Mer

  Prop 8-høringen: Høyesterett nøler om likekjønnet ekteskap

  WASHINGTON, D.C.: Likekjønnet ekteskap sto på dagsordenen i USAs Høyesterett på tirsdag, men de ni dommerne virket usikre på om landet er forberedt på en kjønnsnøytral ekteskapslov.

  Supremes

  Anthony Kennedy (første rad, nest lengst til høyre), som tilhengere av likekjønnet ekteskap håper vil være den avgjørende femte stemmen for deres sak, beskrev en kjønnsnøytral ekteskapslov som ukartlagt område, mens Samuel Alito (bakre rad, nest lengst til høyre), en konservativ dommer, bemerket at likekjønnet ekteskap er nyere enn mobiltelefoner og Internett.

  Høringen varte godt over den ene timen retten hadde planlagt. Den dreide seg til tider om forsvarerne av «Proposition 8»som gjeninnførte et forbud mot likekjønnet ekteskap i California i 2008 — hadde et overbevisende juridisk grunnlag for å forsvare loven.

  Hvis et flertall av dommerne ikke blir enige om forbudet mot likekjønnet ekteskap i California er i tråd med grunnloven eller ikke, kan saken forkastes.

  Det vil sannsynligvis gjøre likekjønnet ekteskap lovlig i California. En slik avgjørelse vil imidlertid ikke ha noen umiddelbar effekt på de andre delstatene med likende forbud.


  Du leser utskriften fra rettsforløpet her, og her hører du lydopptaket.


  AmerikanskPolitikk.no følger argu­men­tene i retts­salen på Twitter også i morgen, da det er Defense of Marriage Act (DOMA) som er på høring. Følg @AmPolitikk for oppdateringer!

  Carl Fredrik Straumsheim
  Carl Fredrik Straumsheim
  Utdannet journalist ved University of Maryland, College Park. Har bodd i USA siden 2007.

  Les også