Mer

  Morgenkaffen, onsdag 30. januar

  Morgenkaffen2

  God morgen! Onsdagskaffen er servert.

  Dagen i dag, for 131 år siden (i 1882): Tidligere president Franklin Delano Roosevelt, en av USAs mest kjente og definitivt lengssittende president, ble født. Han ledet USA gjennom den store depresjonen og andre verdenskrig.

  Som 39 åring ble Roosevelt rammet av nervesykdommen polio. Dette gjorde ham nesten lam fra livet og ned. Gjennom intensiv svømmetrening klarte han å gjenvinne noe av bevegeligheten i beina, men han måtte sitte i rullestol resten av livet.

  I 1928 ble han valgt til guvernør i New York, og kun fire år senere ble han valgt til sin første av fire perioder som USAs president. Han døde bare noen måneder ut i sin fjerde periode, og den ferske visepresidenten Harry Truman tok eden som USAs nye øverstkommanderende.

  FDR
  President Franklin D. Roosevelt, USAs 32. president. Roosevelt ble valgt til fire perioder, og var president fra 1933 til 1945.

  Roosevelt er regnet som en av de største presidentene gjennom tidene, av både konservative og liberale historikere. Roosevelt er også en av Obamas politiske forbilder.

  Og med det spoler vi tiden fram igjen til 30. januar 2013:

  Senatet har godkjent John Kerry som ny utenriksminister

  John Kerry ble i går godkjent av Senatet som Obamas nye utenriksminister, og han tar dermed over etter Hillary Clinton.

  Kerry ble godkjent 94-3, og kun tre senatorer stemte imot godkjenningen. Disse var Texas-senatorene John Cornyn og Ted Cruz, samt Oklahomas Jim Inhofe, alle republikanere. Tidligere på dagen ble Kerry også godkjent i Senatets utenrikskomité, der han har vært formann de siste fire årene.

  Kerry, som er 69 år gammel, tjenestegjorde i Vietnamkrigen før han senere entret politikken. Han var demokratenes presidentkandidat i 2004, da han tapte mot sittende president George W. Bush. Kerry har annonsert at han – i tråd med Obamas innsettelsestale – vil vie mye av sin tid som utenriksminister til klimaspørsmålene.

  Fredag 1. februar blir Kerrys siste dag i Senatet, hvor han har sittet siden 1985.

  Obama snakket om invandringsreform i Las Vegas

  Tirsdag la President Barack Obama frem sine egne forslag til ny innvandringsreformer i Las Vegas, Nevada. Obama talte én dag etter at en gruppe på åtte sena­torer kunn­gjorde at de hadde kommet til enighet om et sett med prin­sipper som skal styre et kom­mende lovforslag.

  Som Carl Straumsheim skrev i går kveld:

  Pre­si­dent Obama roste det tverr­po­li­tiske ini­tia­tivet til å refor­mere USAs inn­vand­rings­system på tirsdag, men to poenger i pre­si­den­tens egen plan kan kom­pli­sere refor­mens sjanse i Kongressen.

  Obama stilte seg bak sena­to­renes krav om at udo­ku­men­terte inn­vand­rere må betale en bot og straffe­skatt, lære seg engelsk, og gjen­nomgå en bak­grunns­sjekk før de kan “stille seg bakerst i køen” for å bli statsborgere.

  Men Obamas for­slag knytter ikke denne pro­sessen opp mot en opp­rustet grense­sik­kerhet. Hvis det ende­lige lov­for­slaget fjerner dette kom­pro­misset — et nøk­kel­punkt i de fire repub­li­kanske og de fire demo­kra­tiske sena­to­renes plan — kan sam­ar­beidet mellom demo­kra­tene og repub­li­ka­nerne sprekke.

  Du ser talen her:

  httpv://youtu.be/5lVIuW8vJ_E

  Lindsey Graham: Uaktuelt med familiegjenforening for homofile

  Senator Lindsey Graham (R-South Carolina) sier president Obamas forslag om å gjøre familiegjenforening tilgjengelig også for homofile i den nye innvandringsreformen, er totalt uaktuelt. Republikaneren likestiller forslaget med striden rundt abort:

  «Why don’t we just put legalized abortion in there and round it all out?»

  Graham var en del av gruppen på åtte senatorer som mandag kveld la frem sine forslag til immigrasjonsreform. Senator John McCain (R-Arizona) var også en disse, men han mener det er for tidlig i prosessen til å diskutere hvorvidt familiegjenforening også bør gjelde homofile.

  Rubio diskuterte innvandringsreform med Rush Limbaugh

  I går stilte Florida-senator Marco Rubio opp på den konservative radioverten Rush Limbaugh sitt program for å diskutere forslagene til innvandringsreforme.

  I tillegg til å være en mulig presidentkandidat i 2016, er Rubio av Cubansk opprinnelse og en av de åtte senatorene som presenterte forslag til ny innvandringsreform på mandag. Limbaugh har vært kritisk til reformen, og han har stor påvirkningskraft på de mest konservative republikanerne.

  Rubios oppdrag var dermed å få med seg Limbaugh på sin side, noe han klarte.

  Limbaugh spurte rett ut: «Why are we doing this?» Huffington Posts Jon Ward oppsummerer deretter hva som skjedde:

  «It was a high-stakes interview. Rubio had done effective outreach to media figures on the right last week, before the bipartisan group of senators of which he is a part revealed their plan. But the interview with Limbaugh, who wields enormous influence over the conservative grassroots and by extension many political figures on the right, was the first potential trouble spot for Rubio after the rollout of the plan.

  It probably could not have gone better.

  Limbaugh’s focusing of his criticism on Obama took the same line of reasoning that Mark Levin, another nationally syndicated conservative talk show host, began to follow last week when Rubio came on his show.

  Simply put, talk radio needs a bad guy. They need to rail against something in the immigration fight. Making Obama the amnesty representative allows the talk radio crowd to view Rubio as the leader of the enforcement and law and order effort. They can push against the White House, and if there is some sense by the time Congress votes on a piece of legislation that Rubio has led a successful fight against a pro-amnesty contingent on the left to retain real measures guaranteeing greater border security, workplace enforcement and visa exit tracking, then any revolt among conservative House members might be muted.»

  Du kan høre hele intervjuet her.

  Obama lover humanitærhjelp til syriske flyktninger

  Mens antallet flyktninger fra den Syriske borgerkrigen fortsetter å stige lover president Obama $155 millioner dollar til den humanitære innsatsen i landet. Senere i dag avholder FN en konferanse i Kuwait der Syria er hovedtema. Støtten fra Obama ommer i tillegg til de $200 millionene Washington allerede har lagt på bordet.

  I en videomelding tirsdag kveld kom Obama med følgende melding:

  “For nearly two years, the Assad regime has waged a brutal war against the Syrian people — murdering innocent men, woman and children in their homes, in bread lines and at universities.”

  Den humanitære støtten fra USA er ment å gå til klær, mat og tepper til de som har mistet hjemmene sine eller er på flukt fra borgerkrigen.

  Senatet stemmer over utsettelse av gjeldstaket

  Representantenes Hus har allerede vedtatt at man skal se bort ifra gjeldstaket frem til den 19. mai. Nå lover senatets majoritetsleder, Harry Reid (D-Nevada), at Senatet vil ta stilling til spørsmålet denne uken.

  Forslaget må som kjent vedtas i begge kamre i Kongressen før det blir gjeldende. Reid uttrykte også takknemlighet for at republikanerne nå ser ut til og ha endret strategi. Forslaget krevet imidlertid at Kongressen vedtar et budsjett, og om dette ikke blir gjort vil lønnsutbetalingene frystes. Forslaget kalles derfor «No Budget, No Pay»

  Hillary Clinton skriver memoarer…

  USAs utgående utenriksminister, Hillary Clinton, vil selvsagt ikke gi et svar på om hun stiller i 2016:

  “I’m not thinking about anything like that right now, I am looking forward to finishing up my tenure as secretary of state and then catching up on about 20 years of sleep deprivation.”

  Det er imidlertid klart at Clinton allerede er i gang med det mange ser som et obligatorisk steg mot et kandidatur i 2016: Hun jobber med bok.

  Mandag ble det også kjent at det allerede er opprettet en Super PAC på hennes vegne, som vil kunne komme godt med: «Ready for Hillary» heter den, og du kan følge dem på Twitter.

  Boy Scouts of America sier fremdeles nei til ateister

  I gårsdagens morgenkaffe skrev vi at den kristne speiderorganisasjonen Boy Scouts of America vurderer å endre de kontroversielle reglene som utestenger homofile. Det er etter press fra organisasjonens velgjørere og sponsorer som gjør at de vurderer å endre praksisen.

  Det blir dermed ikke aktuelt for organisasjonen å endre regelverket med tanke på ateister, eller ikke-kristne. Grunnen til dette skal være den hellige speidereden som lyder som følger:

  “On my honor I will do my best to do my duty to God and my country and to obey the Scout Law.”


  Mor­gen­kaffen ser­veres tidlig hver morgen og byr på nyhets­stoff og aktu­elle artikler fra ame­ri­kansk poli­tikk. Den brygges av redak­tøren i sam­ar­beid med nett­si­dens prak­ti­kanter, og du får den levert direkte i inn­boksen din ved å klikke her.


  Amund Tho­massen er prak­ti­kant for AmerikanskPolitikk.no våren 2013.

  Amund Thomassen
  Amund Thomassen
  Praktikant for AmerikanskPolitikk.no våren 2013.

  Les også