Den tredje man­dagen i februar er en føderal fridag i USA, til ære for George Wash­ington og presidentene som fulgte i hans fotspor. Her leser du mer om «Presidents’ Day» og de amerikanske presidentene.

George Wash­ing­tons bursdag – 22. februar 1731 – ble for første gang mar­kert med en fridag i Dist­rict of Columbia i 1880, og har siden 1885 blitt mar­kert som en føderal fridag. I 1971 ble fri­dagen fast­satt til den tredje man­dagen i februar, og på kalen­deren varierer dermed plas­se­ringen av fri­dagen mellom den 15. og den 21. februar. «Presidents’ Day» faller dermed aldri på Wash­ing­tons fød­selsdag, og heller ikke på Abraham Lincolns bursdag, som er den 12. februar.

Fri­dagen ble lenge omtalt som «Washington’s Birthday», men utover 1980-tallet ble beteg­nelsen «Pre­si­dents’ Day» vanlig. Det er flere delstater som fortsatt har egne fridager som blant annet markerer bursdagene til Washington og Lincoln, men «Presidents’ Day» anses nå som en feiring av alle USAs presidenter.

Du leser mer om alle presidentene på faktasidene våre, inkludert «fun facts», boktips og lenker til dokumentarfilmer!

1 kommentar