Mer

  Obama vs NRA

  Onsdag presenterte president Obama sine forslag til ny våpenlovgivning. Tiltakene møter som forventet motstand fra NRA, men ferske meningsmålinger viser at mange er enige i endringsforslagene.

  Obama-NRA
  Skjermbilde fra en mye omtalt NRA-reklamefilm

  Allerede noen dager etter hendelsen ved Sandy Hook Elementary School holdt National Rifle Association (NRA) en pressekonferanse der formannen Wayne LaPierre blant annet hevdet at voldelige filmer og videospill er skyld i flere dødsfall enn skytevåpen.

  LaPierre og NRA anbefalte samtidig en økt bruk av bevæpnede vakter på skoler.

  Etter at Obamas forslag ble offentligjort på onsdag sendte NRA ut en pressemelding som mange fant betraktelig mer moderat og forsiktig enn forventet.

  Dette henger delvis sammen med at Obama imøtekommer visse tiltak NRA har snakket varmt om (mer om det nedenfor), men pressemeldingen hevder samtidig at lovlydige våpeneiere og barn uten beskyttelse fra bevæpnede voksne vil bli ofre for lovgivningen Obama foreslår.

  «Elitisk hykler»

  Tidligere denne uka kom NRA i fokus for å ha omtalt presidentens barn i en reklamefilm mot økt våpenkontroll.

  Reklamen spiller på at Obamas døtre – Sasha og Malia – beskyttes av bevæpnede vakter på skolen mens faren deres nekter andre barn den samme muligheten:

  httpv://youtu.be/W8crdWLgfDk

  Reklamefilmen ble publisert før Obama lanserte sine endringsforslag, og anklager Obama for å motsette seg noe han nå støtter.

  På onsdag gikk nemlig Obama inn for å øke insentivene for bruk av såkalte «resource officers», det vil si bevæpnede vakter, på skoler.

  NRA har samtidig igangsatt en stor innsamlingskampanje via e-post der de maner til «århundrets kamp» mot de nye lovforslagene. Målet er å nedkjempe forslagene i Kongressen og forhindre at våpenreguleringen trer i kraft.

  Gode tall for Obama…

  Det kan foreløpig se ut som om Obama har folket på sin side.

  88 % av de spurte i en Washington Post/ABC News-meningsmåling (10.-13. januar, 1001 deltakere, feilmargin på +/- 3,5 %) støtter bruk av bakgrunnsjekk ved salgs av våpen (på våpenmesser), mens 65 % støtter et forbud mot magasiner med mer enn 11 kuler. 55 % støtter utplassering av bevæpnede vakter på alle skoler.

  Det mest omtalte lovforslaget – forbud mot salg av halvautomatiske militærlignende våpen («assault weapons») – støttes av 58 % av de spurte i meningsmålingen.

  Tallene stemmer overens med det flere meningsmålinger har vist den siste tiden.

  Det er ventet at for­slaget om bak­grunns­sjekk vil gå let­tere gjennom Kon­gressen enn for­bu­dene mot halv­auto­ma­tiske militærlignende våpen og store ammunisjonsmagasiner.

  … og NRA

  Når det gjelder NRA – Obamas mest uttalte motstander – så er det ikke mye som tyder på at har blitt særlig mer upopulære i løpet av våpendebatten.

  En Wall Street Journal/NBC News-meningsmåling (12.-15. januar, 1000 deltakere, feilmargin på +/- 3,1 %) viser at NRAs «approval rating» ligger på 41 %, mens 34 % har en negativ oppfatning.

  For ett år siden, i januar 2011, var fordelingen 41 % – 29 %.

  På midten av 1990-tallet, kort tid etter at president Bill Clinton fikk innført et forbud mot halvautomatiske militærlignende våpen, var fordelingen 27 % – 47 %.

  Amund Thomassen er praktikant for AmerikanskPolitikk.no våren 2013.

  Amund Thomassen
  Amund Thomassen
  Praktikant for AmerikanskPolitikk.no våren 2013.

  Les også