Mer

  Morgenkaffen, fredag 25. januar

  Morgenkaffen2

  God fredag morgen! En ny dag, en ny morgenkaffe, og nå er det snart helg.

  Dagen i dag, for 52 år siden (i 1961): President John F. Kennedy holdt USAs første TV-sendte pressekonferanse.

  John Kerry nesten sikker som ny utenriksminister

  På torsdag deltok Massachusetts-senator John Kerry på en høring i en komite han fortsatt formelt leder. Kerry er nominert som Obamas nye utenriksminister, og må i den forbindelse besvare spørsmål fra utenrikskomiteen i Senatet.

  I løpet av den fire timer lange høringen svarte Kerry blant annet på spørsmål om situasjonen i Midtøsten, Kinas appetitt for afrikansk energi og naturressurser, og Nord Koreas konsentrasjonsleirer. Han la også vekt på at USA må konkurrere bedre om verdens ressurser:

  “Every day that goes by where America is uncertain in that arena, unwilling to put our best foot forward and win, unwilling to demonstrate our resolve to lead, is a day in which we weaken our nation itself.”

  Kerry la også vekt på at USAs rolle i verden består av mer enn millitære intervensjoner og krig mot terror, og at de må ta en lederrolle i sikring av matressurser og i kampen mot klimaforandringene.

  Kerry ble godt mottatt, og forventes å ta over som utenriksminister etter Hillary Clinton så tidlig som i februar. Det ser ikke ut til han kommer til å få noen problemer når det er tid for avstemingen i neste uke.

  Små tiltak mot fillibustertaktikk

  Senatets majoritetsleder Harry Reid (D-Nevada) har lenge snakket med store ord om å foreta store endringer i filibusterordningen. En «filibuster» – som du leser mer om her – fore­kommer når en senator eller en gruppe senatorer for­søker å unngå at Senatet avlegger stemme på et lov­for­slag.

  En av grunnene til at Reid ikke tok steget fullt ut, men isteden gikk inn for noen små tiltak, er at det er et verktøy for mindretallet, mens Reid samtidig er en mann av Senatet. Han respekterer institusjonen, og ser også lengre fram i tid, da demokratene på nytt kan havne i mindretall.

  Reids tiltak, som ble vedtatt av Senatet på torsdag, innebærer at mange lovforslag vil kunne bevege seg raskere gjennom forsamlingen i den 113. kongressen. 60 stemmer vil fortsatt utgjøre en supermajoritet som kan tvinge ting igjennom, mens partiet i mindretall fortsatt kan stanse det som skjer dersom de har nok folk med seg.

  Færre på arbeidsledighetstrygd

  Fox News melder at antall mennesker som ber om arbeidsledighetstrygd nå er på sitt laveste nivå på fem år.

  Det amerikanske Arbeidsdepartementet meldte at de ukentlige søknadene om arbeidsledighetstrygd har sunket med 5,000, ned til 330,000, som er det laveste tallet siden januar i 2008.

  Om denne trenden holder seg kan det være en indikasjon på at arbeidsmarkedet i USA holder på å forbedre seg ytterligere. Arbeidsledigheten ved utgangen av 2012 var den samme som da president Obama tok over i 2009: 7,8 % (den nådde 10 % i oktober 2009).

  Polariserende tider

  Gallup melder at Barack Obamas fjerde år som president tangerer George W. Bush sitt fjerde år som president som tidenes mest polariserte (blant de årene de har foretatt slike målinger).

  Obama godkjennes av 86 % av demokratene, men av bare 10 % av republikanerne. Dette er et sprik på 76 %, som setter Obama på en delt førsteplass med George W. Bush sitt fjerde år som president.

  Det er ikke akkurat noen hemmelighet at amerikansk politikk er på sitt mest polariserte i det en president søker gjenvalg.

  Plan for å gjøre røde Texas blått

  POLITICO melder at demokratene nå skal starte en organisasjon kalt «Battlefield Texas» for å få velgerne i Texas over på sin side. Organisasjonen tar sikte på å realisere dette ved å mobilisere statens økende populasjon av spansktalende velgere, sammen med statens afro-amerikanere og andre demokratisk-vennlige grupper.

  POLITICOs kilder forteller at organisasjonen vil ha et budsjett på flere titalls millioner dollar fordelt over flere år.

  “Candidates who represent Texans should have to fight hard for the honor — and Battleground Texas will help make sure they do,” sier Jeremy Bird, som spilte en sentral rolle i Obama-kampanjen (tidligere National Field Director i Obama For America).

  Velgerne i Texas har støttet republikanske presidentkandidater ved hvert valg siden 1980, og i høst vant Mitt Romney 57 % av stemmene.

  Likekjønnet ekteskap

  Representantenes hus i Rhode Island har vedtatt en likekjønnet ekteskapslov. Den kan imidlertid få problemer med å overleve i delstatssenatet.

  Mandag denne uken ble Barack Obama den første amerikanske presidenten som har tatt ordet «gay» i sin munn i en innsettelsestale, og temaet settes også på den nasjonale agendaen i slutten av mars. Amerikansk høyesterett tar for seg Prop 8 og den føderale Defense of Marriage Act (DOMA) 26. og 27. mars.

  Prop 8 omhandler hvorvidt Cali­fornia kan defi­nere ekte­skapet som en institusjon «mellom én mann og én kvinne.» DOMA defi­nerer ekte­skapet som en lov­messig pakt mellom én mann og én kvinne, og forbyr føde­rale for­deler for homo­file og les­biske par.

  Collegestudentene beveger seg mot sentrum

  I følge en ny meningsmåling har ferske collegestudenter beveget seg mot sentrum når det gjelder deres plassering langs venstre-høyre aksen. 47 % av studentene identifiserer seg som «midt på veien» i forhold til sin politiske overbevisning, som er 4 % mer enn i 2008. Mens de som identifiserer seg som republikanske ligger stabilt på 23 % har de som identifiserer seg som demokratisk sunket fra 34 til 30 %.

  Bildet er ikke like tydelig dersom en ser på enkeltsaker.

  Støtten for universelle nasjonale helsetjenester sunket fra 70 til 63 %, mens støtten for at de rikeste skal betale mer i skatt har økt fra 60 til 65 %. Støtten for abort har økt fra 58 til 61 %, og støtten til likekjønnet ekteskap har økt fra 71 til 75 %.

  Konservative medier i USA

  Helene Megaard, AmerikanskPolitikk.no sin nye bidragsyter, debuterte i går med en bakgrunnsartikkel om konservative medier i USA.

  Megaard er utdannet Nord-Amerikaviter ved Universitetet i Oslo, og går inn som en av nettsidens faste bidragsytere. Du finner henne på Twitter: @MsHeleneMegaard


  Mor­gen­kaffen ser­veres tidlig hver morgen og byr på nyhets­stoff og aktu­elle artikler fra ame­ri­kansk poli­tikk. Den brygges av redak­tøren i sam­ar­beid med nett­si­dens prak­ti­kanter, og du får den levert direkte i inn­boksen din ved å klikke her.


  Ken­neth Flage er prak­ti­kant for AmerikanskPolitikk.no våren 2013.

  Les også