Mer

  Hagel deler Obamas hovedtilnærming til amerikansk sikkerhetspolitikk

  Jeg tror president Obama velger Chuck Hagel som ny forsvarsminister først og fremst fordi han deler presidentens hovedtilnærming til amerikansk sikkerhetspolitikk.

  Ut fra denne tilnærming vurderes verdenssituasjonen som ytterst kompleks, men der håndteringen av Kinas maktpolitiske utvikling like fullt må utgjøre det styrende hovedpremiss for amerikansk politikk.

  Samtidig bygger denne tilnærmingen på det syn at USAs viktigste utfordring ligger i å reetablere det økonomiske og innenrikspolitiske grunnlaget for USAs internasjonale rolle. Ut fra dette vil USA måtte utvise stor varsomhet med bruken av militærmakt, og ikke minst må man søke å influere verdenspolitikken gjennom bruk av ulike former for allianser og internasjonalt samarbeid.

  Tiden for en dominerende amerikansk lederstil er over, og USA må i stedet fremme sine interesser på en mer subtil måte enn tidligere.

  En viktig forutsetning for å kunne gjennomføre en slik politikk ligger dels i reduserte forsvarsbudsjett, og ikke minst i en ny militær ressursallokering der midler vil måtte overførers fra bruk på store landmilitære operasjoner til økt vekt på sjø- og luftmilitær maktprojisering, spesielt i Stillehavsregionen.

  Mindre ressurser og tøffere prioritering betyr at amerikansk sikkerhets- og utenrikspolitikk i større grad enn tidligere vil måtte styres ut fra hva som tjener USA, og at man har mindre råd til å la hensynet til andre spille inn. Dette gjelder ikke minst i Midtøsten der hensynet til Israel vil måtte tones ned.

  Hagel velges fordi Obama har stor tillit til at den tidligere senatoren og veteranen fra Vietnam-krigen (med to Purple Heart medaljer). Hagel har den personlige kompetansen og omtenksomheten som skal til for å gjennomføre en politikk etter denne malen. Det er ingen tvil om at det personlige tillitsforholdet mellom de to veier tungt, og det kan komme godt med siden Hagels og Obamas subtile realpolitikk har mange sterke kritikere, ikke minst innen den republikanske senatsgruppen.

  Det blir en tøff godkjenningsprosess, men presidenter får det som regel til slutt som de vil i slike sammenhenger. Valg har som kjent sine konsekvenser.


  Svein Melby er senior­forsker ved Senter for trans­at­lan­tiske stu­dier ved Insti­tutt for for­svars­stu­dier. Twitter: @svmelb

  Du ser pressekonferansen der Hagel ble nominert her.

  Svein Melby
  Svein Melby
  Seniorforsker ved Senter for transatlantiske studier ved Institutt for forsvarsstudier og skribent på AmerikanskPolitikk.no.

  Les også