Mer

  McConnell kobler Obama til Nixon

  httpv://youtu.be/VV-0WcPGml0

  Mino­ri­tets­le­deren i Senatet, Mitch McCon­nell (R-Kentucky), har pub­li­sert en ny valg­kamp­video (på nett) der han kobler pre­si­dent Barack Obama med tid­li­gere pre­si­dent Richard Nixon. Linken er IRS-skandalen, som sam­men­lignes med Watergate-skandalen.

  McCon­nell, som fore­løpig ikke har noen mot­stander foran gjen­valgs­kam­panjen neste år — verken fra demo­kra­tene eller blant sine egne — viser med dette at IRS-skandalen vil kunne spille en rolle i å defi­nere neste års mellomvalg.

  McCon­nell sier blant annet føl­gende i videoen:

  «I think that the leader of the free world and his advi­sers have better things to do than to dig through other people’s tax returns.»

  McCon­nells valg­kamp­ma­nager sier i en utta­lelse at videoen foku­serer på det ame­ri­kanske fol­kets tillit til sine folkevalgte.

  Saken er hentet fra torsdagsutgaven av «Morgenkaffen».

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Programleder av podkastene "Valgkampsirkuset" og "Amerikansk politikk". Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp".

  Les også