Mer

  Enige om bakgrunnssjekk

  De to sena­to­rene som i lengre tid har jobbet sammen for å få til en ny våpen­lov­giv­ning, Joe Man­chin (D-West Vir­ginia) og Pat Toomey (R-Pennsylvania), har kommet til enighet om nye regler for bak­grunns­sjekk ved våpen­kjøp.

  Bak­grunns­sjekken skal utvides til å gjelde alle som kjøper våpen på messer eller over internett.

  Avtalen inn­e­holder et unntak for salg, byt­ting og over­fø­ring av våpen mellom venner og bekjente så lenge det ikke finnes en online formidler i mellom. Manchin-Toomey planen skiller seg fra den Majo­ri­tets­leder Harry Reid (D-Nevada) har jobbet med, men for­ventes å få langt bre­dere støtte takket være sam­ar­beidet mellom Man­chin og Toomey.

  Den skiller seg også fra det Pre­si­dent Barack Obama har jobbet for, nemlig en univer­sell bakgrunnssjekk.

  Både Man­chin og Toomey er med­lemmer av National Rifle Associa­tion (NRA), mens Toomey har den høy­este ran­ge­ringen på NRA sine egne lister. Det er dermed sym­bolsk viktig at det er nettopp disse to som har kommet til enighet.

  Toomey deltok på en presse­kon­fe­ranse med Man­chin ondag for­middag. Han hadde føl­gende å si om avtalen:

  “I don’t con­sider cri­minal back­ground checks to be gun con­trol; I think it’s just common sense. If you pass a cri­minal back­ground check, you get to buy a gun. It’s not a pro­blem. It’s the people who fail a cri­minal or mental health back­ground check that we don’t want having guns.»

  NRA var på sin side raskt ute med å kri­ti­sere Manchin-Toomey planen:

  “Expan­ding back­ground checks at gun shows will not pre­vent the next shoo­ting, will not solve vio­lent crime and will not keep our kids safe in schools,» sier en talsmann.

  Som vi meldte i går kommer Senatet i dag til å foreta en test-votering over for­sla­gene til ny våpen­lov­giv­ning. Det kan tyde på at demo­kra­tene har nok repub­li­ka­nere på sin side til å unngå fili­bus­teren som har blitt varslet av sena­to­rene Rand Paul (R-Kentucky) og Ted Cruz (R-Texas).

  Saken er hentet fra torsdagens utgave av «Morgenkaffen».

  Marius Bjerknæs
  Marius Bjerknæs
  Praktikant for AmerikanskPolitikk.no våren 2013.

  Les også