Mer

  Befolkningsanslag for 2020

  census 2012USA gjennomfører som kjent folketellinger hvert tiende år, slik grunnloven krever. Hvert år imellom kommer imidlertid U.S. Census Bureau (landets versjon av Statistisk Sentralbyrå) med estimater for befolkningsøkningen i hver stat. Den politiske analytikeren Sean Trende har sett på tallene for RealClearPolitics med et blikk på hvordan de vil slå ut for 2020, dersom de nåværende trendene fortsetter.

  Han finner at det store bildet er som følger: De fleste stater i nordøst og i midtvesten vokser langsomt. Statene i vest har en noe høyere vekstrate. Statene i sør har en vekstrate 3,5 ganger høyere enn nordøst og midtvest til sammen. Immigrasjonen har stagnert noe som følge av den vanskelige økonomien, men er nå økende igjen.

  Trende finner videre at dersom vi tar befolkningsøkningen fra 2010 til 2012 og viderefører den til 2020, finner vi følgende vinnere og tapere i det årets distribusjon av seter i Representantenes Hus (og dermed også i valgmannskollegiet): California, Colorado, Florida, North Carolina, Virginia (alle +1) og Texas (+2) øker sin representasjon. De følgende statene taper alle ett sete: Illinois, Michigan, Minnesota, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island og West Virginia. Interessante facts her, er at New York for første gang siden 1940 ikke mister representasjon; at California igjen øker; at Arizona for første gang siden 1940 ikke får flere representanter; at Michigan vil være nede på 1910-nivå og at Ohio vil ha sin laveste representasjon siden 1820 (dengang dog med et lavere totalantall enn 435).

  Siden vekstraten kan være litt forskjellig i de enkelte statene, har Trende også gjort en utregning der han legger dobbelt vekt på tallene for 2011 til 2012. I dette tilfellet får Arizona, California, Colorado, Florida, North Carolina og Virginia 1 hver, mens Texas får 4. Taperne er Alabama, Illinois, Michigan, Minnesota, New York, Ohio, Rhode Island og West Virginia med 1 hver og Pennsylvania med 2. Trende konkluderer med at Republikanske stater gror litt fortere enn Demokratiske, og viser til at i 2020 kan Republikanerne klare seg med å ta hele sør pluss Ohio for å få flertall i valgmannskollegiet.

  Jon Henrik Gilhuus
  Jon Henrik Gilhuus
  Valganalytiker for AmerikanskPolitikk.no. Tidligere president av Monticello Society.

  Les også