Mer

  Dagens begrep: «Gobble­dy­gook»


  ord

  Dette er et utrykk som første gang ble brukt av kon­gress­re­pre­sen­tant Maury Mave­rick (D-Texas) i en artikkel i The New York Times i 1944.

  Ordet er inspi­rert av lydene fra en kalkun og beskriver en over­by­rå­kra­ti­sert, tek­nisk og vans­kelig språk­bruk.

  Mave­rick mente hans kol­le­gaer i Kon­gressen brukte dette for å høres smar­tere ut enn de egentlig var.

  Siden den gang har utrykket blitt brukt for å beskrive poli­ti­kere som prater i over­kant mye svada.

  Mens vi er inne på politikere og kalkunlyder; Frank Caliendo, take it away:

  httpv://youtu.be/XK1ekhovFeU

  Amund Thomassen
  Amund Thomassen
  Praktikant for AmerikanskPolitikk.no våren 2013.

  Les også