Mer

  11. desember, ellevte luke

  Ellevte luke i julekalenderen: Et besøk i Mitchell, South Dakota, hjembyen til George McGovern.

  Den republikanske nominasjonskampen er over og sommerferien har såvidt begynt. I byen der en av de vik­tigste skik­kel­sene i Det demo­kra­tiske par­tiet vokste opp kjører vi plut­selig inn på Norway Avenue.

  Tid­li­gere South Dakota-senator George McGovern (1963−81) ble født i Avon i 1922, men vokste opp i Mitchell, en time vest for Sioux Falls i South Dakota. McGovern tok for en kort periode over fanen for Robert F. Ken­nedys pre­si­dent­kam­panje etter at Ken­nedy ble skutt og drept i Cali­fornia i juni 1968.

  McGovern var blant annet en uttalt mot­stander av Vietnamkrigen:

  “The Estab­lish­ment center… has led us into the stu­pi­dest and crue­lest war in all his­tory. That war is a moral and poli­tical disaster — a ter­rible cancer eating away at the soul of our nation.”

  Demo­kra­tenes lands­møte i 1968 er et mørkt kapittel i nyere ame­ri­kansk poli­tisk his­torie, med vold mot demon­stranter på utsiden, og mis­nøye mot parti­le­delsen på inn­siden. Mot­standen mot Viet­nam­krigen var vok­sende, og vise­pre­si­dent Hubert Humphrey vant nomi­na­sjonen uten å ha del­tatt i et eneste nominasjonsvalg.

  Etter 1968 kom det krav om reformer, og McGovern ble leder av McGovern-Fraser kom­mi­sjonen. Resul­tatet ble flere caucus– og pri­mær­valg fra og med 1972, og begyn­nelsen på nomi­na­sjons­val­gene slik vi kjenner de i dag.

  I 1972 vant McGovern nomi­na­sjons­pro­sessen han selv var med på å utforme, men ble der­etter knust av pre­si­dent Richard Nixon i pre­si­dent­valget. Nixon vant 520 valg­menn og 60,7 % av stem­mene, McGovern 17 valg­menn og 37,5 %. En ung og skjeg­gete Bill Clinton ledet McGovern-kampanjen i Texas.

  Fem måneder etter besøket mitt i Mitchell døde McGovern i en alder av 90.

  PS: C-SPANs fan­tas­tiske THE CONTENDERS-serie (“They RAN & LOST but CHANGED poli­tical his­tory”) tar for seg pre­si­dent­kan­di­da­tene som tapte. Epi­soden med McGovern anbe­fales på det varmeste.

  Dette er ellevte inn­legg i vår kom­bi­nerte jule­ka­lender og årskavalkade.

  Redaksjonen
  Redaksjonen
  Amerikansk politikk - på norsk! Opprettet i 2010 med mål om å levere en balansert og faktabasert dekning av amerikansk politikk.

  Les også