Mer

  Prop 8 og DOMA-høringene: Et vendepunkt, ikke et endepunkt, for homofiles rettigheter

  Supremes-GayMarriage
  Illustrasjon: Are Tågvold Flaten / AmerikanskPolitikk.no.

  WASHINGTON, D.C.: USA er sannsynligvis ikke på randen av å legalisere en landsdekkende kjønnsnøytral ekteskapslov. Men landet tar muligens et stort skritt mot likestilling i sommer ved å finne Defense of Marriage Act grunnlovsstridig.

  På tirsdag barket støttespillere og motstandere av homofiles rettigheter sammen utenfor Høyesterett. På innsiden hørte de ni dommerne argumentene for og imot å stryke Californias forbud mot likekjønnet ekteskap (i Hollingsworth v. Perry). Folkemengden var der også på onsdag, da høyesterettsdommerne tok for seg United States v. Windsor. Sistnevnte sak omhandler hvorvidt USAs føderale myndigheter kan definere at ekteskap som en institusjon mellom én mann og én kvinne.

  Men selv om et flertall amerikanere nå er for likekjønnet ekteskap — og politikere står i kø for å støtte det — vegret de ni dommerne seg for å komme med en bred beslutning som kan sette et punktum på den nasjonale debatten om likekjønnet ekteskap.

  I begge sakene brukte retten tid på å diskutere om partene som støttet den tradisjonelle definisjonen av ekteskap hadde et juridisk grunnlag til å forsvare avgjørelsene.

  Det ansvaret ligger hos lokalmyndighetene i California i Perry («Proposition 8»), og hos Obama-administrasjonen i Windsor (Defense of Marriage Act). Men i begge tilfeller har partene unnlatt å forsvare lovene fordi de mener de er grunnlovsstridige.

  Den konservative dommeren Antonin Scalia kritiserte det han omtalte som «nye regimet» i justisdepartementet (ledet av Eric Holder, USAs føderale statsadvokat), for at det kun forsvarer lover det mener er i tråd med grunnloven. John Roberts var inne på noe av det samme i sine uttalelser.

  Ingen enighet om likekjønnet ekteskap

  Mest usikre var de ni dommerne på saken om Californias forbud («Proposition 8»).

  Anthony Kennedy anses som den viktige femte stemmen som kan skape et flertall for en av de to sidene. I høringen på tirsdag advarte han meddommerne mot å dømme med utgangspunkt i om likekjønnet ekteskap bør være lovlig over hele landet eller ikke.

  «Problemet med saken er at du egentlig ber — spesielt på grunn av det sosiologiske beviset du fremstiller — oss om å bevege oss inn i ukjent farvann. Og du kan leke med den metaforen — det er en flott destinasjon, det er et stup,» sa Kennedy. «Jeg bare lurer på om saken ble innvilget på rett måte.»

  Saken blir mest sannsynlig avvist på jurdisk grunnlag. Det kan isåfall bety at den tidligere dommen (som motstanderne anket til Høyesterett) blir stående. Hvis det er utfallet, blir likekjønnet ekteskap lovlig igjen i California, etter at velgere stemte for å forby det i november 2008.

  En slik beslutning vil ikke ha noen direkte innvirkning på forbudene i andre stater. Men det åpner for fremtidige saker som kan avgjøre spørsmålet på landsbasis.

  DOMA henger i en tynn tråd

  Det hersket også usikkerhet om hvilken vei retten ville ta under onsdagens høring om Defense of Marriage Act (DOMA). Men det utviklet seg etterhvert en konsensus mellom Kennedy, som stilte kritiske spørsmål om loven representer et overtramp fra de føderale myndighetene, og rettens liberale medlemmer, Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan og Sonia Sotomayor, som signaliserte at loven diskriminerer mot homofile.

  Paul Clement, som forsvarte DOMA, holdt seg unna moralspørsmålet i saken, og sa at Kongressen vedtok DOMA i 1996 for å skape en definisjon av ekteskap på et tidspunkt da det virket som delstater var på vei til å eksperimentere med begrepet.

  De liberale dommerne presset Clement flere ganger til å bevise at loven ikke er diskriminerende.

  «Tror vi egentlig at Kongressen gjorde dette for å være konsekvent, eller … fordi beslutningsevnen var svertet av misnøye, av frykt, av fiendtlighet, og så videre?» sa Kagan.

  Hun siterte deretter en rapport fra Kongressen som fastslo at den «bestemte seg for å … uttrykke fordømmelse av homoseksualitet» da DOMA ble vedtatt i valgåret 1996.

  På en dag som ellers gikk i dybden i søvndyssende juridiske begrep, ble Kagans spørsmål møtt med gisp og hvisking fra publikum.

  «Hvis det er nok for å stryke vedtekten, bør dere stryke vedtekten,» svarte Clement.

  Hvis Kennedy og de fire andre dommerne kommer sammen for å finne DOMA grunnlovsstridig, vil likekjønnede par i de ni delstatene som allerede har legalisert likekjønnet ekteskap (i tillegg til Washington, D.C.) kunne utnytte føderale tjenester som i dag kun gjelder heterofile par.

  Tre måneders synsing

  Det er imidlertid viktig å huske at inntrykkene fra høringer i Høyesterett ikke alltid gjenspeiler hvordan retten stemmer.

  I fjor så det lenge ut til at Obamas helsereform ville lide samme skjebne som det DOMA ligger an til, og at Kennedy ville alliere seg med de konservative dommerne Samuel Alito, John Roberts, Antonin Scalia og Clarence Thomas. I stedet endret som kjent Roberts sin stemme for å opprettholde loven.

  USAs Høyesterett er en tradisjonsrik og hemmelighetsfull institusjon. Det er fremdeles forbudt å filme, ta bilder eller bruke mobiltelefon i rettssalen. På grunn av sakenes tyngde vil retten også vente med å publisere resultatet før arbeidsåret er omme i juni.

  Før den tid vil det dermed komme mange analyser om hvilke beslutninger retten vil ta.

  Vårt råd: Ta det med en klype salt, og smør deg med tålmodighet!

  Du hører Proposition 8-høringen i sin helhet her:

  Og her hører du DOMA-høringen:

  Carl Fredrik Straumsheim
  Carl Fredrik Straumsheim
  Utdannet journalist ved University of Maryland, College Park. Har bodd i USA siden 2007.

  Les også