Mer

  McCaskill støtter likekjønnet ekteskap

  ClaireMcCaskillMissouri-senator Claire McCa­skill (D), som vant gjen­valg mot Todd Akin i høst og som nå skriver bok om valget, støtter nå like­kjønnet ekte­skap.

  Hun skriver følgende på Tumblr-siden sin:

  «I have come to the con­clu­sion that our govern­ment should not limit the right to marry based on who you love.

  While churches should never be required to con­duct mar­riages out­side of their reli­gious beliefs, neither should the govern­ment tell people who they have a right to marry.»

  Tidene endrer seg, og det har også McCa­skills syn på saken:

  «My views on this sub­ject have changed over time, but as many of my gay and les­bian fri­ends, colle­agues and staff embrace long term com­mitted rela­tion­ships, I find myself unable to look them in the eye wit­hout hone­stly con­fron­ting this uncom­for­table inequa­lity.

  Sup­por­ting mar­riage equa­lity for gay and les­bian couples is simply the right thing to do for our country, a country founded on the prin­ci­pals of liberty and equality.

  Good people dis­agree with me. On the other hand, my children have a hard time under­stan­ding why this is even con­tro­ver­sial. I think his­tory will agree with my children.»

  McCa­skill endrer syns­punkt på et meget bel­ei­elig tids­punkt, noe som også gjelder flere andre poli­ti­kere den siste tiden. Denne uken tar nemlig Høyesterett for seg «Proposition 8» og Defense of Marriage Act (DOMA), og opinionen har snudd de siste årene.

  Saken er hentet fra mandagsutgaven av Morgenkaffen, og der leser du mer om saken.

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Programleder av podkastene "Valgkampsirkuset" og "Amerikansk politikk". Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp".

  Les også