Mer

  Fristen ute i Virginia

  VADelstaten Virginia, «The Old Dominion» og «Mother of Presidents», har sine delstatsvalg i oddetallsår. De tre vervene som skal velges på delstatsbasis, samt hele delstatshuset er på valg 5. november og påmeldingsfristen gikk ut torsdag. De republikanske kandidatene nomineres på et partimøte 18. mai, mens demokratene nominerer sine kandidater i et primærvalg 11. juni. I Virginia kan guvernøren bare velges for en fireårsperiode, så må han eventuelt vente en periode før han stiller igjen.

  Hvem som stiller i guvernørracet har vært avklart en stund. Partiene har to kandidater med store mangler, som mot sterkere navn ville vært underdogs. Mot hverandre er de imidlertid ganske jevnbyrdige. Enn så lenge har jeg vurderingen «svakt demokratisk» på dette valget.

  Republikanernes kandidat er delstatens justisminister Ken Cuccinelli. Han er fortsatt relativt ukjent blant velgerne, noe som faktisk taler til hans fordel. Etterhvert som staten blir mer kjent med hans krasse form for kristenkonservatisme, vil nok de negative tallene gå opp. Det er ikke nødvendigvis nok til at han taper, men det er ikke noen fordel. Cuccinelli er flink til å fyre opp hos grasrota, men det er ikke lenger tilstrekkelig til å vinne valg i vippestaten Viginia.

  På demokratisk side stiller den tidligere nasjonale partiformannen Terry McAuliffe. Han er forretningsmann, og en racer på å samle inn penger – noe som gjorde ham til en høyt verdsatt pengemaskin for Bill Clintons gjenvalgskampanje i 1996 og Hillary Clintons kampanje i 2008. McAuliffe ble overraskende slått ut i guvernørnominasjonen i Virginia i 2009 mot en sittende delstatssenator og tok bare 26% den gang. Hans problem er blitt oppsummert som at han som kandidat har «alle Mitt Romneys ulemper og ingen av fordelene».

  ***

  Viseguvernørvervet nomineres og velges separat i denne staten. Det omfattes ikke av begrensningen på antall perioder, slik som guvernørvervet. Det å være viseguvernør innebærer en mer aktiv ledelse av delstatssenatet enn det de fleste stater har, i tillegg til at viseguvernøren kan stemme ved stemmelikhet. Dette har stor betydning i Virginia, siden senatet her er delt 20-20 mellom partiene. Skulle demokratene kapre vervet har de altså kontrollen på kammeret frem til neste senatsvalg i 2015.

  Den sittende viseguvernøren er republikaneren Bill Bolling, som ikke tar gjenvalg etter to perioder. Han flørtet med ideen om å stille som uavhengig kandidat til guvernør, men valgte til sist å gå ut av politikken.

  Det er en drøss kandidater på republikansk side; hele 8 navn stiller: Tid­li­gere del­stats­se­nator (og kona til tid­li­gere kon­gress­mann Tom Davis) Jean­ne­marie Davis; pre­di­kant og veteran Earl Jackson, del­stats­re­pre­sen­tant Scott Lin­gam­felter; del­stats­se­nator Steve Martin; investor Pete Snyder; advokat og fyl­kes­ord­fører Corey Stewart og fyl­kes­ord­fører Susan Stimpson.

  Demokratene stiller med kun to navn; del­sta­tens tid­li­gere tek­no­logi­mi­nister Aneesh Chopra og lege og del­stats­se­nator Ralph Northam. Jeg har dette valget som «svakt republikansk» foreløpig, men dette er svært åpent, særlig før vi vet hvem partiene nominerer.

  ***

  Det siste vervet er justisminister, eller «attorney general» som det heter i USA. Dette vervet er oftest en kombinasjon av politikk og juss, og i flere stater er det et krav at man har gyldig advokatbevilling for å stille til valg. Funksjoner som i andre land ville ligget under en riksadvokat/statsadvokat eller sogar en regjeringsadvokat er ofte lagt til dette embetet. Vervet er i Virginia ikke underlagt noen begrensinger på antall ganger man kan gjenvelges.

  Her er det bare to kandidater på hver side. De to republikanerne er del­stats­se­nator Mark Obens­hain og del­stats­de­legat Rob Bell. For demo­kra­tene stiller del­stats­se­nator Mark Her­ring og Justin Fai­rfax, som tid­li­gere var assis­te­rende føderal aktor for delstaten. Dette embetet har vært vunnet av en republikaner siden valget i 1993, så jeg vurderer det foreløpig som «svakt republikansk».

  ***

  Hele delstathuset (kalt «House of Delegates») er på valg annethvert år. Den nåværende sammensetningen er 32 demokrater, 67 republikanere og 1 konservativ uavhengig; i praksis 32-68. Demokratene håper å ta et par seter, men dette kammeret vil uansett forbli solid republikansk, i det minste frem til neste nytegning i 2021.

  Jon Henrik Gilhuus
  Jon Henrik Gilhuus
  Valganalytiker for AmerikanskPolitikk.no. Tidligere president av Monticello Society.

  Les også