take on the Democrats.

  Svart konservatisme

  MinervaJuni2013Nord-Amerikaviter Helene Megaard, som er bidragsyter her på AmerikanskPolitikk.no, har skrevet en artikkel om svart konservatisme i den nyeste utgaven av Tidsskriftet Minerva.

  Du kan lese et utdrag fra artikkelen her på AmerikanskPolitikk.no.


  «Morgenkaffen» brygges av redak­tøren i sam­ar­beid med nett­si­dens prak­ti­kanter. Klikk her og abonnér, så ser­veres den i inn­boksen din hver morgen.


  Kenneth Flage er prak­ti­kant for AmerikanskPolitikk.no våren 2013.

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp". Programleder av podkasten "Amerikansk politikk".

  Les også