Mer

  2016 watch: Hillary fortsatt på topp

  Veien2016


  Public Policy Pol­ling pub­li­serte i går ferske tall på popu­la­ri­teten til de poten­si­elle demo­kra­tiske og repub­li­kanske pre­si­dent­kan­di­da­tene i 2016.

  Hillary Clinton troner fort­satt på topp blant demo­kra­tene, med 63 % mot Joe Bidens 13 %. Andrew Cuomo ligger på 4 %, Mark Warner og Eliza­beth Warren ligger på 3%, Martin O’Malley ligger på 2 %, mens Kir­sten Gil­li­brand, Deval Pat­rick og Brian Schweitzer alle ligger på 1 %.

  Hos Repub­li­ka­nerne ligger fire kan­di­dater jevnt; Marco Rubio har 16 %, Jeb Bush og Chris Christie har 15 %, og Rand Paul 14 %. Lenger ned på lista: Paul Ryan 9 %,Ted Cruz 7 %, Rick San­torum 5 %, Bobby Jindal 3 % og Susana Mar­tinez 1 %.

  I en poten­siell pre­si­dentvalg­kamp har Clinton en 10 pro­sent­po­engs ledelse over både Paul og Rubio, med 51 % mot 41 %.

  Chris Christie ligger mye nær­mere: I en even­tuell Clinton-Christie match-up leder Clinton bare 47 %-44 %.

  Innlegget er hentet fra torsdagsutgaven av «Morgenkaffen».

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Programleder av podkastene "Valgkampsirkuset" og "Amerikansk politikk". Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp".

  Les også