Mer

  Morgenkaffen, onsdag 27. mars: Defense of Marriage Act-utgaven

  Morgenkaffen2 God morgen! Det er onsdag, og morgenkaffen er servert!

  (Også dagens utgave av Morgenkaffen er redigert og publisert av redaktøren fra en seter i Skugglia i Oppdal. Redaksjonen ønsker god påske!)

  Før vi begynner: Årets påskenøtter er publisert, og fristen for å svare er påskeaften 15.00.

  Vi starter med et sitat fra gårsdagen:

  “The greatest frustration of my campaign was not [Mitt] Romney’s money or the dishonesty of the Romney campaign. It was the inability to get the media to take seriously that there could be an alternative politics.”

  Newt Gingrich i et intervju med The Daily Beasts Howard Kurtz. Mer fra intervjuet senere i Morgenkaffen.

  Dagens #ampol-begrep: “unanimous consent

  Prinsippet bak «unanimous consent» er at et enstemmig senat kan overse prosedyrer for å få fortgang i saksgangen dersom alle senatorene er enige om det. Om én eneste senator er uenig vil forslaget derimot bli forkastet.

  Ideen bak denne regelen er at en skal kunne se bort ifra prosedyrer som skal beskytte en minoritet i Senatet dersom det ikke er noen minoritet tilstede.

  Dagen i dag i 1939 (74 år siden): «March Madness» ble født.

  På denne dag i 1939 slo University of Oregon The Ohio State University 46-33, og vant dermed tidenes første NCAA basketballturnering for menn. I de første 12 årene av turneringen var det kun 8 lag som deltok, men i 2001 var tallet oppe i 65 lag. Etter at de to lavest rangerte lagene spiller mot hverandre, brytes turneringen inn i fire regioner med 16 lag. Vinneren fra disse regionene utgjør «the Final Four», som deretter møtes for å avgjøre mesterskapet.

  Men hva har March Madness med amerikansk politikk å gjøre?

  Fortvil ikke, her kommer linken: For det første, så forventes det nå at prominente politikere klekker ut sin egen «bracket» — akkurat som andre sportsinteresserte — det vil si en liste med lagenes vei til «the Final Four» og seieren. I år har for eksempel President Obama (nok engang) laget sin egen liste, og han har foreløpig gjort det nokså bra.

  For det andre, så har Washington Post-bloggen «The Fix» har gjort det samme, men med en 2016-vri: De startet med 16 demokrater og 16 republikanere — alle potensielle presidentkandidater i 2016 — og satte dem opp mot hverandre basert på et seeding-system. Den dårligste møtte den beste (i deres øyne), osv.

  Leserne har deretter stemt, og nå står vi igjen med de siste 16 kandidatene, 8 demokrater til venstre, og 8 republikanere til høyre:

  Fix-Sweet16

  Redaktøren stemte på samtlige av de som har gått videre, og stemmer nå på følgende måte: Hillary, O’Malley, Cuomo og Biden videre på demokratisk side, og Rubio, Jeb, Paul (under tvil) og Christie videre på republikansk side.

  Du sier din mening her.

  Og med det, her er omsider dagens nyheter:

  Høringene om DOMA starter i dag

  DOMA
  Fra demonstrasjoner for likekjønnet ekteskap i Washington, D.C. på tirsdag. Foto: VIctoria Pickering.

  I dag er United States v. Windsor som omhandler den føderale Defence Of Marriage Act (DOMA) oppe til høring i Høyesterett. Vår egen Carl Straumsheim skrev en bakgrunnsartikkel om saken i går, deriblant dette:

  «I 1996 vedtok Kon­gressen Defense of Mar­riage Act (DOMA), som defi­nerer ekte­skap som en insti­tu­sjon mellom én mann og én kvinne. Det betyr i praksis at like­kjøn­nede par ikke kan nyte de rundt 1 000 støtte­ord­nin­gene, blant dem skatte­let­telser og visum­tje­nester, som hete­ro­file par kan benytte.

  Det var Pre­si­dent Bill Clinton som under­skrev loven midt under 1996-kampanjen, men Clinton har nå endret mening.

  Saks­navnet refe­rerer til Edith Windsor, som måtte betale 363,053 dollar i eien­doms­skatt etter hennes kone, Thea Spyer, døde. Hadde hun vært gift med en mann ville Windsor ikke måtte betale noe som helst.

  Siden saken dreier seg om en føderal lov er det egentlig den sit­tende admi­ni­stra­sjonen som skal for­svare den i retten, men USAs føde­rale stats­ad­vokat, Eric Holder, bestemte seg i 2011 for at loven var grunnslovsstridig. Republikanerne i Repre­sen­ta­tenes hus har derfor tredt inn i forsvarerrollen.»

  Som vi har skrevet mye om i det siste har stadig flere prominente politikere endret mening, motsatt seg DOMA, og støttet likekjønnet ekteskap. Dette henger sammen med at stemningen har snudd i USA, og uan­sett hvordan Høy­este­rett dømmer, har aldri så mange ame­ri­ka­nere støttet homo­files ret­tig­heter som nå, ifølge en under­sø­kelse av The Wash­ington Post og ABC News.

  Peter Baker (New York Times) har for øvrig skrevet en meget god sak om mannen som i sin tid underskrev DOMA, nemlig President Bill Clinton. Hvorfor gjorde han det? Hva begrunnet han det med i sin tid, og hvorfor endret han mening?

  AmerikanskPolitikk.no følger argu­men­tene i Høyesterett på Twitter også i dag. Følg @AmPolitikk for oppdateringer!

  Høyesterett tok for seg «Prop 8» i går

  Prop8 I går hørte Høyesterett argumenter for og i mot Californias «Proposition 8», som reverserte Californias legalisering av likekjønnet ekteskap.

  I 1 time og 20 minutter argumenterte de to sidene for og imot om «Prop 8» er grunnlovsstridig.

  Hvis ikke et flertall av Høyesteretts 9 dommere stemmer for at loven er i tråd med grunnloven vil den bli ansett som grunnlovsstridig, og dermed kjent ugyldig. Det vil isåfall medføre at likekjønnet ekteskap igjen blir lovlig i California.

  Du leser mer om saken i den nevnte bakgrunnsartikkellen vår, og i Carl Straumsheims gjennomgang av gårsdagens høring.

  Du kan for øvrig lese utskriften fra retts­for­løpet her, og høre lydopptaket her.

  Obama ansetter første kvinnelige leder av Secret Service

  Julia_Pierson I går uttalte President Barack Obama at han vil utnevne Julia Pierson som ny leder for Secret Service. Pierson blir Secret Services første kvinnelige leder.

  Obama har myndighet til å utnevne henne uten å måtte vente på godkjenning fra Kongressen. Hun overtar jobben etter at Mark J. Sullivan, som har ledet etaten siden 2006. Sullivan pensjonerte seg fra stillingen i februar.

  “I have known and worked with Julie for close to thirty years. She was an excellent Assistant Director and Chief of Staff, demonstrating sound judgment, leadership, character, and commitment to our Country, the men and women of the U.S. Secret Service and those we serve and protect. This is a historic and exciting time for the Secret Service and I know Julie will do an outstanding job,” sa Sullivan i en uttalelse i forbindelse med utnevnelsen.

  Julia Pierson (53) har fram til utnevnelsen vært stabssjef i Secret Service. Hun entret etaten i 1983 som spesialagent, og har siden dette steget i gradene. Hun var blant annet innvolvert i Presidential Protective Details under presidentene George H. W. Bush, Bill Clinton og George W. Bush.

  Støtten til strengere våpenkontroll går ned

  CBS News melder at støtten til strengere våpenkontroll har gått ned siden Newton-massakren.

  I følge meningsmålingen de viser til har andelen som støtter strengere våpenlover falt fra 57 % i desember 2012, til 47 % nå. 39 % mener lovene burde forbli som de er og 11 % mener lovene burde bli myknet opp. Dette er fremdeles høyere enn i den siste målingen før Newtown-massakren i april 2012, da 39 % ønsket strengere lover.

  CBS viser også at bare 29 % av republikanerne ønsker strengere lover, mot 66 % hos demokratene (ned fra 78 % i desember). Strengere lover har også større støtte blant kvinner enn menn (med 55 % mot 39 %), og i nord (54 %) og vest (47 %) enn i sør og midtvesten (begge med 44 %).

  Undersøkelsen her en feilmargin på +/- 3 %, med mulig større avvik for undergrupperingene.

  Gingrich mener GOP ikke kan vinne ved å bare angripe Hillary Clinton

  NewtGingrichDesMoines2-AreFlaten
  Foto: Are Tågvold Flaten / AmerikanskPolitikk.no.

  I et intervju med The Daily Beasts Howard Kurtz uttaler Newt Gingrich at republikanerne ikke kan vinne presidentvalget i 2016 ved å bare angripe Hillary Clinton (Newt antar altså at Hillary stiller. Hva tror du?):

  “You have a combination of large donors and very clever consultants, neither of whom have any interest in building a healthy party, so they look for nasty ways to have more impact,” sa Gingrich.

  “If it becomes how clever we can be in vilifying Hillary Clinton, that’s a party that will not win in 2016.”

  I intervjuet sier han også at hans største feil som presidentkandidat i 2012 var å stole for mye på PR-konsultentene sine:

  “That was probably the biggest single mistake of my whole campaign, because I didn’t believe my own rhetoric,” fortalte Gingrich til Kurtz.

  “I would say ‘this is the campaign I want to run,’ and the hired guns would walk out of the room and say ‘this is what we’re really going to do.’”

  Phil Gingrey vil stille som kandidat til Senatet

  Georgia Tipsheet melder at Phil Gingrey i dag vil annonsere at han vil stille som kandidat til Senatet i 2014. Det er Senator Saxby Chambliss’ (R-Georgia) sete som blir ledig ettersom Chambliss ikke søker gjenvalg i 2014.

  Dr. Phil Gingrey har representert Georgia i Representantenes hus siden 2003. Før dette satt han i Georgias delstatssenat fra 1999 til 2003.

  PS: Hoppet du over påskenøttene? Du finner de her.


  Mor­gen­kaffen ser­veres tidlig hver morgen og byr på nyhets­stoff og aktu­elle artikler fra ame­ri­kansk poli­tikk. Den brygges av redak­tøren i sam­ar­beid med nett­si­dens prak­ti­kanter, og du får den levert direkte i inn­boksen din ved å klikke her.


  Kenneth Flage er prak­ti­kant for AmerikanskPolitikk.no våren 2013.

  Les også