Mer

  Nye våpenlover i Colorado


  HickenlooperColorado-guvernør John Hick­en­looper (D) sig­nerte onsdag nye våpen­lover. Det stilles blant annet krav til bak­grunns­sjekk for de som ønsker å kjøpe våpen, samt begrens­ninger på stør­relsen på våpenmagasiner.

  Colo­rado, som nor­malt har hatt libe­rale våpen­lover, er dermed en av få del­stater som nå har inn­ført nye våpen­lover etter skyte­mas­sa­kren på Sandy Hook Ele­men­tary School i New­town, Con­nec­ticut i desember.

  Kri­tikken fra repub­li­ka­nerne i staten har ikke latt vente på seg. En del­stats­po­li­tiker uttaler følgende:

  “We’re all in shock here. It turns out this guy who eve­rybody thought was a mode­rate Democrat is actually a gun-control governor.”

  Hick­en­looper, som er en poten­siell 2016-kandidat for demo­kra­tene, styrer en stat som har vært hardt rammet av skyte­mas­sa­krer opp gjennom årene. Tra­ge­dien på Colum­bine High School i 1999 endte for eksempel med 13 døde, og i juli i fjor ble 12 per­soner skutt og drept i en kinosal i byen Aurora.

  Saken er hentet fra torsdagsutgaven av Morgenkaffen.

  Marius Bjerknæs
  Marius Bjerknæs
  Praktikant for AmerikanskPolitikk.no våren 2013.

  Les også