Mer

  Hanabusa favoritt

  hanabusa Kongresskvinne Colleen Hanabusa er som nevnt i går favoritt til å erstatte avdøde senator Daniel Inouye. Associated Press melder i dag at Demokratenes sentralkomite på Hawaii skal møtes den 28. desember for å enes om en liste på tre navn, som de så kan videresende til guvernør Abercrombie, som har ansvaret for å oppnevne en erstatter. En talskvinne for guvernøren har sagt at han ønsker å foreta oppnevningen før den nye kongressen innsverges i begynnelsen av januar.

  De fleste observatører mener Hanabusa uansett ville vært favoritten, men at Inouyes brev til Abercrombie, der han eksplisitt ba om at Hanabusa ble oppnevnt, var spikeren i kista for andre kandidater. Andre aktuelle navn var bl.a. viseguvernør Brian Schatz, tidligere borgermester Mufi Hannemann og (snart) kongressrepresentant Tulsi Gabbard.

  Dersom Hanabusa faktisk oppnevnes blir det nyvalg i hennes distrikt, som i noen korte måneder i 2010 faktisk ble holdt av en Republikaner; tidligere bystyremedlem i Honolulu, Charles Djou. Hans seier dengang (med under 40% av stemmene!) skyldes Hawaiis valglover, som foreskriver en «jungle election» uten primærvalg ved suppleringsvalg, der alle kandidater stiller sammen uansett partitilhørighet, og den som får flest stemmer vinner. Demokratenes stemmer ble splittet bla. mellom nettopp Hanabusa og tidligere kongressmann Ed Case. Djou tok dog over 44% mot Hanabusa nå i november, så han kan meget vel vinne igjen om han stiller.

  Jon Henrik Gilhuus
  Jon Henrik Gilhuus
  Valganalytiker for AmerikanskPolitikk.no. Tidligere president av Monticello Society.

  Les også