Det Demokratiske partiet i Missouris 8. distrikt har vedtatt å utsette valget av kandidat fra i dag til lørdag 9. februar; samme dag som Republikanerne velger sin kandidat. Samtidig er det klart at bonde og forretningsmann Bill Aycock ikke lenger er kandidat og at partistyret dermed kun har to navn å velge mellom – delstatsrepresentant Linda Black og forretningsmann Todd Mahn. Suppleringsvalget holdes den 4. juni.