Høstens fire praktikanter har kommet hjem fra Washington, D.C.. Her ser du hvem som tar over stafettpinnen.

TravelingPressIA
Redaktøren på reisefot i Iowa i slutten av desember 2011 – da Rick Perry enda trodde han hadde en mulighet til å vinne Iowa, og nominasjonen. Foto: Renate Tonstad Flaten / AmerikanskPolitikk.no.

Mens høstens praktikanter var stasjonert i Washington, D.C., befinner vårens tre praktikanter seg i Norge.*

Vårens praktikanter

Marius Bjerknæs (25), Kenneth Flage (28) og Amund Thomassen (23) er våre tre nye praktikanter.

De kommer til å bidra til en bred og balansert dekning av amerikansk innen- og utenrikspolitikk utover vinteren og våren.


MariusBjerknas-litenMarius Bjerknæs (25) studerer internasjonale studier ved Høgskolen i Lillehammer, og er inne i siste semester på bachelorgraden. I likhet med resten av praktikantene har han fulgt amerikansk politikk tett i lang tid.


KennethFlage-litenKenneth Flage (28) har en mastergrad i medievitenskap og en bachelorgrad i visuell kultur fra Universitet i Bergen. Han synes særlig de retoriske forskjellene mellom norsk og amerikansk offentlig kommunikasjon er spennende.


AmundThomassen-litenAmund Thomassen (23) studerer historie og statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Han har fulgt amerikansk politikk tett siden presidentvalget mellom George W. Bush og Al Gore i 2000, og har også viet studiene til amerikansk politikk.


Har du forslag til hva praktikantene bør fokusere på eller til momenter som bør videreutvikles på nettsiden? Si ifra.

En uke til innsettelsesseremonien

I ingressen skrev jeg at høstens praktikanter har vendt hjem igjen til Norge. Det stemmer ikke helt.

Vebjørn Barlaup er fortsatt i D.C., og han er attpåtil akkreditert til å dekke president Barack Obamas innsettelsesseremoni for AmerikanskPolitikk.no den 21. januar. Carl Straumsheim (vår nye bidragsyter) får også med seg innsettelsesseremonien, og kommer til å bidra til dekningen.

* Studerer du i, eller i nærheten av Washington, D.C., og synes det høres interessant ut med en praktikantstilling? Ta kontakt.

Ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar