Mer

  Brennan og droner på høring i Senatet

  De siste dagene har vi kunnet lese om Obama-administrasjonens dronekrigføring. I dag skal John Brennan, Obamas antiterror-rådgiver som er nominert til å ta over som ny CIA-sjef, på høring i Senatet. Dronene blir et tema.

  BrennanObama
  John Brennan, Obamas antiter­ror-­råd­giver, snakker med pre­si­denten i Det ovale kontor. Brennan er nomi­nert som CIAs nye sjef (Offi­cial White House Photo by Pete Souza).

  Mandag kveld pub­li­serte NBC News et hem­melig notat som beskrev Obama-administrasjonens drone­krig­fø­ring. Notatet omtalte og for­svarte også angrep på ame­ri­kanske stats­bor­gere i ter­ror­be­kjem­pel­sens navn.

  Du leser det 16-siders dokumentet her.

  Brennan har spilt en sentral rolle i Obama-administrasjonens anti-terror tiltak siden han ble ansatt i 2009, noe som åpner for spørsmål om nettopp dette temaet senere i dag.

  Saken har lagt press på Det hvite hus, og 11 sena­torer (8 demo­krater, 3 repub­li­ka­nere) har bedt om ytter­li­gere svar. For å stilne kri­tikken i for­kant av dagens høring kunn­gjorde Obama i går at komité­med­lem­mene i Senatet vil få til­gang til hem­me­lige, juri­diske notater i saken.

  Som vi skrev i dagens utgave av «Morgenkaffen» vil allikevel Oregon-senator Ron Wyden (D) være en av flere som stiller kritiske spørsmål til Brennan.

  Fem spørsmål

  POLITICO mener Brennan vil måtte ta stilling til følgende fem spørsmål i dagens høring:

  1. Hva er ditt forhold til bruk av tortur som avhørsmetode?

  Flere liberale aktivistgrupper har reagert på nominasjonen av Brennan, som tidligere hadde en sentral stilling i CIA under Bush-administrasjonen. Han var ansatt i organisasjonen da det for noen år tilbake ble gitt godkjenning til å bruke flere kontroversielle avhørsmetoder i kampen mot terror, blant annet «waterboarding», som av mange anses som tortur.

  Selv har Brennan uttalt at han var klar over programmet, men at han ikke spilte noen rolle i etableringen eller utformingen av programmet. Han sier også at han er klar for å svare på spørsmål om tortur og rapporten i dagens høring.

  2. Hva burde CIA nedprioritere i tiden som kommer?

  Til tross for at amerikanske etterretningsorganisasjoner tradisjonelt er godt støttet av myndighetene, synes det nå ganske klart at også forsvarsdepartementet (som CIA ligger under) vil måtte kutte utgifter i tiden som kommer. Spørsmålet om hva organisasjonen gjør i dag som den ikke behøver å gjøre i framtiden, er dermed en utfordring som Pentagon må ta stilling til.

  Et forslag som har kommet på banen, særlig i lys av den siste tids avsløringer, er at CIA burde trekke seg ut av dronekrigføringen og overlate dette til det amerikanske militæret. Økonomisk vil ikke dette være avgjørende, men det vil kunne bidra til å gjøre organisasjonen mer effektiv. Brennan har allerede uttalt seg om dette: «Hvis jeg blir ny CIA-sjef, vil jeg ikke være ansvarlig for en organisasjon som utfører oppdrag som burde tilhøre militæret.»

  3. Er droneprogrammet under kontroll, og virker det?

  Dette vil antakelig være det viktigste spørsmålet Brennan får i dagens høring. Til tross for oppmerksomheten rundt det hemmelige notatet som ble publisert av NBC News, er det ikke ventet at tonen i Kongressen vil bli altfor hard.

  Det har lenge vært kontroverser rundt USAs bruk av droner og det er bred enighet om at en slik form for krigføring er legitim. Det har vært mange muligheter til å ta opp spørsmålet tidligere, men det har i liten grad blitt gjort. Kritikken har gjerne vært sentrert rundt hvor effektivt dronekrigføring er og hvordan dette kan gjøres på en bedre måte, ikke om man er for eller i mot bruk av droner.

  4. Hva kan han egentlig si om droner?

  Hva John Brennan i det hele tatt kan si om dronene er uvisst. Brennan må forholde seg til at mye av informasjonen han sitter på er konfidensiell. Dette kan komplisere enhver diskusjon rundt temaet. Likevel er det en del uenighet rundt hvilken informasjon som må holdes hemmelig og ikke, og det blir spennende å se.

  5. Hvordan vil han kommentere lekkasjene?

  Det har tidligere vært lekkasjer rundt amerikansk sikkerhetspolitikk og den siste lekkasjen om droner i Jemen vil utvilsomt stå sentralt i denne høringen. Hvordan ble sikkerhetsstemplet informasjon lekket til media? En kilde mener Brennan selv avslørte hemmelig informasjon i en konferansesamtale tidligere i år, men Det hvite hus har avfeid dette som «latterlig.»

  Blir nok godkjent

  Dagens høring kommer nok til å skape overskrifter, kanskje vel så mye på grunn av hva Brennan ikke kan si, men alt ligger til rette for at han allikevel blir godkjent som ny CIA-direktør.

  Du følger høringen live på C-SPAN fra 20.30 norsk tid.

  Marius Bjerknæs er praktikant for AmerikanskPolitikk.no våren 2013.

  Marius Bjerknæs
  Marius Bjerknæs
  Praktikant for AmerikanskPolitikk.no våren 2013.

  Les også