Mer

  Demokratenes andre steg på veien mot ny våpenlovgivning

  En uke etter at president Obama presenterte sine forslag til ny våpenlovgivning, la demokratene i Kongressen fram sitt eget forslag. De foreslår en ambisiøs pakke, men det er kun noen få punkter som har mulighet til å bli vedtatt.

  DianneFeinstein
  Senator Dianne Feinstein (D-California) er en av de som nå har foreslått ny våpenlovgivning i Kongressen, etter president Obamas initiativ i forrige uke.

  Flere demokrater i Kongressen har nå introdusert et forslag til en lov som har til hensikt å forby alle halvautomatiske militær-lignende våpen («assault weapons») og høykapasitetsmagasiner. Dette var blant de mest ambisiøse og kontroversielle forslagene som president Obama la fram på onsdag i forrige uke.

  «The Assault Weapons Ban of 2013», som lovforslaget heter, går imidlertid mye lenger enn den forrige versjonen som ble innført under president Bill Clinton i 1994, og som utløp under president George W. Bush i 2004.

  Det nye forslaget vil forby salg, produksjon og import av mer enn 150 ulike skytevåpen. Dette gjelder blant annet halvautomatiske militærinspirerte våpen, og magasiner som har mer enn 10 kuler. Lovforslaget innebærer i tillegg full bakgrunnssjekk av alle som kjøper våpen, noe som er blant forslagene som faktisk kan overleve.

  Det skal imidlertid gjøres noen unntak i den foreslåtte loven, blant annet i forhold til mer enn 2250 forskjellige typer revolvere som brukes til jakt eller sport. Skytevåpnene som er anskaffet lovlig før loven eventuelt trer i kraft vil ikke bli inndratt, men eierne av disse våpnene vil bli bedt om å la være å bruke dem.

  «The Assault Weapons Ban of 2013» vil dessuten være permanent, i motsetning til loven fra 1994 som hadde en levetid på ti år før den måtte bli godkjent på nytt.

  Hovedarkitektene bak forslaget

  Det er den demokratiske senatoren Dianne Feinstein (California) og den demokratiske kongresskvinnen Carolyn McCarthy (New York) som er hovedarkitektene bak forslaget.

  At det er nettopp disse to kvinnene som er pådrivere for nye våpenlover er ikke tilfeldig. Begge har personlig erfaring fra våpenrelatert vold, og har lenge vært svært kritiske til USAs liberale våpenlovgivning.

  Da Senator Feinstein presenterte lovforslaget på Capitol Hill uttalte hun at «dette kommer til å bli en tøff kamp».

  Flere demokrater fra både Senatet og Representantenes hus var tilstede for å vise sin støtte. Det samme var representanter fra organisasjoner som støtter en strengere våpenkontroll, og overlevende fra skyteepisoder i Arizona, Colorado og Virginia.

  Charles H. Ramsey, tidligere politisjef i Washington, D.C, tok ordet underveis:

  «Hvis drapene på 20 barn ikke fanger din oppmerksomhet, så gir jeg opp, for jeg vet ikke hva mer som skal til. Vi er nødt til å vedta nye lover, og vi kan ikke tillate at lovene har smutthull som gjør det umulig å fikse problemene.»

  NRA med motsvar

  National Rifle Association (NRA) var raskt ute med et motsvar til Feinstein og McCarthys initiativ.

  «Senator Feinstein har forsøkt å forby skytevåpen fra lovlydige borgere i flere tiår. Det er skuffende, men ikke overraskende at hun nok en gang fokuserer på å forandre grunnloven framfor å forfølge kriminelle eller å fikse helsesystemet for mentalt syke. Det amerikanske folket vet at at forbud mot våpen ikke fungerer, og vi føler oss trygge på at Kongressen vil avslå Senator Feinsteins feilslåtte tilnærming.»

  Vi har tidligere skrevet om hvordan våpendebatten på mange måter er en kamp mellom Obama og NRA.

  Presidenten og NRA drar i hver sin retning, og Feinsteins forslag er å anse som steg to i demokratenes strategi. De vet godt at de ikke får alt de ber om, men det gjenstår å se hva som står igjen etter at Kongressen har tatt for seg saken.

  Forslaget vil bli vurdert i en høring i Senatets justiskomité i neste uke.

  Marius Bjerknæs er praktikant for AmerikanskPolitikk.no våren 2013.

  Marius Bjerknæs
  Marius Bjerknæs
  Praktikant for AmerikanskPolitikk.no våren 2013.

  Les også