Mer

  Morgenkaffen, torsdag 9. mai: Nye Benghazi-høringer

  Morgenkaffen2

  God morgen! Det er torsdag og Kristi himmelfartsdag, og «Morgenkaffen» er servert.

  sitatetI want to acknowledge a God not just of second chances. But a God of third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth chances because that is the reality of our shared humanity.

  Tidligere South Carolina-guvernør og nyvalgt Representant Mark Sanford (R-South Carolina, 1. kongressdistrikt), sitert av The State.

  RealClearPolitics’ Sean Trende skriver om hva Sanfords seier egentlig betyr, her.

  Dagens #AMPOL-begrep: Triangulation. Triangulering er en handling der en søker en «tredje vei» ved å peile seg ut en åpning over og mellom venstre- og høyresiden i det politiske landskapet. Uttrykket ble for første gang brukt av Bill Clinton-rådgiveren Dick Morris i 1996-valgkampen, som forklarte det på følgende måte til Frontline i 2000: “Take the best from each party’s agenda, and come to a solution somewhere above the positions of each party.»

  DAGEN I DAG, i 1914: Woodrow Wilson innfører markering av morsdagen. For 99 år siden innførte President Woodrow Wilson den første nasjonale markeringen av morsdagen i USA. Før dette hadde mange delstater feiret morsdagen, men det var først etter Wilsons tilstrebinger i Kongressen i 1914 at det ble en nasjonal markering. I USA feirer man nå morsdagen den andre søndagen i mai.

  I 2002 benyttet daværende President George W. Bush en tale på morsdagen til å hylle mødre, og å understreke viktigheten av Wilsons initiativ 88 år tidligere. Han brukte også talen på å sitere tidligere presidenter, der i blant Abraham Lincoln og John Quincy Adams, som selv hadde snakket varmt om sine mødre.

  Og med det, her er dagens nyheter:

  Nye Benghazi-høringer: Nye spørsmål

  benghazi-consulate-libya

  Representantenes hus’ Oversight and Government Reform Committee startet i går nye høringer om terrorangrepet i Benghazi den 11. september 2012, der blant ambassadør Christopher Stephens og tre andre ble drept. Du ser åpningen av høringen, med uttalelser fra diplomater som jobbet i og med Libya ved Det amerikanske utenriksdepartementet, her:

  httpv://youtu.be/l5ilCnHiAPs

  Washington Post skriver at uttalelsene fra tjenestemennene i gårsdagens høring forteller en annen historie om hva som skjedde en det Obama-administrasjonen tidligere har uttalt.

  Hicks: Susan Rice forhørte seg ikke med tjenestemenn i Libya før hun omtalte Benghazi-situasjonen på fem søndagsshow

  Gregory Hicks, en ansatt ved Det amerikanske utenriksdepartementet som tidligere var Deputy Chief of Mission/Chargé d’Affairs i Libya, fortalte i går at FN-ambassadør Susan Rice ikke kontaktet ham før hun omtalte situasjonen på fem søndagsshow. Hun ga dermed en annen forklaring av hendelsesforløpet enn det han ville ha informert henne om.

  «I was stunned, my jaw dropped, and, I was embarrassed,» sa Hicks:

  httpv://youtu.be/8rglr1WWjY4

  Høringene retter søkelyset mot Obama-administrasjonens og Hillary Clintons håndtering av angrepet i Benghazi

  Høringen om terrorangrepet i Benghazi den 11. september 2012 retter ikke bare søkelyset mot Obama-administrasjonen generelt, men mot tidligere utenriksminister Hillary Clinton spesielt. Clinton ble hardt presset på dette temaet mot slutten av hennes tid som utenriksminister, og Benghazi-saken kan vise seg å bli problematisk for Hillary dersom hun velger å stille som presidentkandidat i 2016.

  En av de skarpeste kritikerne til Obama-administrasjonens håndtering av Benghazi, Senator Lindsey Graham (R-South Carolina), skrev følgende på sin Facebook-side i går:

  “I think the dam is about to break on Benghazi. We’re going to find a system failure before, during, and after the attacks. We’re going to find political manipulation seven weeks before an election. We’re going to find people asleep at the switch when it comes to the State Department, including Hillary Clinton.”

  [poll id=»3″]

  Pressesekretær Jay Carneys svar:


  Hovedbudskapet:

  «This is a subject that has from its beginning been subject to attempts to politicize it by Republicans, while in fact what happened in Benghazi was a tragedy.»

  Tilleggsforslag for å sikre homofiles rettigheter i den nye innvandringsreformen kan skape trøbbel

  Etter at «the Gang of Eight» la fram sitt forslag til ny innvandringsslov, er det nå kommet flere nye tilleggsforslag til loven.

  To av disse kommer fra Senator Patrick Leahy (D-Vermont). Et av forslagene går blant annet ut på å gi flere rettigheter til homofile i partnerskap, hvorav den ene er utlending. Dette kan stikke kjepper i hjulene for en bred reform.

  Senator Marco Rubio (R-Florida), en av de åtte senatorene om har jobbet med den nye innvandringsreformen, hadde dette å si til Leahy sine forslag i går:

  “I will virtually guarantee that it won’t pass. This issue is a difficult enough issue as it is. I respect everyone’s views on it. But ultimately, if that issue is injected into this bill, the bill will fail and the coalition that helped put it together will fall apart,» uttaler Rubio til Politico.

  Sanford har kommet til enighet med ekskona

  Representant Mark Sanford (R-South Carolina, 1.kongressdistrikt), som kunne feire valgseier over demokratenes Elizabeth Colbert-Busch mandag kveld, har nå kommet til enighet med ekskona. Ekskona til Sanford hadde stevnet sin tidligere ektemann for å ha brutt en ikke-besøksavtale tidligere i år, men Sanford slipper nå unna en rettssak.

  Oppdateringer fra valgbloggen:

  USAvalg-logo

  «NBC/Marist har målt New Jersey, og finner ingen­ting nytt. Chris Christie fort­setter å mose sin sann­syn­lige oppo­nent, del­stats­se­nator Bar­bara Buono med 60-28 (62-28 blant «sann­syn­lige vel­gere»). Han har 69-24 i jobbtilfredshet.»

  «Vir­gi­nias jus­tis­mi­nister Ken Cuc­ci­nelli (R) fortsetter å holde et ørlite for­sprang på sin kon­kur­rent til guver­nør­vervet, tid­li­gere parti­for­mann Terry McAu­liffe (D). En ny måling fra NBC/Marist gir ham en 45-42 ledelse blant «sann­syn­lige vel­gere», mens McAu­liffe har en 41-43 ledelse blant alle regist­rerte vel­gere.»

  «Nor­malt ville jeg ikke omtale at en menig kon­gress­re­pre­sen­tant annon­serer at han går for gjen­valg, men dette er ikke noen hvem­som­helst. Den 90 år gamle repub­li­ka­neren Ralph Hall fra Texas erklærte seg denne uken som kan­didat foran valget i 2014, og sa at han ønsket å se en parti­felle ta det Hvite hus i 2016. Hall, som er den eldste som noen gang har sittet i Huset, ble første gang valgt i 1980; den gang som demo­krat. Han skiftet parti i 2004. Dis­triktet, TX-4 er ett av de mest kon­ser­va­tive i landet, og Hall er blant de mest kon­ser­va­tive med­lem­mene av Kongressen.»

  «Det siste ute­stå­ende sup­ple­rings­valget til Repre­sen­tan­tenes Hus foregår i Missouris 8. dis­trikt tirsdag 4. juni. Den neste sjansen som byr seg til å gå av er fra Ed Markey i Mas­sachu­setts som trolig blir valgt til senator den 25. juni. Vi får altså knappe tre uker med et full­tallig repre­sen­tanthus før vi går igang igjen med sup­ple­rings­valg i MA-5.»

  «Admi­ni­stra­sjons­mi­nister Natalie Ten­nant ligger best an til å kapre den demo­kra­tiske nomi­na­sjonen foran senats­valget i West Vir­ginia neste år. Dette ifølge en måling fra Blan­kenship Enter­prises, som nor­malt jobber for repub­li­ka­nerne (så ta tal­lene med en klype salt). Ten­nant har 40%, mens ingen andre poten­si­elle kan­di­dater har over 12%.»


  «Mor­gen­kaffen» brygges av redak­tøren i sam­ar­beid med nett­si­dens prak­ti­kanter. Klikk her og abonnér, så ser­veres den i inn­boksen din hver morgen.


  Marius Bjerknæs er prak­ti­kant for AmerikanskPolitikk.no våren 2013.

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Programleder av podkastene "Valgkampsirkuset" og "Amerikansk politikk". Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp".

  Les også