Mer

  Morgenkaffen, mandag 6. mai: Jevnt i South Carolina dagen før dagen

  Morgenkaffen2 God morgen! Det er mandag, og «Morgenkaffen» er servert!

  sitatetUnfortunately, the red line that the president of the United States [has] was apparently written in disappearing ink. …

  The red lines were a green light to Bashar Assad…

  Senator John McCain (R-Arizona) med to ulike vinklinger på President Barack Obamas «røde linje»-kommentar om Syria. Uttalelsene kom på «Fox News Sunday«.

  DAGEN I DAG, i 1970: Tusenvis av studenter starter en nasjonal protestkampanje. For 33 år siden spredte protestene seg etter at fire studenter ble skutt og drept ved Kent State University av nasjonalgarden i Ohio. To dager etter Kent State ble to studenter drept og 12 skadd under en demonstrasjon ved Jackson State College i Mississippi. Studentene protesterte mot President Richard Nixons avgjørelse å sende amerikanske og sør-vietnamesiske tropper inn i Kambodsja.

  Protestene førte blant annet til at Californias daværende guvernør Ronald Reagan (R) måtte stenge hele statens system for høyere utdannelse. Tilsammen sørget studenter og ansatte for at hele 538 amerikanske høyskoler og universiteter ble stengt på grunn av de massive protestene. 51 av disse forble stengt resten av semesteret.

  Og med det, her er noen av dagens nyheter:

  Syltynn ledelse til Sanford i South Carolina

  Sanford-Busch
  Tirsdag står kampen mellom Mark Sanford (R) og Elizabeth Colbert Busch (D) i South Carolinas 1. kongressdistrikt. Foto: Dave Weigel.

  USAvalg-logoI morgen er det suppleringsvalg til det ledige setet i South Carolinas 1. kongressdistrikt. Setet ble ledig etter at Representant Tim Scott ble utnenvt til Senator i det Jim DeMint forlot det øverste kammeret til fordel for sjefsrollen i Heritage Foundation. Tidligere guvernør Mark Sanford (R) møter Elizabeth Colbert Busch (D), og Jon Henrik Gilhuus skriver følgende om situasjonen dagen før dagen:

  «PPP har målt situa­sjonen i South Caro­linas første kon­gress­dis­trikt i helgen, og har akkurat offent­lig­gjort resul­tatet. Målingen viser repub­li­kaner Mark San­ford med en knapp 47-46 ledelse over demo­krat Eliza­beth Col­bert Busch, men også at det er til­strek­kelig tvil om valg­del­ta­gelsen til at dette fort­satt er svært åpent.

  Tid­li­gere kon­gress­mann og guvernør San­ford har store per­son­lige mangler ved sitt kan­di­datur, men har i noen grad lyktes i å få valg­kampen de siste to ukene til å handle vel så mye om nasjo­nale spørsmål som om per­son­lige skan­daler, og med dis­trik­tets kon­ser­va­tive flavør er dette helt klart en vin­ner­stra­tegi. San­ford har kjørt hardt på at hans poli­tiske his­torie har vært fis­kal­kon­ser­vativ, og dersom han fort­satt har noe tro­ver­dighet igjen blant repub­li­kanske vel­gere er det nettopp på dette punktet.

  Demo­krat Col­bert Busch har til sam­men­lig­ning vært rela­tivt anonym, og i stedet kjørt posi­tive bio­gra­fiske reklamer og gene­relle ting om bud­sjett­un­der­skudd og behovet for «sam­ar­beid i Wash­ington», noe alle kan­di­dater terper på for tiden. Hun har samlet inn mer penger enn San­ford de siste ukene, og fått mye dra­hjelp av nasjo­nale grupper, men har altså tapt ter­reng ifølge målin­gene; en som ble offent­lig­gjort fredag ga begge kan­di­dater 46%.

  Som sagt mange ganger før: Dette avgjøres av valg­del­ta­gelsen. Dersom repub­li­kanske vel­gere klarer å svelge San­fords per­son­lige pro­blemer og skan­daler og stemmer etter ideo­logi og poli­tiske stand­punkter, vinner han. Dersom repub­li­ka­nerne ikke har til­gitt ham og blir hjemme, har Col­bert Busch en god sjanse til å ta en knapp seier. I så fall vil hun være en av lan­dets mest utsatte demo­krater foran valget i 2014.

  For to uker siden så dette ut til å bli en demo­kra­tisk seier, men San­ford har mot alle odds klart å snu det. Jeg tror til­strek­kelig mange repub­li­ka­nere holder seg for nesen og stemmer på ham tirsdag, og en seier trenger ikke være pen eller raf­fi­nert. Dette setet ville vært trygt repub­li­kansk med alle andre kan­di­dater enn San­ford, men min ende­lige vur­de­ring før tirs­da­gens valg er svakt repub­li­kansk

  Kritisk uke for invandringsreformen?

  The Hills Russell Berman mener at skjebnen til innvandringsreformen nå går inn i en kritisk uke:

  «The push for immigration reform enters a crucial period when Congress returns this week, as Senate legislation faces the gauntlet of a committee mark-up and House negotiators try to complete their own long-awaited bill.

  Advocates expect senators in both parties to file hundreds of amendments to the Senate’s Gang of Eight immigration overhaul, and they hope the 844-page bill will emerge improved but not dismantled by the red pens of the Judiciary Committee.»

  DeMint: innvandringsreformen vil koste billioner

  Under gårsdagens sending av ABCs «This Week» uttalte tidligere Senator Jim DeMint (R-South Carolina), som nå leder den konservative tankesmien Heritage Foundation, at innvandringsreformen vil koste billioner av dollar, og at Congressional Budget Office (CBO) sine analyser om at reformen vil hjelpe økonomien ikke stemmer:

  “Unlawful immigrants make up about 2 percent of our GDP, and they consume most of that,” sa DeMint.

  “And if you consider all the factors of amnesty and unlawful immigration, the cost will be in the trillions of dollars in the lifetime of these unlawful immigrants.”

  NRA og våpenforkjempernes nye heltinne

  En historie om en mor som forsvarte sin familie mot en innbruddstyv har gitt NRA og våpenforkjemperne ny giv i kampen mot strengere våpenlover.

  Melinda Herman var alene hjemme med sine 9 år gamle tvillinger da en mann brøt seg inn i hjemmet deres. Hun skjøt mannen seks ganger i selvforsvar med familiens .38 revolver.

  I en 5 sider lang featureartikkel forteller Washington Post om Hermans historie, og om hvordan den har samlet amerikanske våpenforkjempere paralelt med Newtowns samlende effekt på våpenmotstandere:

  «The 37-year-old mother emptied her revolver as the national gun debate was reaching its most fevered pitch in the weeks after the school massacre in Newtown, Conn. Melinda Herman became an instant hero to gun owners facing new restrictions on firearms.

  While the intruder lay in a hospital, clinging to life, the National Rifle Association tweeted about GA MOM. The 911 tape of Donnie Herman yelling to his terrified wife, “Shoot him! Shoot him again!” played over and over on the news, fueling hours of programming on Fox News and radio call-in shows.»

  Obama talte til avgangskullet ved Ohio State University

  httpv://youtu.be/7jDYGZ0-KXQ

  I går holdt President Barack Obama en tale for avgangskullet ved The Ohio State University. Obama styrte i stor grad unna de store politiske kampene som foregår i Washington for dagen. Han la i stedet vekt på felleskapet amerikanerne har vist i etterkant av orkanen Sandy, eksplosjonen i Texas, bombene i Boston og de mange skyteepisodene som har preget USA den siste tiden.

  “We’ve seen the petty divisions of color, class, and creed replaced by a united urge to help,” sa Obama.

  Han sa også at demokratiet i USA ikke alltid virker som det bør, og at Wall Street og Washington har sviktet ungdommen. Han la vekt på at studentene må engasjere seg, og holde ut igjennom motgang, for å få til de forandingene de ønsker i USA.

  Hvis ikke gir de sitt stille samtykke til at andre kan sette agendaen for dem, sa Obama:

  “That’s how we end up with lobbyists who set the agenda; policies detached from what middle-class families face every day; the well-connected who publicly demand that Washington stay out of their business – then whisper in its ear for special treatment that you don’t get. That’s how a small minority of lawmakers get cover to defeat something the vast majority of their constituents want,” sa Obama, med en klar henvisning til forslaget om utvidet bakgrunnssjekk ved våpenkjøp.

  Bill Richardson: Biden vil stille uavhengig av Clinton

  Veien2016 På ABCs «This Week” sa tidligere New Mexico-guvenør Bill Richardson (D) — som også prøvde seg som presidentkandidat i 2008 — at han ikke tror Visepresident Joe Biden vil tre til siden i presidentvalgkampen dersom Hillary Clinton bestemmer seg for å stille.

  “Yeah I think Joe Biden would not defer,” sa Richardson.

  “I think he would run. Hillary Clinton would be formidable, no question about it. But I’ve known Biden over the years. He is somebody who’s always wanted to be president. He’s got the eye of the tiger.”


  Kaffen brygges av redak­tøren i sam­ar­beid med nett­si­dens prak­ti­kanter. Klikk her og abonnér, så ser­veres den i inn­boksen din hver morgen.


  Kenneth Flage er prak­ti­kant for AmerikanskPolitikk.no våren 2013.

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Programleder av podkastene "Valgkampsirkuset" og "Amerikansk politikk". Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp".

  Les også