Mer

  Morgenkaffen, tirsdag 29. januar

  Morgenkaffen2God morgen! Morgenkaffen er servert:

  Dagen i dag, for 170 år siden (i 1843): USAs 25. President, William McKinley ble født. Han ble valgt til president i 1896 og satt til han ble drept av en anarkist i 1901. McKinley rakk å bli den første presidenten som kjørte i en bil.

  President McKinley skal ha valgt en dampdrevet «Stanley Steamer modell» til sin første kjøretur. Mer enn 200 år senere veier Obamas General Motors-produserte «The Beast» visstnok over åtte tonn. Den skal kunne motstå både granatangrep og veibomber, men har et problem med skarpe veikanter.

  18 år senere, i 1861: Kansas ble innvilget som en slavefri stat i unionen. Kansas – «the sunflower state» – ble den 34. staten.

  Åtte senatorer la frem sine forslag til innvandringsreform

  Mandag ettermiddag la de åtte senatorene som har jobbet med et initiativ til en ny innvandringsreformer frem sine forslag. Gruppen har bestått av fire senatorer fra hvert parti, blant dem John McCain (R-Arizona), Marco Rubio (R-Florida), Charles Schumer (D-New York) og Robert Mendez (D-New Jersey).

  Carl Straumsheim skriver mer om saken her:

  «Avtalen inn­e­holder god­biter for begge par­tier, ifølge The Wash­ington Post.

  For demo­krater inklu­derer den en vei til stats­bor­ger­skap for udo­ku­men­terte inn­vand­rere, så lenge de betaler en bot og straffe­skatt. Barn av udo­ku­men­terte inn­vand­rere vil møte en noe for­enklet prosess.

  Repub­li­ka­nerne får på sin side støtte til opp­rust­ning langs grensen for å for­hindre ulovlig inn­vand­ring. Det vil også bli enk­lere for arbeids­gi­vere å sjekke om arbeids­ta­kere opp­holder seg ulovlig i landet.»

  I dag oppholder det seg ca. 11 millioner udokumenterte innvandrere i USA. «Åtterbandens» plan vil gjøre det mulig for disse å bli fullverdige, amerikanske statsborgere.

  En av grunnene til at (flere) republikanerne nå går inn for innvandringsreform: Det politiske landskapet har endret seg, og partiet må gjøre noe for å framstå som et mer attraktivt alternativ for spansktalende:

  I november stemte 71 % av latinamerikanske velgere på demokratenes Barack Obama. Kun 27 % av dem stemte på Mitt Romney.

  ReformNotRaids
  Bildet er fra en marsj for inn­vand­rings­re­form i Wash­ington, D.C., i 2010. Foto: Anuska Sampedro.

  Obamas egen plan

  I dag tar president Obama turen til Nevada for å snakke om samme tema. BuzzFeed melder at presidentens egne forslag også omfatter et moment som ikke er omtalt i de nevne reformforslagene.

  Obama ønsker også at homofile par der den ene parten ikke oppholder seg lovlig i landet skal omfattes:

  «… unlike the Senate framework released Monday, same-sex bi-national couples — those with one American and one foreign partner — will be included in the White House principles. …

  Under current law, such same-sex couples, even when married under state law, are not eligible for the green cards that opposite-sex couples can receive. Foreign partners of same-sex couples have in the past found their green card applications denied — often forcing couples to separate or move abroad.»

  Kongressen vedtok redningspakke etter orkanen Sandy

  Kongressen har omsider vedtatt en redningspakke etter orkanen Sandy.

  Senatet stemte 62-36 for redningspakken på 50,5 milliarder dollar til å hjelpe regionen som ble omfattet av oktoberstormen.

  Du leser mer om vedtaket her, som nå sendes til Det hvite hus for Obamas signatur.

  Christie la ned veto mot minstelønnsøkning

  Apropos Sandy: New Jersey-guvernør Chris Christie la mandag kveld ned veto mot at staten skal øke minstelønnskravet, den såkalte «minimum wage», fra $7.25 dollar i timen til $8,50 i timen (fra 40 til 47 kroner i timen).

  Guvernøren mener en slik økning vil sette den skjøre gjenreisningen av økonomien i fare.

  Christie er regnet som en av de republikanske favorittene foran presidentvalget i 2016. I høst stiller han til gjenvalg som guvernør i New Jersey, og han seiler på en medgangsbølge.

  Våpenprodusenter i Connecticut frykter arbeidsplasser

  I går ble det arrangert et åpent møte for tilhengere og motstandere av nye våpenlover i Hartford, Connecticut. Tema: tiltakene staten nå planlegger mot skytevåpenvold. Connecticut ble som kjent rammet av massakren ved Sandy Hook Elementary School i byen Newtown.

  Representantene for våpenindustrien i Connecticut advarte mot tiltak som, ifølge dem, ikke ville ha noen effekt på skytevåpenvolden..

  De gjorde et poeng av at strengere lover tvert i mot kan føre til at våpenindustrien mister næringsgrunnlaget og at dette vil resultere i tap av arbeidsplasser i Connecticut.

  Joseph Bartozzi, visepresident for våpenprodusenten Mossberg & Sons Inc, uttalte at det ikke bare var deres arbeidsplasser som vil omfattes av en strengere lovgivning. Også deres leverandører og sammarbeidspartnere vil bli tvunget til nedskjæringer om et så stort selskap måtte legge ned driften:

  “While we have 270 employees in Connecticut, we also have dozens of vendors in the state and they have thousands of employees. The millions of dollars that goes into our vendor base could be lost in large part depending on what comes out of this panel’s decisions.”

  USA intensiverer terrorjakten i Nord-Afrika

  New York Times melder at det amerikanske forsvaret ønsker å utplassere baser for «overvåkningsdroner» i Nord-Afrika. Dette er et ledd i jakten på radikale islamister på det afrikanske kontinentet.

  Pentagon ser på ulike alternativer, men det er foreløpig Niger som er det mest aktuelle vertslandet.

  Intensiveringen kommer etter hendelsene i Algerie og Mali. Malis regjering har fått assistanse fra franske tropper til å nedkjempe Al Qaeda som har fått fotfeste i regionen. USA bistår de franske styrkene, men deltar ikke med væpnede styrker.

  Åpner for homofile i Boy Scouts of America

  Washington Post melder at speidergruppen «Boy Scouts of America» åpner for å endre det kontroversielle regelverket som utestenger homofile fra organisasjonen. Det skjer etter press fra flere av BSA sine velgjørere, samt underskriftskampanjer, som har ført til at de nå ser ut til å snu i saken.

  Det har i lang tid stormet rundt BSA sine medlemsregler. Disse vurdererhomofili som motstridende av speidergruppens moralske verdier og prinsipper. Flere homofile har derfor blitt utvist grunnet sin legning.

  Sarah Palin tjente nesten 16 dollar per ord

  Som vi nevnte på Twitter i går: En ny studie konkluderer med at Sarah Palin tjente i underkant av 16 dollar per ord som kommentator på Fox News. Ifølge studien betalte kanalen henne totalt 15,85 dollar fordelt på 189 221 ordene hun uttalte i løpet av hennes tre år som bidragsyter.

  Mitt Romney ville vunnet…

  Til slutt kan vi nevne følgende funfact, som Alf Tomas Tønnessen skrev om i går kveld: Hva om de 538 valg­men­nene hadde blitt for­delt basert på vin­neren av kon­gress­dis­trik­tene, og ikke kun for del­staten sett under ett?

  «I dag er det kun del­sta­tene Maine og Nebraska som har en til­de­ling av valg­menn der vin­neren får én valg­mann for hvert kon­gress­dis­trikt han vinner, og to valg­menn dersom han også vinner staten sett under ett. …

  Basert på resul­ta­tene i 2012 ville Obama ha mistet 103 valg­menn fra sine blå stater, mens han bare ville få vunnet 32 valg­menn fra Rom­neys røde stater.

  Da ville Romney ha slått Obama kne­pent med 277 mot 261 valg­menn. Mitt Romney ville ha blitt USAs 45. pre­si­dent, og sverget inn for en uke siden.»

  Men hva om valget hadde blitt avgjort basert på det totale antallet stemmer? Da ville Al Gore ha vunnet i 2000, og Mitt Romney måtte ha nøyet seg med sine 47 %.


  Mor­gen­kaffen ser­veres tidlig hver morgen og byr på nyhets­stoff og aktu­elle artikler fra ame­ri­kansk poli­tikk. Den brygges av redak­tøren i sam­ar­beid med nett­si­dens prak­ti­kanter, og du får den levert direkte i inn­boksen din ved å klikke her.


  Amund Tho­massen er prak­ti­kant for AmerikanskPolitikk.no våren 2013.

  Amund Thomassen
  Amund Thomassen
  Praktikant for AmerikanskPolitikk.no våren 2013.

  Les også