Mer

  Demografiske utfordringer

  USA er et land med store interne utfordringer når det gjelder demografi. Innvandringspolitikk, utdanning, økonomi, arbeidsledighet, kulturelle spørsmål – alt har en etnisk side som ofte gjør problemene mer betent enn de kunne vært. National Journal har sett på demografiens betydning for valg til Representantenes Hus, og finner en stadig tydeligere korrelasjon mellom etnisitet og partitilhørighet. Kortversjonen er at distrikter med over 60% hvite, ikke-hispaniske velgere meget trolig vil velge en Republikaner, mens distrikter hvor hvite utgjør under 60% i enda større grad velger Demokrater.

  Republikanernes problem er at USA blir mer og mer «fargerikt», noe som gjør det vanskelig for dem å vinne nasjonen og dermed presidentembetet (det er tross alt sjelden at vinneren av stemmetallet ikke også tar valgmannskollegiet). Demokratenes problem at deres velgere er mye mer konsentrert enn de hvite stemmene, slik at mange distrikter er «pakket» med minoriter. Det gir som kjent ingen effekt å vinne et mindretall av setene med knusende tall når motstanderen vinner et flertall med knappere margin. Legg så til at Republikanerne har hatt en fordel av nytegningene i Huset både etter folketellingene i 2000 og 2010, og man har en resept for politisk splittelse, såkalt «gridlock», i mange år fremover.

  Det ligger selvsagt en del forutsetninger i bunnen for disse skillene, og det er langt fra sikkert at trendene holder seg. Republikanerne er desperate etter å tiltrekke seg minoritetsvelgere, særlig hispanjoler, og på sikt kan de sikkert lykkes bedre enn i dag. På den annen side blir også hvite velgere mer verdiliberale, så Demokratene har et potensiale der. Men på kort sikt blir de fleste liberale setene mer og mer trygge, og det samme gjelder for de fleste konservative. Det oppmuntrer neppe til kompromissvilje, moderate kandidater og «bipartisanship» i Washington.

  En grafisk fremstilling fra National Journal:

  Huset demografi

  Jon Henrik Gilhuus
  Jon Henrik Gilhuus
  Valganalytiker for AmerikanskPolitikk.no. Tidligere president av Monticello Society.

  Les også