Mer

  12. desember, tolvte luke

  Tolvte luke i julekalenderen: Obamas helsereform overlever i Høyesterett.

  Torsdag 28. juni avgjorde amerikansk høyesterett at The Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA) ikke var grunnlovsstridig. Begge sider tok avgjørelsen som en seier som kunne mobilisere viktige velgergrupper foran høstens valg.

  Chief Jus­tice John Roberts stemte med venstre­siden i 5–4 avgjø­relsen, mens den mode­rate Anthony Ken­nedy stemte med høyre­siden. Det kon­tro­ver­si­elle og mye omtalte “indi­vi­du­elle man­datet” over­levde — på tross av en gigan­tisk BREAKING NEWS-tabbe fra CNN — men fler­tallet vur­derte det som en skatt. Retten påpekte at indi­vider sim­pelthen kan nekte å betale skatten og dermed overse mandatet.

  Hvor mye vet du egentlig om amerikansk høyesterett? Du kan prøve deg med denne Washington Post-quizen!

  Dette er tolvte inn­legg i vår kom­bi­nerte jule­ka­lender og årskavalkade.

  Redaksjonen
  Redaksjonen
  Amerikansk politikk - på norsk! Opprettet i 2010 med mål om å levere en balansert og faktabasert dekning av amerikansk politikk.

  Les også