Det blir ikke noe forbud mot halvautomatiske våpen

Senatets majoritetsleder Harry Reid (D-Nevada) dropper et av forslagene som hadde minst sjanse til å bli vedtatt som en del av den nye våpenlovgivningen, nemlig forbudet mot halvautomatiske militærlignende våpen.

Associated Press melder, via California-senator Dianne Feinstein (D), at Reid ikke kommer til å inkludere forslaget når Senatet debaterer våpenlovgivning neste måned.

Det kommer isteden til å bli foreslått som et tillegg til lovpakken av dem som støtter et slikt forbud.

Dette innebærer i realiteten at det ikke blir vedtatt noe nytt forbud mot halvautomatiske militærlignende våpen.

Forbudet var en av fire tiltak som ble vedtatt av Senatets Judiciary Committee tidligere denne måneden, noe som kun var et steg på veien mot stemmegivning i et samlet senat.

Hva med de andre forslagene?

De tre andre tiltakene innebærer føderal bakgrunnssjekk ved kjøp av våpen, økte føderale straffer for ulovlig våpenhandel, og mer penger til skoler for å øke sikkerheten.

Som vi har skrevet om flere ganger tidligere er forslaget om føderal bakgrunnssjekk langt mer realistisk enn forbudet mot halvautomatiske våpen.

Men det betyr ikke at det blir noe av påbudet om føderal bakgrunnsjekk ved våpenkjøp av den grunn.

1 kommentar