Mer

  Emerson kan trekke seg tidligere

  Kongressmedlem Jo Ann Emerson annonserte i begynnelsen av måneden at hun ville gå av 8. februar neste år for å bli lobbyist. Nå kan det imidlertid bli aktuelt å fremskynde datoen for hennes avgang. Missouris valglover sier nemlig at suppleringsvalg normalt skal finne sted minst ti uker etter at vervet er behørig utlyst som ledig, og delstaten vil forsøke å spare penger ved å holde valget samtidig med lokalvalgene tirsdag 2. april. I så fall må Emerson gå av en gang i midten av januar. Det er en unntaksklausul som gjør at man ikke trenger mer enn seks ukers frist, men det er uklart hva guvernør Nixon mener om saken; han kan uansett ikke formelt utlyse et suppleringsvalg før Emerson har gått av.

  Jon Henrik Gilhuus
  Jon Henrik Gilhuus
  Valganalytiker for AmerikanskPolitikk.no. Tidligere president av Monticello Society.

  Les også