Mer

  Suppleringsvalget i MO-8

  En gjestepost skrevet av shamlet, en av de seks faste spaltistene på RRH. Oversatt og tilrettelagt av undertegnede.

  I morgen vil en håndfull Republikanere i Missouris 8. distrikt holde en konvensjon for å plukke en kandidat til å erstatte Jo Ann Emerson, som annonserte sin avgang ifjor. Prosessen vil avgjøre hvem som blir den Republikanske nominerte, og ganske sikkert også den neste kongressrepresentanten fra dette tungt Republikanske setet. Demokratene kommer til å nominere delstatsrepresentant Linda Black, som kun har ubetydelig konkurranse om nominasjonen, neste lørdag.

  Utvelgelsen foretas av 86 lokale Republikanere med i alt 100 stemmer, siden noen av medlemmene har flere verv som gir stemmerett. Du kan lese mer om prosessen her. Det er nå 11 kandidater, og basert på en måling og på generell kunnskap om distriktet, har jeg laget en omtrentlig, subjektiv rangering av dem.

  Hovedkandidatene

  Partiaktivist Lloyd Smith er tidligere stabssjef for Emerson og ble umiddelbart ansett som en av favorittene pga. sitt gode forhold til partiapparatet. Derfor var det noe overraskende at han ikke ledet på utspørringen av partipanelet, men det kan skyldes at han i stor grad overlapper med de som støtter viseguvernør Kinder. Jeg vil imidlertid sette penger på at han vinner til slutt, pga. denne støtten blant insiderne. Han har også den fordelen at han ikke holder noe offentlig verv nå, slik at det ikke blir noe ekstra nyvalg dersom han skulle bli plukket ut. Han er ikke så omstridt som Kinder i mange kretser, så han bør plukke opp stemmer derfra etter noen valgrunder, men jeg understreker at han ikke er noen sikker vinner, bare favoritt.

  Delstatsrepresentant Jason Smith ledet målingen fra lokalpressen. Han er tredje rangerte Republikaner i delstatshuset, ung og ambisiøs. Han er kanskje mest kjent for å lede kampen for å få omgjort delstatens valglover slik at det blir utlyst nyvalg til viseguvernørvervet, istedet for at guvernøren selv plukker ut en person, dersom vervet blir vakant. (Red. anm: Dette er særlig viktig i Missouri, der viseguvernøren velges separat, og hvor de for tiden kommer fra forskjellige partier). Smith ledet altså målingen, men problemet er at han neppe vil plukke så mange stemmer fra Peter Kinder/Lloyd Smith-velgerne.

  Delstatsrepresentant Todd Richardson er som Kevin Smith en ung og ambisiøs politiker og anses som en mulig Speaker om noen år. Han står personlig nær både lederen av utvelgelsespanelet og Emersonfamilien. Han er en sterk kompromissløsning dersom det blir fastlåst mellom de to Smithene. Hans største problem er trolig mangel på erfaring; han har bare sittet to år i delstatshuset.

  Mulige kandidater

  Tidligere delstatsrepresentant Wendell Bailey har en unik salgsstrategi foran møtet: Han har lovet å bare sitte frem til 2014. Deretter vil det ordinære primærvalget neste år plukke en kandidat. Han hadde lite støtte i målingen, men dersom man er fastlåst mellom flere sterke navn, kan han være en sterk kompromisskandidat. Bailey var kongressmann 1981-83, da han ble slått ut etter den daværende nytegningen av kongressdistrikt. Han var deretter delstatens finansminister 1984-92. Han har et politisk problem idet han er for fri abort, men dersom han kan konsolidere stemmene fra de som ikke får mer enn et par i første runde, kan han seile opp.

  Viseguvernør Peter Kinder står Emerson nær, og er fortsatt populær i partiet, til tross for sitt nesten katastrofale forsøk i guvernørvalget ifjor (Red. anm: det ble avslørt at han hadde et noe anstrengt forhold til en stripper). Skandalen og muligheten for at guvernør Nixon vil plukke ut en Demokrat til å erstatte ham som viseguvernør bør imidlertid være nok til å diskvalifisere ham. Selv om han fikk tredjeplass i målingen tviler jeg på at han kan samle nok støtte, selv om han har en del fans blant insiderne.

  Tidligere delstatssenator Jason Crowell ville vært et sterkt navn i et primærvalg, men han er upopulær blant mange i partiapparatet. Det spekuleres sågar i at Emerson ikke trakk seg før valget, slik at Crowell ikke skulle bli hennes erstatter. Crowell er kjent som sterkt fiskalkonservativ, men også som en fyr som ikke jobber godt med andre. Han har altså sterk grasrotstøtte, men null fra partiledelsen. Med mindre partimøtet frykter et grasrotopprør velger de neppe Crowell.

  De sjanseløse

  Tidligere finansminister og guvernør/senatskandidat Sarah Steelman kunne hatt en god sjanse i et primærvalg, bla. fordi hun er godt kjent. Steelman har imidlertid brent så mange broer hos partiapparatet at hun neppe er en faktor i denne sammenhengen.

  Bonde Bob Parker initierte primærvalgsutfordringer til Emerson både i 2010 og 2012. Han tok ca 1/3 av stemmene, men det var neppe noe som styrket hans aksjer blant partieliten.

  Dommer Scott Lipke er en tidligere delstatsrepresentant som har seilt litt under radaren i dette valget, fordi han som sittende dommer ikke kan føre valgkamp.

  Fylkeskommisjonær Clint Tracy fikk ingen støtte i målingen, selv om han forsåvidt er et respektert navn. Han er tidligere delstatsrepresentant.

  Advokat John Tyrell fikk støtte fra en person i målingen, men er politisk ukjent.

  Delstatssenatorene Dan Brown og Wayne Wallingford har trukket seg.

  Jon Henrik Gilhuus
  Jon Henrik Gilhuus
  Valganalytiker for AmerikanskPolitikk.no. Tidligere president av Monticello Society.

  Les også