Mer

  Morgenkaffen, tirsdag 23. april: Tsarnaev og innvandringsreform

  Morgenkaffen2

  God morgen! Det er tirsdag, og «Morgenkaffen» er servert.

  sitatetIt’s sad that he has resorted to such tactics in the face of damning evidence.

  En republikansk rådgiver svarer på anklager fra tidligere Representant Charles Rangel (D-New York, 13. kongressdistrikt), som nå saksøker Speaker of the House John Boehner (R-Ohio, 8. kongressdistrikt) og seks andre medlemmer i Representantenes hus.

  Bakgrunnen er at Rangel i 2010 måtte trekke seg fra sitt verv i Representantenes hus etter at det florerte med etiske og moralske anklager mot kongressmannen.

  Dagens #ampol-begrep: Entryism

  ordEn taktikk der man blir med i en organisasjon man i utgangspunktet er uenig med, i et forsøk på å forandre meningene til medlemmene fra innsiden.

  I en bok fra 1959, beskriver tidligere FBI-direktør J. Edgar Hoover hvordan sovjetiske agenter opptrådte som»entryister» under den kalde krigen.

  Dagen i dag i 1791: James Buchanan blir født

  dagenUSAs 15. president ble født for 222 år siden. James Buchanan er ikke den presidenten som huskes best, først og fremst fordi han som kom etter ham (Lincoln) lyktes med alt det Buchanan ikke klarte å gjennomføre. Det feilslåtte «forsøket» på å avskaffe slaveriet, samt korrupsjon innad i hans egen administrasjon er de to tingene som står igjen fra Buchanans tid som president.

  Faktisk kan man si at Buchanan kjempet for å beholde slaveriet. Blant annet presset han på for at Høyesterett skulle vedta lover som forbød Kongressen å blande seg inn i slavespørsmål. I tillegg til dette opplevde USA store økonomiske problemer under Buchanan-perioden, og han fikk kun fire år som president. Buchanan døde i 1868, 78 år gammel.

  En liten «fun fact»: Han er den eneste amerikanske presidenten som aldri har vært gift.

  Og med det, her er dagens nyheter:

  Siktelsen mot Dzhokhar Tsarnaev er klar

  Siktelsen mot den yngste og overlevende Tsarnaev-broren, er nå klar, og publisert for allmennheten. 19-åringen, som ble tatt sist fredag, er blant annet siktet for å ha oppbevart og brukt eksplosiver — «a weapon of mass destruction» — for å skade store menneskemengder.

  Hvis Tsarnaev blir funnet skyldig for Boston-bombingen (og hendelsene som fulgte i de neste dagene), risikerer han dødsstraff eller livstid i fengsel.

  Du leser den omfattende siktelsen mot Tsarnaev — som inneholder hele hendelsforløpet og et par momenter som ikke er dekket i mediene tidligere — her.

  The New York Times har også publisert den første åpne høringen av Tsarnaev på Beth Israel Deaconess Medical Center, der han ligger til behandling. Han hadde en advokat tilstede og får opplest sine Miranda-rettigheter.

  I følge ABC News, og deres kilder, lærte brødrene seg å lage bomber via internett. CNN, og deres kilder, melder samtidig at Dzhokhar Tsarnaev skal ha sagt at det var storebroren som var hjernen bak bombe-angrepet, og at de handlet på egenhånd, uten noen forbindelser til et internasjonalt nettverk.

  Paul: «Boston-angrepene viser et sårbart innvandringssystem»

  Rand-Paul
  Foto: Gage Skidmore.

  Senator Rand Paul (R-Kentucky) er den siste i rekken av politikere som sier at hendelsene i Boston viser at USAs innvandringslover ikke er gode nok. Den potensielle 2016-kandidaten skriver følgende i et brev til Majoritetsleder i Senatet Harry Reid (D-Nevada):

  “The facts emerging in the Boston Marathon bombing have exposed a weakness in our current system. Before Congress moves forward, some important national security questions must be addressed.

  If we don’t use this debate as an opportunity to fix flaws in our current system, flaws made even more evident last week, then we will not be doing our jobs. …

  We should not proceed until we understand the specific failures of our immigration system.

  Why did the current system allow two individuals to immigrate to the United States from the Chechen Republic in Russia, an area known as a hotbed of Islamic extremism, who then committed acts of terrorism? Were there any safeguards? Could this have been prevented? Does the immigration reform before us address this?”

  Paul har bedt Senatets Homeland Security-panel om å holde høringer for å sikre at «det nåværende innvandringssystemet gransker og sjekker individer fra ‘high-risk areas of the world’ nøyere [enn andre].»

  Ryan: Vi må fikse innvandringssystemet

  Formannen av budsjettkomiteen i Representantenes hus og tidligere visepresidentkandidat Paul Ryan (R-Wisconsin, 1. kongressdistrikt) — også han en potensiell 2016 kandidat — slår an en litt annen tone enn Paul:

  «We have a broken immigration system and, if anything, what we see in Boston is that we have to fix and modernize our immigration system for lots of reasons,” sa Ryan i Chicago, der han var for å jobbe for nettopp en slik reform.

  PS: Senere i dag publiserer vi en ny utgave av «Panelet» her på AmerikanskPolitikk.no. Spørsmålet denne gangen: Hvordan kommer bombene i Boston til å forme Washingtons prioriteringer i ukene som kommer? Stay tuned!

  Obama deltar på minneseremoni i Texas på torsdag

  Førstkommende torsdag drar President Barack Obama til Waco, Texas for å delta på en minneseremoni for omkomne og skadde etter forrige ukes eksplosjon på en gjødselfabrikk i West, Texas. 14 omkom, og over 200 mennesker ble skadet som en følge av den voldsomme eksplosjonen.

  Ti av de omkomne i eksplosjonen var brannmenn og nødpersonell, i tillegg til to privatpersoner som hjalp til med å slokke brannen som startet det hele. Bloomberg skriver at katastrofen kan være den som har rammet amerikanske brannmenn hardest siden den 11. september 2001.

  Oppdateringer fra valgbloggen:

  USAvalg-logoMåling: Colbert-Busch har overtaket på Sanford

  Den 7. mai møtes demokraten Elizabeth Colbert-Busch og den tidligere South Carolina-guvernøren Mark Sanford (R) til suppleringsvalg og kamp om å representere South Carolinas 1. kongressdistrikt i Representantenes hus.

  Jon Henrik Gilhuus skriver følgende om valget:

  PPP er ute med en måling fra sup­ple­rings­valget i South Caro­linas første dis­trikt, og finner demo­krat Eliza­beth Col­bert Busch i tet med 50-41 over repub­li­kaner Mark San­ford. Sist­nevnte har, som nevnt en del ganger, vært gjennom en sær­deles offentlig utro­skaps­skan­dale, med påføl­gende skils­misse og bråk om brudd på rettslig ilagte besøks­be­grens­ninger etter det.

  Dis­triktet er klart kon­ser­va­tivt, men jeg skrev alle­rede før første runde av nomi­na­sjonen i midten av mars at San­ford var en av ytterst få repub­li­ka­nere i stand til å tape det. Som målingen viser kan det se ut til at det var en riktig vur­de­ring. Det er fort­satt jevnt nok til at dette ikke på noen måte er avgjort, men repub­li­kanske parti­stra­teger må for­tvile over den situa­sjonen del­stats­par­tiet nå er i, og per­sonlig endrer jeg dette dis­triktet til «svakt demo­kra­tisk«

  Med andre ord så sliter Sanford, og han må gjøre noe for å snu den negative trenden. Sanford og strategene hans følte åpenbart en helsides annonse i Charleston Post and Courier, med en lang og personlig appell fra den tidligere guvernøren, var en god idé:

  Sanford2

  Sju dager igjen i Massachusetts – Markey i ledelsen

  Den 30. april er det primærvalg til senatsracet i Massachusetts. Setet ble ledig etter at John Kerry ble President Barack Obamas utenriksminister. Gilhuus skriver blant annet følgende på valgbloggen:

  Det begynner å nærme seg for senats­racet i Mas­sachu­setts; de to par­tiene har sine pri­mær­valg tirsdag i neste uke. Western New Eng­land Uni­ver­sity har målt stil­lingen, men vi får ta tal­lene med den mengde salt som en måling tatt opp midt i bombe­bråket krever.

  I det demo­kra­tiske valget har kon­gress­mann Ed Markey fort­satt en klar ledelse på kol­lega Stephen Lynch; 44-34. …

  På repub­li­kansk side leder for­ret­nings­mann Gab­riel Gomez med 33%, mot 27% for tid­li­gere føderal anklager Mike Sull­ivan og kun 9% for del­stats­re­pre­sen­tant Dan Win­slow. Imid­lertid var det bare 128 per­soner som sa de skulle stemme i dette primærvalget, så her er feil­mar­gi­nene til­sva­rende store (9%).

  Til slutt: Anthony Weiner er tilbake på Twitter!

   


  «Mor­gen­kaffen» brygges av redak­tøren i sam­ar­beid med nett­si­dens prak­ti­kanter. Klikk her og abonnér, så ser­veres den i inn­boksen din hver morgen.


  Marius Bjerknæs er prak­ti­kant for AmerikanskPolitikk.no våren 2013.

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Programleder av podkastene "Valgkampsirkuset" og "Amerikansk politikk". Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp".

  Les også