Missouris guvernør Jay Nixon fastsatte i går datoen for suppleringsvalget i delstatens 8. kongressdistrikt til 4. juni. Det var på forhånd antatt at han ville bruke anledningen til å legge valget til 2. april, siden Missouri har lokalvalg den dagen, men ifølge guvernørens kontor ville det ikke gitt nok tid til å overholde føderale frister for utsending av stemmesedler til bl.a. militært personell i utlandet.

Kalenderen er oppdatert tilsvarende.