Mer

  McConnell kobler Obama til Nixon

  httpv://youtu.be/VV-0WcPGml0

  Mino­ri­tets­le­deren i Senatet, Mitch McCon­nell (R-Kentucky), har pub­li­sert en ny valg­kamp­video (på nett) der han kobler pre­si­dent Barack Obama med tid­li­gere pre­si­dent Richard Nixon. Linken er IRS-skandalen, som sam­men­lignes med Watergate-skandalen.

  McCon­nell, som fore­løpig ikke har noen mot­stander foran gjen­valgs­kam­panjen neste år — verken fra demo­kra­tene eller blant sine egne — viser med dette at IRS-skandalen vil kunne spille en rolle i å defi­nere neste års mellomvalg.

  McCon­nell sier blant annet føl­gende i videoen:

  «I think that the leader of the free world and his advi­sers have better things to do than to dig through other people’s tax returns.»

  McCon­nells valg­kamp­ma­nager  sier i en utta­lelse at videoen foku­serer på det ame­ri­kanske fol­kets tillit til sine folkevalgte.

  Saken er hentet fra torsdagsutgaven av «Morgenkaffen».

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp". Programleder av podkasten "Amerikansk politikk".

  Les også