Mer

  Morgenkaffen, onsdag 8. mai: Representant Mark Sanford!

  Morgenkaffen2God morgen! Det er onsdag, og «Morgenkaffen» er servert.

  sitatetI think you can go back in and you can ask for a second chance in a political sense once … I’ve done that, and we’ll see what the voters say.

  Tidligere South Carolina-guvernør Mark Sanford (R), i det han avla sin stemme i suppleringsvalget til delstatens 1. kongressdistrikt. Sanford vant, og det leser du mer om under dagens nyheter.

  Dagens #AMPOL-uttrykk: Snollygoster. Snollygoster brukes om en politiker som ikke skyr noen midler for å skaffe seg et sete, uavhengig av partitilhørighet eller politisk plattform. Uttrykket kom på trykk i Columbus Dispatch så tidlig som i 1895. Uttrykket ble siden gjenopplivet av president Harry Truman i 1952, da han uttalte seg om politikere som utøvde bønn i det offentlige: “I wish some of these snollygosters would read the New Testament and perform accordingly”.

  DAGEN I DAG, i 1945: Victory in Europe Day. I dag flagger vi for Frigjøringsdagen i Norge, noe som også markeres i USA. I 1945 feiret USA, England, og resten av De Allierte ”Victory in Europe Day”. Amerikanske, britiske, og tidligere okkuperte europeiske byer flagget og feiret Nazi-Tysklands nederlag.

  8. mai 1945 var også daværende president Harry Trumans 61-årsdag (og Truman har selv omtalt det som sin beste bursdag noensinne). Truman valgte å dedikere dagen til tidligere president Franklin D. Roosevelt, som hadde gått bort 12. april samme år. Truman ønsket å hedre avdøde Roosevelt, og lot de amerikanske flaggene henge på halv stang.

  Og med det, her er dagens nyheter:

  Mark Sanford vant i South Carolina

  httpv://youtu.be/_XBSspEioEc

  USAvalg-logoEtter et tett og intenst suppleringsvalg i South Carolinas første distrikt, står republikaneren Mark Sanford igjen med seieren, etter å slått demokraten Elizabeth Colbert Busch.

  Jon Henrik Gilhuus fulgte opptellingen på valgbloggen, og utpekte Sanford som vinneren 02.23 i natt:

  02:23 Nå er 59% av stem­mene inne og San­ford leder med 54.5% mot 45.1%. Dette er over, Mark San­ford har klart å mobi­li­sere nok repub­li­ka­nere og vinner dette på ren ideo­lo­gisk kom­pa­ti­bi­litet med vel­gerne, ikke på per­son­lige egen­skaper eller tillit.

  02:26 Repub­li­ka­nerne kan få pro­blemer med å tøyle San­ford i Huset. Mannen er ambi­siøs, og med nat­tens smått sen­sa­sjo­nelle gjen­opp­li­ving av en poli­tisk kar­riere de fleste hadde trodd var død etter eska­pa­dene i 2009, kan han brått få ytter­li­gere ambi­sjoner. Han er imid­lertid neppe salgbar utenfor sterkt repub­li­kanske områder.

  Det endelige resultatet: Sanford 54 %, Colbert Busch 45 %.

  MarkSanford

  Etter å ha avlagt sin egen stemme tirsdag ettermiddag, hadde Sanford følgende å si:

  “I think you can go back in and you can ask for a second chance in a political sense once … I’ve done that, and we’ll see what the voters say.”

  I seierstalen sa Sanford blant annet følgende:

  «I am one imperfect man, saved by God’s grace.»

  Dersom du ønsker å lære mer om Mark Sanford, kan Washington Post hjelpe deg. Avisen har en oversikt over republikanerens politiske karriere, med overskriften ”Mark Sanford’s greatest hits (and misses)”.

  Delaware har vedtatt en kjønnsnøytral ekteskapslov

  Som Carl Strausenheim skrev i går kveld, så har delstaten Delaware vedtatt en kjønnsnøytral ekteskapslov. Loven trer i kraft 1. juli, og Delaware blir dermed den ellevte staten som innfører en slik lov.

  Guvernør Jack Markell (D) benyttet Twitter til å gratulere alle som hadde kjempet for at loven skulle gå gjennom:

   

  Du kan lese mer om den ferske loven og reaksjonene hos Huffington Post.

  GOPs leder i Illinois trekker seg etter uenigheter rundt likekjønnet ekteskap

  Formannen av Det republikanske partiet i Illonois, Pat Brady, trakk seg på tirsdag. Brady har hatt vervet siden 2009. Et lovforslag som tillater likekjønnet ekteskap er for tiden under vurdering i Illonois, og Brady har over lengre tid støttet forslaget. Dette har ført til uenigheter innad i delstatspartiet, noe som ifølge Brady var en av grunnene til han valgte å gå av tirsdag.

  CNN gjengir et telefonintervju med Brady:

  «There were several reasons,» why he decided to step down, Brady said in a telephone interview with CNN.

  «I’ve been going at it hard for six years, I need to focus on my family, and obviously I had lost the support of the state Central Committee because of my position on gay marriage. … I agree with him, we need to get on the right side of history.»

  Obama forsvarer Syria-håndteringen

  President Barack Obama har mottatt kritikk i det siste, deriblant fra Senator John McCain (R-Arizona), for hvordan han har håndtert konflikten i Syria. Under en pressekonferanse på tirsdag, forsvarte Obama hvordan Det hvite hus har håndtert situasjonen:

  «Whether it’s bin Laden or Gaddafi, if we say we’re taking a position, I would think at this point the international community has a pretty good sense that we typically follow through on our commitments,» sa han.

  Les mer hos Reuters.

  – Benghazi er større enn Watergate

  Klokken 17:30 i dag (norsk tid) er det duket for nye Kongress-høringer rundt angrepet på den amerikanske ambassaden i Benghazi 11. september 2012. Grunnet manglende hjelp til de ansatte, og inkonsekvente forklaringer i ettertid, har det vært mye spekulasjon rundt angrepene.

  Pentagon forsvarte tirsdag sin håndtering av situasjonen, i lys av en Fox News-rapport som hevdet at militær hjelp kunne blitt sendt tidligere.

  Den tidligere Arkansas-guvernøren Mike Huckabee (R) brukte store ord da han beskrev situasjonen under sitt “Mike Huckabee Show” på Fox News, og spådde at Benghazi-angrepene ville bety slutten for president Barack Obama:

  “I believe that before it’s all over, this president will not fill out his full term. I know that puts me on a limb.

  But this is not minor. It wasn’t minor when Richard Nixon lied to the American people and worked with those in his administration to cover-up what really happened in Watergate. But, I remind you — as bad as Watergate was, because it broke the trust between the president and the people, no one died.

  This is more serious because four Americans did in fact die.”

  Les mer hos Huffington Post.

  Rubio slår tilbake mot Heritage-rapport

  MarcoRubio-Instagram
  Foto: Are Tågvold Flaten / AmerikanskPolitikk.no

  I går skrev vi om den konservative tenktanken Heritage Foundation, og deres ferske rapport som estimerer kostnaden av den nye innvandringsreformen.

  Rapporten ble motttatt med kritikk fra flere republikanere, som mente Heritage kun er interessert i å skremme republikanere fra å stemme for reformen. Nå har også Senator Marco Rubio (R-Florida), et av medlemmene av åtterbanden som har utformet reformen, gått kritisk ut mot tenketanken (les mer hos New York Times):

  “Heritage, I think, is the king of dynamic scoring, and in many respects we’ve advocated for dynamic scoring here because of the positions that they’ve taken,” Mr. Rubio, a chief author of the legislation, told reporters.

  “They are the only group that’s looked at this issue and reached the conclusion they’ve reached. Everybody else who has analyzed immigration reform understands that if you do it, and we do it right, it will be a net positive for our economy.”

  POLITICO melder i dag at innvandringsreformen nå også får støtte fra deler av Tea Party-bevegelsen.

  Pentagon-rapport avslører seksuelle overgrep i militæret

  En ny Pentagon-rapport som ble lagt fram tirsdag, viser at så mange som 26-000 skal ha vært ofre for seksuelle overgrep i militæret i 2012, en klar økning fra 19 000 i 2011.

  President Barack Obama kommenterte nyhetene slik i går:

  “The bottom line is, I have no tolerance for this. If we find out somebody’s engaging in this stuff, they’ve got to be held accountable, prosecuted, stripped of their positions, court-martialed, fired, dishonorably discharged. Period.”

  Les mer om rapporten i New York Times.

  Biden hardt ut mot stemme-restriksjoner

  I løpet av de siste årene har det kommet flere lovforslag som vil gjøre det vanskeligere for amerikanske borgere å delta i politiske valg. Blant disse restriksjonene, er blant annet krav til identifikasjon det som har høstet kritikk. På tirsdag gikk Biden hardt mot disse forslagene, og etterlyste en endring:

  “To me it is the most immoral, callous thing that can be done, the idea of making it more difficult to vote,” Biden said at the annual gala dinner of the Joint Center for Political and Economic Studies, a minority-focused public policy organization.

  “If there’s one thing people who want to restrict the vote didn’t understand, they didn’t understand what it means when you tell someone, ‘I’m going to make it difficult for you to vote,’” Biden said, appearing to take a swipe at Republicans.

  “It means, and I was certain and Barack and I talked about it, you did too, that it guaranteed people would show. The more they attempt to restrict the right of minorities, the greater the determination and the stronger the will to turn out, and that’s exactly what everyone saw in 2012.”

  Les mer hos POLITICO.

  USAs fem store utfordringer

  Det politiske (og nøytrale) magasinet The American Interest har i dag publisert en lengre artikkel som tar for seg det de ser på som USAs fem store utfordringer i årene som kommer.

  Manglende arbeidsplasser, problemer i tertiærnæringen, demografiske endringer og hva dette medfører for velferdssektoren, økende kulturelle forskjeller, og forfallet av den amerikanske borgerdyd, er utfordringene American Interest peker ut.

  Om en har noen minutter til overs, kan artikkelen leses her.

  2016 watch: Chris Christie gjennomgikk slankeoperasjon i februar

  ChrisChristie-Romney-Ayotte
  Foto: Are Tågvold Flaten / AmerikanskPolitikk.no.

  New York Post melder at New Jersey-guvernør Chris Christie (R) undergikk en operasjon i februar for å gå ned i vekt. Christie skal ha blitt oppfordret av familie og venner til å legge seg under kniven etter hans 50-årsdag i september ifjor, og ifølge Christie skal det ha vært familien han hadde i tankene da han bestemte seg for å gjennomgå operasjonen.

  “I’ve struggled with this issue for 20 years … For me, this is about turning 50 and looking at my children and wanting to be there for them”, sa Christie til New York Post.

  Christie er en av GOPs heteste kandidater for 2016, men insisterte på at vekttapet ikke var motivert av politiske ambisjoner. “It’s so much more important than that”, sa Christie til New York Post.

  Avsløringen har ikke overraskende fått mye oppmerksomhet, noe Christie selv setter liten pris på. Den frittalende republikaneren hadde følgende å si til et samlet pressekorps i Newark tirsdag:

  “I don’t mean to demean what you all do. But this is silly.”

  “For this kind of attention to be drawn to the fact that I’m pursuing a weight-loss measure shows how really shallow a lot of this coverage has become and why a lot of people ignore it. It was not your business. It was nobody’s business other than mine.”

  Jon Henrik Gilhuus kommenterte nyheten på valgbloggen i går:

  «Christie sier selv at ope­ra­sjonen var et resultat av lengre tids over­veiing (pardon the pun), og at den ble tatt av hensyn til fami­lien og hans egen helse. Ingen grunn til å tvile på det, men nå som det først er gjort vil det neppe stilne spe­ku­la­sjo­nene rundt et pre­si­dent­kan­di­datur i 2016.»

   

  2016-dilemma for Marco Rubio og Rand Paul

  I tillegg til nyslankede Chris Christie, er Senator Marco Rubio (R-Florida) og Senator Rand Paul (R-Kentucky) blant navnene mange forventer å se under republikanernes nominasjonsvalg i 2016.

  Veien til Det Hvite Hus 2016 er lang, og for Rubio og Paul kan den bli et lite stykke lenger.

  Både Rubio og Paul er senatorer i sine respektive delstater, men grunnet statlige lover kan de ikke stille til Senatsvalg i 2016 dersom de samtidig ønsker å stille til valg som president. Mens enkelte stater tillater at en stiller til valg på begge plattformer, som da Joe Biden ble gjenvalgt som Senator i Delaware samtidig som han ble visepresident i 2008, er Paul og Rubio i en litt mer kinkig situasjon.

  Les mer hos POLITICO.


  «Mor­gen­kaffen» brygges av redak­tøren i sam­ar­beid med nett­si­dens prak­ti­kanter. Klikk her og abonnér, så ser­veres den i inn­boksen din hver morgen.


  Vebjørn Bar­laup er prak­ti­kant for AmerikanskPolitikk.no våren 2013.

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Programleder av podkastene "Valgkampsirkuset" og "Amerikansk politikk". Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp".

  Les også