Mer

  2016: Rubio, Hillary og Biden på topp

  En ny menings­må­ling pub­li­sert av Quin­nipiac viser at feltet er veldig jevnt mellom de poten­si­elle repub­li­kanske presidentkan­di­da­tene.

  Florida-senator Marco Rubio troner på toppen, etter­fulgt av kongressmannen Paul Ryan (Wisconsin), Kentucky-senator Rand Paul og New Jersey-guvernør Chris Christie. Det er verdt å merke seg at topp tre sitter i Kon­gressen, mens de som fyller plas­sene 4–8 har erfa­ring som guvernører:

  2016

  1. Marco Rubio 19%
  2. Paul Ryan 17%
  3. Rand Paul 15%
  4. Chris Christie 14%
  5. Jeb Bush 10%
  6. Bobby Jindal 3%
  7. Scott Walker 2%
  8. Bob McDon­nell 1%

  McClatchy melder i en annen måling at både Joe Biden og Hillary Clinton fore­løpig ligger foran samt­lige av sine potensielle repub­li­kanske kon­kur­renter.

  Dette med unntak av Chris Christie, som slår Biden, men som taper for Hillary Clinton.

  • Clinton slår Marco Rubio 52–40, Rand Paul 52–41, Chris Christie 46–43, og Jeb Bush 54–38.
  • Biden slår Rubio 53–39, Paul 50–41 og Bush 49–41. Biden taper imid­lertid kne­pent for Christie, 46–43.

  Ja, det er tidlig. Men les gjerne Slates John Dick­erson om hva spe­ku­la­sjoner om racet kan si og lære oss om hva som foregår i Wash­ington, selv på dette tid­lige tidspunktet.

  Innlegget er hentet fra torsdagsutgaven av «Morgenkaffen».

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp". Programleder av podkasten "Amerikansk politikk".

  Les også