Mer

  Valg til delstatsforsamlingene

  Fireårssyklusen som inkluderer 2013 er året med den laveste aktiviteten når det gjelder valg, både til guvernørembetene og delstatsforsamlingene. Det er fem delstater som har guvernørvalg i oddetallsår; tre har dem i 2011/2015 (Kentucky, Louisiana og Mississippi), to har dem i 2009/2013 (New Jersey og Virginia). I tillegg er det noen av disse statene som har valg på delstatsforsamlingen i oddetallsår. Kentucky har valg i partallsår, mens Louisiana og Mississippi har fireårsperioder, med valg samtidig med guvernørvalgene.

  New Jersey har valg i 2-4-4 sykluser; dvs at begge kamre i delstatsforsamlingen er på valg i år som slutter på 1, 3 og 7. Det er flere stater som har slike ulike valgperioder, for å velge kamre så fort som mulig etter den tiårige nytegningen. Virginia har fireårsperioder for delstatssenatet, mens underhuset (kalt Delegatenes Hus) velges annethvert år.

  I New Jersey har Demokratene et flertall i begge kamre. I Senatet er stillingen 24-16, mens i Huset er det 48-32. Det spekuleres alt i Republikanske kretser hvor mange seter de kan erobre dersom guvernør Chris Christie feier gulver med den eneste erklærte Demokraten, Barbara Buono – særlig dersom valgdeltagelsen blir lav blant Demokratene. Dersom vi begynner å nærme oss 60-40 kan senatet meget vel falle og Christie vil stå enda sterkere foran presidentvalgkampen i 2016.

  I Virginia er stillingen 20-20 i Senatet, og viseguvernøren har stemmerett ved likhet. Bill Bolling har alt brukt denne retten en haug ganger, og siden det ikke er valg her før i 2015, blir årets valg av viseguvernør svært viktig. Huset har som nevnt valg annethvert år, men her har Republikanerne et solid flertall på 67-32, med en konservativ uavhengig, så ingen venter forskjell på noe mer enn et par seter i hver retning etter valget.

  Jon Henrik Gilhuus
  Jon Henrik Gilhuus
  Valganalytiker for AmerikanskPolitikk.no. Tidligere president av Monticello Society.

  Les også