Mer

  14. desember, fjortende luke

  Fjortende luke i julekalenderen: Obama latterliggjør Romney.

  Reklame­filmen «Firms» lat­ter­lig­gjør Romney med å kom­bi­nere hans syn­gende kjær­lig­hets­er­klæ­ring til Ame­rika fra januar sammen med anklager om å ha skapt arbeids­plasser alle andre steder enn hjemme i USA.

  Washington Posts Chris Cillizza (mannen bak «The Fix») kåret reklamefilmen til årets beste valgkampvideo.

  httpv://youtu.be/Ud3mMj0AZZk

  Den spiller videre på Obama-kampanjens “Mitt-Romney-er-en-riking-du-ikke-kan-stole-på”-strategi, og knytter ham til outsourcing av jobber og ulike skatte­pa­ra­diser. I bak­grunnen hører vi Rom­neys noe sure fram­fø­ring av “Ame­rica the Beaut­iful.”

  Angrepet minner om Bush-kampanjens “Wind­sur­fing” video fra 2004-valgkampen, som lat­ter­lig­gjorde og defi­nerte John Kerry på en humo­ris­tisk måte.

  Syn­gingen fant sted i pen­sjo­nist­pa­ra­diset The Vil­lages i Flo­rida 30. januar, kvelden før pri­mær­valget der Romney vant en over­be­vi­sende seier over South Carolina-vinneren Newt Gingrich.

  “Mitt Romney er ikke løs­ningen, han er pro­blemet”, står det med hvit skrift mot en svart bak­grunn på slutten.

  Originalsangen:

  httpv://youtu.be/4-plNbpIlC8

  En annen «Romneysang»:

  httpv://youtu.be/bxch-yi14BE

  Dette er fjortende inn­legg i vår kom­bi­nerte jule­ka­lender og årskavalkade.

  Redaksjonen
  Redaksjonen
  Amerikansk politikk - på norsk! Opprettet i 2010 med mål om å levere en balansert og faktabasert dekning av amerikansk politikk.

  Les også