Mer

  Mulige løsninger for Social Security og Medicare

  I artikkelen «The War on Entitlements» peker journalist-professor og veteran-reporter Thomas B. Edsall på mulige løsninger for å sikre Social Security og Medicare.

  ThomasEdsall Edsall viser blant annet til hvor regressiv trygdeavgiften på 6,2 % som går til Social Security er. Kun de første $113,700 av en persons inntekt utsettes for avgiften. Drøye fem prosent av arbeidsstokken tjener mer enn dette og slipper dermed å betale for beløpet som overskrider taket.

  Edsall foreslår å enten øke taket eller å fjerne det helt for å få skape en mer bærekraftig finansiering av Social Security. Denne løsningen blir imidlertid sjelden trukket fram av politikere og avvises spesielt fra høyresiden i det politiske landskapet.

  De konservative kan peke på at den føderale inntektsskatten er klart progressiv. Derimot rammer både trygdeavgiften og delstatenes salgsskatt svakere økonomiske grupper uforholdsmessig hardt i forhold til de rikeste.

  Du leser hele artikkelen her.

  Alf Tomas Tønnessen
  Alf Tomas Tønnessen
  Førsteamanuensis i språk og litteratur ved Høgskulen i Volda. President av American Studies Association of Norway.

  Les også